Pidato : Alhamdulillahi Robbil Alamin

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh

Alhamdulillahi robbil alamin

Wassolatu wassalamu ala asrofil ambiya-I wal mursalin

Asyhadu alla ila ha illalloh wahdahu la syarikalah

Wa asyhadu anna muhammadarrasululloh la nabiyya badah

Allohumma solli ala sayyidina Muhammad

Wa ala alihi wasohbihi ila yaumil qiyamat

Amma badu

Bapak Pengasuh Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah anu kusimabdi dihormat

Bapak Kepala Madrasah sinareng para dewan guru anu ku sim abdi dihormat

Para santriyin wal santriyah n madrasah diniyah sindangsari anu ku simabdi dibanggakeun.

Langkung tipayun hayu urang sasarengan manjatkeun puji sareng syukur ka dzat Allah anu Maha Agung, wirehna dina dinten ieu urang sadayana tiasa kempel sasarengan dina ieu tempat. Nyaeta dina raraga ngalaksanakan peringatan mauled nabi Muhammad SAW.

Shalawat sareng salam mugia salamina dilimpah curahkan ka panutan alam, paduka mulia habibana wanabiyyana Muhammad SAW. Teukakantun ka kulawargina, para sahabatna , oge ka para pewngikutna dugi ka yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin

Para hadirin anu sami2 hadir dina ieu tempat anu mulya

Dina kasempetan anu pinuh ku rahmat Allah ieu, nyaeta dina raraga miemut dilahirkeunana jungjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sim abdi ka papancenan tugas kanggo mimpin ieu acara,

Anu mana acara-acara anu barde dihaturkeun sadayana aya 6 acara, diantawisna

Anu kahiji pembukaan

Anu kadua pembacaan ayat suci Al-Quran

Anu katilu sambutan

Anu ka opat Pentas seni

Anu kalima tausyiah hikmah maulid nabi

Anu kagenep doa

Sareng ka 7 na tutup

Sakitu rupina acara-acara anu baris kapidangkeun dina ieu kasempetan,

Para hadirin santriwan-santriwati anu ku simabdi dibanggakeun.

Supados ngahemat waktos sumangga ieu acara miemut dilahirkeunana kanjeng Nabi Muhammad SAW tahun 1433 Hijriyah, urang buka kalawan ngaoskeun basmalah sasarengan !

Bismillah..!

Mudah-mudahan sadaya acara tikawit tug dugi ka rengsena aya dina kalancaran . amin ya robbal alamin

Salajengna, diteraskeun kana acara anu kadua, nyaeta pembacaan ayat suci Al-quran anu bade diaoskeun ku .mangga, waktos sinareng tempat dihaturkeun ka anjeuna!

ngahaturkeun nuhun ka anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Quran sareng shalawatna, mudah-mudahan Barokah sareng pahalana didugikeun ka anu ngaosna oge ka anu ngupingkeunana. Amin ya robbal alamin.

Salajengna, diteraskeun kana acara anu katilu, nyaeta sambutan anu bade didugikeun ku bapak kepala madrasah Diniyah, mangga ka mantenna dihaturanan.

Ngahaturkeun nuhun ka bapak kepala madrasah diniyah anu parantos ngadugikeun sambutanana, mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana.

Hadirin santriwan-santri wati anu ku simabdi di banggakeun.

Salajengna diteraskeun kana acara pentas seni, anu bade dipandu ku Ustadz Dadan Abd Rahman

Hadirin santriwan-santri wati anu ku simabdi di banggakeun.

Salajengna nincak kana acara inti, nyaeta tausyiah hikmah mauled nabi anu insya Allah bade di dugikeun ku pangersa almukarrom bapa ustad yuyun, waktos sinareng tempat dihaturkeun ka mantenna!

Ngahaturkeun nuhun ka pangersa Almukarrom ustaz Yuyun, anu parantos ngadugikeun tausyiahna, mudah-mudahan janten elmu anu manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya robbal alamin

Hadirin santriwan-santri wati anu ku simabdi di banggakeun

Salajengna diteraskeun kana acara doa anu insya Allah bade dipimpin ku .. ., manga ka mantenna dihaturanan.!

Ngahaturkeun nuhun ka . anu parantos mimpin doa, mudah-mudahan doa urang sadayana dikabul ku Allah SWT. Amin

Hadirin santriwan-santri wati anu ku simabdi di banggakeun

Alhamdulillah acara demi acara parantos beres sumangga urang tutup ku urang sadaya kalawan ngaoskeun hamdalah sasarengan

Alhamdulillahirobbil..!

Wassalamualaikum wr wb.

Leave a Reply