Format dan Definisi PIDATO

PIDATO

Definisi:

Pidato bermaksud ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai atas tajuk tertentu yang disampaikan oleh seorang penyampai yang dipanggil pemidato. Pidato mempunyai pendahuluan, isi,dan penutup.

Tujuan:

– Menyampaikan idea berkenaan sesuatu isu kepada hadirin, dalam masa yang sama meyakinkan hadirin tersebut melalui cara pembawaan pidato.

– memberitahu perkara baru.

– menyakinkan dengan memberi justifikasi serta fakta-fakta sokongan.

Pebezaan antara pidato, ucapan dan syarahan:

Syarahan

Penyampaian secara panjang lebar oleh tokoh-tokoh , khususnya ahli akedemik berkenaan sesuatu.

Menggunakan teks dan bahan dan bahan rujukan yang banyak semasa menyampaikannya.

Ucapan

Biasanya berkaitan sesuatu majlis atau upacara, dibuat semasa awal atau akhir majlis itu berlangsung.

Boleh menyentuh hal-hal lain selain topik yang diberikan , atau menyentuh beberapa topik sekaligus. Tidak seperti pidato yang hanya memfokuskan satu topic sahaja.

Format pidato:

Pendahuluan:

Terdiri daripada salutasi dan pembuka kata.

Salutasi: bahagian permulaan dalam pidato. Salutasi dimulakan dengan salam dan seterusnya menyampaikan kata-kata aluan kepada pengerusi majlis, jemputan kehormat, para hakim, penganjur majlis dan para hadirin mengikut kesesuaian majlis dan juga mengikut susunan protocol.

Pembuka kata: tujuan untuk menarik perhatian penonton. Pemidato boleh memilih sebuah pantun, seloka ataupun sajak yang bersesuaian dengan tajuk. Pemidato juga boleh menggunakan statistik yang mengemparkan . pemidato perlu memastikan pembuka kata yang digunakan segar dan menarik.

Isi:

Permulaan isi: pemidato memperkenalkan tajuk yang dipilih dan member huraian berkaitan tajuk tersebut. Takrifan ini penting sebagai asas dan juga sempadan kepada hujah-hujah yang akan disampaikan. Pemidato perlu member definisi yang tepat.

Isi utama diikuti dengan huraian dan contoh-contoh: setiap isi yang diberikan perlu diberikan huraian yang jelas dan contoh yang tepat dan berkaitan dengan isi.

Kesimpulan kepada isi: penegasan semula isi dengan penuh keyakinan.

Penutup:

Pidato perlu ditutup dengan tertib dan mengucapkan terima kasih.

Adab berpidato:

Berpakaian kemas dan bersesuaian.

Menyampaikan pidato secara hikmah.

Isi bersesuaian dengan tajuk.

Isi tidak menyentuh isu sensitif dan perkauman.

Menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan.

Ciri-ciri pidato:

Ciri pidato yang bagus

Ciri pidato yang perlu dielakkan

Teks tidak terlalu lama sehingga membosankan dan tidak terlalu ringkas sehingga isi tidak dapat disampaikan dengan jelas.

Disampaikan dengan penuh keyakinan, fasih dan lancar.

Menggunakan bahasa kasar dan kesat.

Ucapan terlalu lama dan meleret-leret.

Disampaikan secara emosi yang berlebihan.

Gagap dan kurang keyakinan.

Gaya dan penampilan berpidato.

Mata dan kepala

Mata hendaklah difokuskan kepada hadirin, bukan hanya memandang atasa lantai atau siling. Pandangan yang tajam akan menampakkan keyakinan.

Tangan

Membuat pergerakan tangan atau gaya supaya tidak kaku.

Mulut

Memaniskan muka anda.

Intonasi

Jangan terjerit atau terlalu perlahan. Gunakan nada semulajadi dan kawal supaya kelihatan professional.

Humor

Selitkan beberapa unsur humor. Jangan terlalu banyak.

Emosi

Emosi harus dikawal dan jauhkan daripada menyentuh atau mengkritik perkara yang berkaitan isu perkauman dan keagamaan.

Bersedia

Membuat persediaan yang rapi agar anda tidak gugup dan tidak lupa.

Sistem sapaan dan rujukan dalam ucapan termasuk pidato, ucapan, syarahan, ceramah.

Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa.

Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa atau kesopanan ketika menggunakan bahasa.

Dalam kesantunan berbahasa, bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri.

Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran, rujukan hormat dan ganti nama.

Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan, pangkat, umur, dan keakraban hubungan.

Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar “disamakan dengan pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib.”

Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan, pangkat, umur dan keakraban hubungan.

Rujukan Hormat

Orang Yang Disapa

Rujukan Hormat

Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda

Sultan, Raja, Sultanah, Tengku Ampuan, Raja Permaisuri

Duli Yang Maha Mulia

Balu Raja

Yang Maha Mulia

Raja Muda atau Tengku Mahkota

Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia

Kerabat Diraja Karib

Yang Amat Mulia

Bergelar warisan

Yang Mulia

Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri

Yang Amat Berhormat

Menteri, Ahli Parlimen, Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat)

Yang Berhormat

Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja

Yang Berhormat Mulia

Tun, Toh Puan

Yang Amat Berbahagia

Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal

Yang Berbahagia

Ketua Hakim Negara

Yang Amat Arif

Ketua Polis Negara

Yang Amat Setia

Hakim, Kadi

Yang Arif

Mufti dan pemimpin Islam

Sahibul Samahah

Ketua jabatan tanpa gelaran

Yang Berusaha

Leave a Reply