82940622 Pidato Spontan : Tajuk 5

Tajuk 5
Tajuk 3
Merokok Membahayakan Kesihatan
Kebaikan Menabung
Seuntai kasih sekalung budi pengacara majlis, kombinasi hakim yang
Seuntai kasih sekalung budi pengacara majlis, kombinasi arif lagi berkarisma , penjaga masa , dif-dif kehormat dan warga
hakim yang arif lagi berkarisma , penjaga masa , dif-dif kehormat dewan yang saya muliakan, salam mesra , salam perpaduan dan
dan warga dewan yang saya muliakan, salam mesra , salam salam 1 Malaysia. Tajuk pidato saya ialah Merokok Membahayakan
perpaduan dan salam 1 Malaysia. Tajuk pidato saya ialah Kebaikan Kesihatan.
Menabung.

Semua orang tahu merokok itu boleh membahayakan kesihatan.
Menabung boleh memberi manfaat kepada kita dan keluarga.
Tetapi pada setiap tahun peratusan orang yang merokok sentiasa
Dengan menabung, kita dapat meiningkatkan pendapatan kita pada
bertambah terutamanya di kalangan remaja yang sedang menuju
masa depan, justeru membaiki kualiti hidup kita. Ini membolehkan
ke alam dewasa. Merokok sebenarnya memburukkan imej perokok
kita berdikari dari segi kewangan.Menabung dalam jangka panjang
dan membahayakan kesihatan. Penyakit penyakit yang boleh di
dapat membantu kita menikmati hidup yang lebih berkualiti. Dengan jangkiti oleh orang yang merokok ialah barah paru-paru, jangkitan
menabung, kita boleh mendapat manfaat yang tidak mungkin

paru-paru dan saluran pernafasan dan sakit jantung.
diperoleh dengan pendapatan sekarang. Antaranya:
a.Membiayai Pendidikan

Di antara tanda-tanda dan gejala yang dialami oleh seorang
perokok ialah pening-pening kepala, mudah letih apabila menaiki

Untuk berjaya dalam hidup, kita memerlukan pendidkan yang
tangga dan mendaki bukit, daya tahan, batuk, tiada selera
sempurna. Anak-anak kita memerlukan pendidikan yang mencukupi
makan, kekuningan pada gigi dan jari tangan dan bernafas sentiasa
bagi mendapatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan. Kos pendidikan
berbau. Gejala buruk ini kalau dibiarkan akan merosakkan diri
ini perlu dibiayai. Oleh itu, kita perlu menabung dengan secukup-
perokok itu sendiri. Menyedari akibat buruk inilah maka kerajaan
cukupnya untuk pendidikan anak-anak kita.
melalui Kementerian Kesihatan telah mengadakan kempen berhenti
b.Membeli Rumah
merokok secara besar-besaran pada setiap masa.
Membeli rumah atau tanah memerlukan wang yang banyak. Jikalau
Oleh yang demikian berusahalah untuk berhenti dari merokok demi
kita meminjam, kita mungkin tidak dapat meminjam kesemua jumlah menjaga kesihatan diri sendiri. Ia juga dapat menjamin wang yang
yang diperlukan. Jika ada wang tabungan, sekurang-kurangnya kita mana boleh digunakan untuk tujuan yang lebih berfaedah. Akhir
boleh membayar wang pendahuluan dan kos-kos urusan pembelian
kata dari saya.di mana ada kemahuan di situ ada jalansekian
yang lain. Oleh itu, kita perlu menabung untuk tujuan ini.
terima kasih.
c.Tanggungjawab Berumahtangga
Apabila anak-anak kita memasuki alam dewasa dan memulakan
penghidupan berumahtangga, mereka perlu bersedia untuk memikul
tanggungjawab yang baru. Untuk tujuan tersebut, mereka
hendaklah digalakkan menabung sebaik sahaja mereka mula
bekerja. Janganlah biarkan anak-anak kita memulakan penghidupan
baru dengan berhutang.
d.Membeli Barang Keperluan

Kebanyakan barang seperti peti sejuk, televisyen dan perkakas
rumah yang lain telah menjadi keperluan asas dalam kehidupan
zaman moden ini. Barang-barang ini dapat menambah keselesaan
hidup. bagaimanapun, kita hendaklah mengelak daripada berbelanja
di luar kemampuan sehingga dibebani hutang. Jikalau kita membeli
denga cara berhutang, kita akan membayar dengan harga yang
lebih tinggi. Dengan menabung, kita boleh membeli secara tunai
pada harga yang lebih murah.Akhir kata..sikit-sikit lama-lama
jadi bukit.sekian terima kasih.

Tajuk 7
Tajuk 10
Kebaikan Membaca
semangat kejiranan
Seuntai kasih sekalung budi pengacara majlis, kombinasi hakim yang
Seuntai kasih sekalung budi pengacara majlis, kombinasi
arif lagi berkarisma , penjaga masa , dif-dif kehormat dan warga
hakim yang arif lagi berkarisma , penjaga masa , dif-dif kehormat
dewan yang saya muliakan, salam mesra , salam perpaduan dan
dan warga dewan yang saya muliakan, salam mesra , salam
salam 1 Malaysia.Tajuk pidato saya ialah Kebaikan Membaca.
perpaduan dan salam 1 Malaysia. Tajuk pidato saya ialah Semangat
kejiranan.

Semua orang tanpa mengira usia perlulah menyemai minat membaca
dalam sanubari mereka. Amalan membaca memberikan banyak

Semangat kejiranan merujuk semangat membantu masyarakat
faedah kepada seseorang itu sepanjang hidupnya sama ada disedari setempat terutama jiran bersebelahan dalam kehidupan seharian
atau tidak oleh diri individu tersebut. Manfaat yang jelas

mereka. Sememangnya semangat kejiranan ini semakin hilang dalam
diberikan oleh sikap membaca ialah ilmu pengetahuan seseorang itu
masyarakat kita sehingga menimbulkan pelbagai isu semasa pula.
dalam pelbagai bidang akan bertambah. Pemilikan pengetahuan ini
Jadi, ada banyak kaedah yang boleh dilaksanakan untuk
memudahkan seseorang itu untuk menyesuaiakan diri dalam
memastikan semangat ini berterusan kerana memang ada
kehidupan era moden yang penuh cabaran ini.
kepentingannya.
Tambahan pula, sikap membaca boleh menjadi satu cara yang
Langkah awal ialah masyarakat menghidupkan semua konsep rukun
paling mudah dan murah untuk menghabiskan masa lapang.
tetangga di kawasan perumahan mereka. Rukun tetangga berfungsi
Seseorang itu hanya perlu membeli majalah, akhbar atau buku dan
untuk mengawal keselamatan kawasan perumahan terutama pada
duduk membaca di mana-mana yang sesuai buat mereka berjam-
malam hari. Aktiviti ini memerlukan pembabitan semua pihak tanpa
jam lamanya tanpa sebarang gangguan.
mengira kaum yang mampu menanam semangat kejiranan ketika
melakukan rondaan bersama-sama. Oleh itu, hubungan rapat yang
terjalin melalui rukun tetangga ini mengeratkan lagi perhubungan

Bahan bacaan juga boleh menjadi satu cara untuk menghiburkan
antara jiran.
seseorang itu terutama ketika keseorangan. Ada banyak bahan
bacaan yang mampu memberikan pelbagai bentuk hiburan seperti

Selain itu, semangat ini mampu dipupuk dengan mengadakan
novel, cerpen dan puisi kepada pembacanya dengan mudah. Malah,
pelbagai majlis yang bercorak setempat. Majlis perkahwinan, rumah
membaca juga boleh membantu seseorang itu terutama pelajar
terbuka dan hari keluarga mampu menghidupkan semula semangat
untuk lulus dengan baik dalam peperiksaannya.
yang murni ini. Semua jiran akan beramah mesra dan mengenali
satu sama lain melalui majlis seperti ini. Sesungguhnya, semangat

Semakin banyak buku yang dibaca semakin besarlah peluang
kejiranan berupaya tumbuh dengan subur berdasarkan majlis
pelajar itu untuk lulus dengan cemerlang kerana semua soalan
sebegini.
peperiksaan berdasarkan bahan bacaan yang diberikan oleh pihak
sekolah.Akhir kata dari saya Membaca Jambatan Ilmu.

Kerajaan turut mampu memainkan peranan dengan mengadakan
kempen kesedaran semangat kejiranan ini. Penggunaan media massa
seluas mungkin dengan iklan yang menarik sudah pasti berupaya
menarik perhatian masyarakat terhadap isu ini. Masyarakat akan
mula mempersoal tahap semangat kejiranan mereka dan berusaha
ke arah mengekalkan serta meningkatkan semangat itu di kawasan
mereka. Sememangnya kerajaan berperanan penting dalam
memulakan usaha memupuk semangat mulia ini.

Dalam masa yang sama sikap dan persepsi masyarakat perlu
berubah. Masyarakat hendaklah memandang semangat kejiranan ini
sebagai satu perkara penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Semangat ini perlulah diutamakan dalam sebarang tindakan yang
ingin dilaksanakan oleh masyarakat. Jelaslah, paradigma yang baru
ini memastikan semangat kejiranan akan terus mekar dalam
masyarakat kita.

Kepentingan semangat ini sudah pasti dalam mewujudkan semangat
perpaduan. Dalam masyarakat berbilang kaum yang wujud di negara
ini pemupukan konsep perpaduan amat strategik. sesuatu
masyarakat sesebuah negara itu terbentuk daripada individu yang
saling berjiran sebelum berkembang menjadi satu umah. Oleh itu,
semangat kejiranan menjadi titik tolak pembentukan konsep
perpaduan nasional.

Kesimpulannya, semangat kejiranan memang boleh dicapai melalui
beberapa kaedah yang dijelaskan tadi. Semua pihak perlulah
berusaha untuk memastikan semangat ini terus diamalkan oleh
masyarakat di negara ini

Tajuk 2 Masa itu emas
Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan
Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana,
guru-guru dan rakan-rakan yang saya hormati
sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk
menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk
Masa itu emas.

Para hadirin yang saya hormati,
Tidak dapat dinafikan bahawa masa itu amat
berharga dan tidak boleh dibeli dengan wang
ringgit. Setiap saat yang telah berlalu tidak akan
kembali. Oleh sebab itu, semua orang, termasuk
para pelajar harus tahu menghargai masa dan perlu
menggunakan masa dengan bijak.

Sidang hadirin yang saya kasihi,
Tugas dan tanggungjawab utama setiap pelajar
ialah menimba seberapa banyak ilmu yang mungkin
supaya dapat menjadi seorang insan yang
berjaya dan berguna. Dalam proses menimba ilmu,
setiap pelajar harus tahu membahagikan masa di
antara belajar dan beriadah. Jika seseorang pelajar
itu hanya belajar sepanjang masa tanpa berehat,
maka pelajar tersebut akan cepat berasa letih atau
menghadapi tekanan kerana terlalu banyak ilmu
yang perlu diterima dalam suatu tempoh masa yang
tertentu. Justeru, cara yang terbaik ialah misalnya
menghabiskan dua hingga tiga jam untuk belajar,
kemudian diikuti oleh aktiviti riadah bagi merehatkan
minda dan mencerdaskan otak kita untuk
melepaskan sebarang tekanan yang dihadapi.

Para hadirin yang saya hormati,
Selain daripada belajar dan beriadah, seseorang
pelajar juga perlu menghabiskan masa bersama
keluarga atau rakan sebaya. Cara ini akan
membolehkan seseorang pelajar itu dapat
bertukar-tukar pendapat atau berbincang sesuatu
masalah bersama-sama dengan ahli keluarga atau
kawan yang boleh dipercayai. Dengan itu, masalah
yang dihadapi mungkin akan dapat diselesaikan
dengan mudah dan cepat serta tidak akan
mengganggu tumpuan seseorang pelajar itu
terhadap pelajaran.

Sidang hadirin yang saya kasihi,
Seseorang pelajar juga perlu membuat jadual
harian. Ini adalah untuk memastikan setiap aktiviti
yang telah dirancang itu dapat dijalankan mengikut
masa yang ditetapkan. Cara ini juga dapat
membantu mereka untuk menjimatkan masa di
samping untuk memastikan masa itu tidak
dibazirkan.

Para hadirin yang saya hormati,
Untuk memastikan badan yang sihat, setiap
pelajar harus mempunyai masa yang cukup untuk
tidur. Menurut pakar kesihatan, setiap manusia
perlu mempunyai masa lapan jam untuk tidur
dalam sehari. Justeru, para pelajar harus bijak
merancang aktiviti seharian mereka. Setiap saat
yang digunakan harus mendatangkan faedah.
Pelajar yang bijak menggunakan masa ialah pelajar
yang berpotensi besar untuk berjaya pada masa
depan. Sentiasa ingat pada diri sendiri bahawa
masa itu emas. Jadi, gunakanlah masa dengan

sebaik mungkin. Sekian, terima kasih.

Leave a Reply