PIDATO JAWA : Sugeng Rawuh Kagem Bapak/Ibu Ingkang Tansah

Assalamualaikum WrWb .

Sugeng rawuh kagem Bapak/Ibu ingkang tansah kinurmatan , saha para mitra sedaya ingkang tansah pinaringan kamulyan. awit saking kanugrahaning Gusti ingkang murbeng gesang, tansah paring kesarasan lan kakiyatan pramila kito saged ngrawuhi wonten acara hing dinten punika.

Bapak/ ibu dewan juri ingkang tansah kinurmatan, saha para mitra ingkang tansah kulo tresnani. ing wedal punika kulo badhe ngaturaken pidato kanthi irah-irahan Batu Kota Wisata.

Kados pundi ta? kitho Mbatu puniko? amargi kulo salah satunggalipun siswo SD kanthi trusing manah tansah ndadosnobombonging manah ait kita sami tansah pinaringan berkah tuwin nikmat papan ingkang loh jinawi subur kang sarwa tinandur, tata tentrem, kanthi rakarjaning sesamikuwi kaendahaning kutho Mbatu.

Kejawi saking puniko ndadosno bombonging manah kita sami, awit kitho Mbatu sampun kawentar ing laladan Indonesia, dalasan manca negari ingkang sampun karawuhi dening para wisatawan domestik ugi manca nagari.

Para rawuh ingkang kulo mulyaaken.

Kitho Mbatu sampun kawentar bab kawontenaning alam Indonesia raos, asrep, nyenyep, lan segering ndunyo. hing kala semanten Mbatu mbiwarahaken kanti slogan Batu Beramal (bersih, elok, rapi, aman, makmur, agrowisata dan industry lestari) ingkang kaajab bilih mawi slogan kala wau Mbatu saged kauntar hing laladan jawi wetan.

Kajawi puniko Mbatu sampun kawentar dados sumbering pariwisata ing tlatah jawi wetan ingkang sampun hardarbeni kaendahan ing alam ingkang nengsemaken. kathah panggenan wisata alamugi papan wisata ingkang sampun cinipta dining para insinyur ingkang tansah ndandosi soyo nengsemaken. kados ta Songgoriti, Selecta, Pemandian Air Panas Cangar, Coban Talun, Jatim Park, saha BNS.

Para rawuh ingkang kinurmatan

Kados pundi pangredaya kita bilih para siswa ingkang dados warganing kitho Mbatu saged ngudi lan njagi kaendahaning kitho Mbatu ingkang dados sumbering papan wisata ing laladan jawi weta saged kasembadan.

Leave a Reply