Pidato Bahasa Jawa : Nama Julita Diana Putri

Nama : Julita Diana Putri
Kelas : IX D
No Abs: 15
TEKS PIDHATO PERPISAHAN KELAS SONGOAssalamualaikum Wr.Wb
Bapak Kepala sekolah ingkang setuhu kula bekteni.
Bapak Ibu guru ingkang dahat kinurmatan.
Serta rencang-rencang kelas 9 lan adhik-adhik ingkang kula tresnani.
Ing wekdal niki, mangga kita sedaya panjataken puji syukur dhumateng Gusti
Ingkang Maha Agung krana rahmatipun kta saged kempal ing acara perpisahan
sakmenika kanthi sehat walafiat.

Bapak ibu guru ingkang kula bekteni, kula minangka wakil kelas 9 , ngaturaken
sagunging panuwun dene bapak ibu guru sampun ikhlas maringi ilmu , pitedah-
pitedah saha bimbingan ingkang mboten namung sekedhik paedahipun.
Kula mboten saged atur piwales punapa-punapa , namung atur pudya wonten
ngarsaning pangeran mugi sedaya amal kesaenan angsal piwales kang samurwat
saking gusti ingkang murbeng dumadi.

Ingkang kaping kalih , kula tansah ngaturaken maturnuwun lan pangapunten
kangge bapak ibu guru ingkang dados kecewa, nelangsa lan nesu amargi kekhilafan
kita sedaya.

Kula cekapi atur panampi pamitan punika , menawi wonten kiranging atur kula
tansah nyuwun agunging pangkasama.
Wassalamualaikum Wr.Wb

Leave a Reply