Pidato Muludan Babeh : Bismillahirrahmaanirrahiim

Bismillahirrahmaanirrahiim

Allohumma Solli ‘ala Sayidina Muhammad Wa’ala Ali Sayidina Muhammad

Allohummagh firli Waliwa lidayya warhamhumma kama robbayani Sogiro

PIDATO LAPORAN KETUA PANITIA

PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh..

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, wabihi nasta’in ‘ala umuriddunya waddin, ashsholatu wassalamu’ala asrofil ambiyaa i wal mursalin wa’ala alihi washohbihi ajma’in. Robbisrohli sodri, wayassrili amri, wahlul uqdatammilisani yafqohu qouli, amma ba’du.

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Dan yang saya hormati dan saya cintai pemuda pemudi dan anak-anak yang dirahmati allah SWT.

Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah

Terutama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW /1434 H dalam keadaan sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Alhamdulillah

Sholawat beruntaikan salam, marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan sholawat "Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ala alihi sayyidina Muhammad". Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, bekenan beliau menolong kita di Yaumil Mahsyar kelak. Amin…

Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah

Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan laporan kegiatan dari kepanitiaan atau sambutan dari panitia pelaksana peringatan  Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 H yang bertepatan pada tanggal 19 Januari 2014 Masehi/..1434 H.

Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah

Dalam kesempatan ini pula, kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah sudi menghadiri acara yang kami selenggarakan ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ustadz ………………………………………………………… atas kesediaannya memenuhi harapan kami untuk dapat memberikan tausiah dan wejangan pada acara yang kami selenggarakan saat ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat guna bagi kita semua. Amin

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa, terselenggaranya acara kita pada saat ini, berkat dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat yang berada di lingkungan kampung sampay dan sekitarnya. Adapun penggalangan dana dilakukan dengan ………………………………………………… Hasil penggalangan dana yang terkumpul sebesar Rp……………………………………… dengan perincian sebagai berikut:

Dari …

Dari

Dari …

Dari

Dari

Dari

Dari

Dari para donatur atau para pengusaha sebesar …

Dalam kesempatan ini, kami selaku panitia mengucapkan ribuan terima kasih tak terhingga atas sumbangan yang telah diberikan. Semoga Allah melipat gandakan pahala dan semoga Allah menambah rizqi yang berlipat ganda pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Amin ya robbal alamin

Dengan terselenggaranya acara ini, semoga persatuan dan kesatuan kita dimasa yang akan datang, baik antara kita dengan masyarakat yang berada di lingkungan kampung sampay dan sekitarnya terjaganya silaturrahim semakin erat dan utuh, serta kita lebih mengutamakan kepentingan persatuan secara menyeluruh dari pada kepentingan kelompok atau golongan.

Selanjutnya, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras secara maraton mulai dari dibentuknya kepanitiaan sampai saat ini dengan tidak mengenal lelah. Semoga segala apa yang telah rekan-rekan perbuat, demi syiarnya agama Islam dan terselenggaranya acara ini mendapat ganjaran yang setimpal disisi Allah SWT. Amin

Terakhir, kami tidak lupa mohon maaf kepada bapak-bapak/ibu/saudara/i atas segala kekurangan dan kekhilafan yang terjadi pada acara ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Demikianlah laporan dan kata sambutan yang dapat kami sampaikan, dan saya berharap untuk tahun depan lebih baik dari tahun sekarang. Jazakumullahu khoiron kastiron.

akhiru kalam wallahu muwafiqi ila iqwamittorriq

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Leave a Reply