Contoh Pidato Perpisahan Bhs Jawa

Nama : Arum Pujiningsih

No Absen : 5

Kelas : VI

Sekolah : SDN Wonosekar 2

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bapak guru soho ibu guru ingkang kulo taati, poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati, poro konco-konco sedoyo siswa-siswi SD Negeri Wonosekar ingkang kulo sayangi.

Sakderengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo, langkung rumiyin kulo muji syukur dhateng Allah SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dhumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo, saget bertemu, berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat.

Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Tadzim Allah tetep dipun limpahaken dhateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho dhumateng poro ahli keluarga lan sohabatipun.

Ingkang kaping tiganipun kulo ngaturaken matur nuwun dhumateng sedherek pembagi acara ingkang sampun mempercayaaken penuh dhumateng kawulo, sak perlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi, khususipun siswa-siswi kelas 6, ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing sekolah puniko.

Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah doa restu dumateng Poro Bapak Ibu Guru, mugi-mugi sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari saking sekolah puniko, sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo, masyarakat agami, lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran kangge taqorrub dumateng Allah, soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. Amin.

Kintenipun cekap semanten atur saking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo, kulo nyuwun agengipun pangapunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Leave a Reply