Pidato Bahasa Jawa Krama Alus : Keluarga Mempelai Putri (Perkawinan)

Dalam sebuah perkawinan, pidato keluarga untuk mempelai putri sangatlah penting. Apalagi yang dalat adat istiadat jawa, penggunaan bahasa yang krama alus adalah hal pilar…

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Hadirin sedoyo undangan ingkang kulo hormati.

Wonten ing dalem wakdal ingkang berbahagiya niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. amergi kito sedoyo sampun dipun paringi nikmat lan hidayahipun sehinggo dinten niki kito taksih saget kempal

wonten meriki kaperlu ndugeni undangan sederek;….., niki kanti

mboten wonten alangan setunggalin punopo-punopo.

Shalawat lan salam mugiyo tetep dipun paringaken dumateng nabi kito Muhammad saw., keluarganipun ugi poro sahabatipun lan sedoyo kaum muslimin ingkang purun ngelampahi ajaran kanti estu lan leres. Mugiyo kito niki kelbet umat ingkang senantiasa ngelampahi ajaran Islam kanti estu lan leres.

Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Wonten meriki kulo dipun suwun dados wakil saking bapak;……

wali saking sederek penganten estri, ingkang asmo; …… bade

nyampekaken setunggalin kata sambutan, inggih meniko :

— Kulo ngucapaken dateng rombongan pengiring sedoyo saking fihak penganten jaler, kelawan ucapan selamat datang; ‘Assa-lamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.”

— Kulo ugi ngucapaken matur sembah nuwun dumateng sedoyo fihak ingkang sampun maringi bantuan kulo. Nopo arupi materi utawi non materi. Sehinggo acara resepsi pernikahan niki saget berlangsung meriah niki. Lan mugiyo sedoyo kerja keras kolo wahu dipun bales kaliyan Allah swt., rupi kesa-henan. Amiin yaa Rabbal Aalamiin.

— Lan semanten ugi kulo nyuwun agunge pangapunten mbok beleh kulo sekeluarga ing dalem maringi sambutan dumateng pengiring penganten jaler utawi poro undangan sedoyo niki wonten kekirang cecekan ing manah, nopo niku wonten ing dalem nginumane, nedahnipun lan hidangan lintunipun. Keranten namung niki kemampuan kulo.

— Lan dumateng penganten jaler kulo terami kados nyogoh kiyambak kelawan tangan kalih ugi kanti manah bingah lan tulus. Mugi-mugi ing dalem keluarganipun benjang dados keluarga utawi rumah tangga ingkang mawaddah wa Rahmah, penuh kaliyan raos bahagiya lan rukun-rukun kemawon. Hadirin sedoyo ingkang kulo hormati.

Kulo raos cekap sambutan atas nami wakil saking fihak penganten estri niki. Lan mbok beleh wonten kelepatanipun ing dalem atur kulo niki, kulo pribadi nyuwun agunge pangapunten dumateng sedoyo ingkang rawu, lan saking fihak keluarga penganten jaler. Akhirul Kala. Wal ‘Afwu Minkum. Wassalamu’alaikum Warahma-tullahi Wabarakaatuh.

Leave a Reply