Pidato Bhs Jawa : PAMBUKA PEMILIHAN PENGURUS

Pidato dengan bhs jawa memang harus dilestarikan oleh anak mudah, salah satunya bisa dilakukan dalam kegiatan formal seperti pemilihan sebuah pengurus organisasi.

Assalamu’alaikuhiiWarahmatuliahi Wabarakatuh.

Sadherek-sadherek aflggota organisasi ingkang kula kurmati.

Saderengipun kula ngaturaken agunging panuvvun ingkang tanpa pepindhan dhumateng para pengurus ingkang sampun kanthi ikhlas nglonggaraken wekdal, nyumbangaken tenaga kangge maje-ngipun organisasi punika. Katitik vvontenipun kemajengan-kema-jengan ingkang sanget ngremenakea, kanthi kebak raos tanggel jawab ingkang ageng.

Kados ingkang sampun kaserat wonten ing Anggaran Dasar

saha Anggaran Rumah, bilih saben ……tahun sapindah kita

ngawon-tenaken regenerasi utawi ngenggalaken pengurus. Ing salejengipun kula ing wekdal punika sesarengan kaliyan panjene-ngan sadaya ngawontenaken musyawarah kangge milih pengurus enggal kang-ge periode tahun……………..ngantos tahun……………

Gandeng kita gadah pangeman Pancasila pramila pasamuan musyawarah punika sasaged-saged kedah resik saha jujur. Amargi punika sadaya kangge kepentingan sesarengan, pramila kedah kanthi suwara mufakat sesarengan.

Ngengeti wekdalipun sampun mepet, mangga kita wiwit pembentukan pengurus punika. ingkang urut-urutanipun kados ingkang kaserat wonten ing Anggaran Dasar saha Anggaran Rumah Tang-ga.

Salajengipun wekdal kula candhet rumiyin saperlu kangge pembentukan calon-calon. Wekdal saged kita wiwiti. Sumangga!

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jadi saya harap organisasi anda juga melestarikan pidato bhs jawa dalam pemilihan pengurus.

 

Incoming search terms:

  • Contoh naskah pidato bhs JAWA tema kejujuran
  • naskah pidato bhs jawa tentang kajujuran
  • Pambuka Pidato basa jawa kangge non muslim
  • panjelasan pambuka pidato
  • Pidhato salam pambuka
  • teks pidato bahasa jawa pambuko
  • teks pidato bahasa jawa tentang pambuka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>