Pidato Berbahasa Jawa : ING DALEM ACARA WALIMATUL HAMIL

Mencari pidato berbahasa yang menggunakan bahasa jawa krama, disini tempatnya, Kami memiliki pidato untuk DALEM ACARA WALIMATUL HAMIL..

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Hadirin sedoyo undangan ingkang kulo hormati.

Langkung rumiyen monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun maringi nikmat lan hidayahipun, sehinggo kito ing wakdal niki

saget ndugeni undanganipun bapak;….., sekeluarga, kanti boten

wonten alangan setunggalipun punopo-punopo. Mugi-mugi kemawon ing dalem kekempalan kito dinten niki wonten gino lan manfaatipun.

Shalawat ugi salam mugiyo tetep dipun paringaken nabi kito Muhammad saw., keluarganipun, poro sahabatipun lan ugi kaum muslimin sedoyo ingkang purun ngelampahi ajaran Islam kanti estu-estu lan leres. Mugiyo kito sedoyo dados umatipun ingkang purun ngamalaken ajaran Islam kanti estu-estu lan ugi leres.

Hadirin sedoyo undangan ingkang kulo hormati. Ingkang nggadahi hajatan selametan tingkepan (walimatul hamil) niki inggih meniko bapak;…… sekeluarga. Semanten ugi kito dipun

Kempalaken supados tumut raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt., amergi selami pinten-pinten tahun sampun arep-arep momongan utawi putu ingdalem keluarganipun.

Sakniki dipun tetenger utawi tondo kiyambake ingkang dipun paringi tondo inggih meniko kelawan mbobot putrinipun selami

pitung wulan. Pramilo saking niku bapak;…… sekeluarga nyuwun

dongo restuipun saking poro undangan sedoyo, supados jabang bayi ingkang taksih wonten madaran ibunipun niki paringi selamet, semanten ugi ibunipun senantiasa dipun paringi selamet selami mbobotipun.

Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Gandeng kaliyan walimatul hamil wakdal niki, monggo kito sareng-sareng memperhatosaken dawuhipun Allah wonten AL-Qur’an, ing dalem serat Luqman, ayat kaping 14, ingkang artosi-pun :

“Lan ingsun (Allah) wis merintah marang menunggso supoyo nglakoni keapikan marang wong tuwane loro, ibu siroh ingkang sampun ngandung (bobot) ing dalem pinten-pinten kepayahan lan kelelahanipun (susahipun) lan misahaken selami kalih tahun. Mongko syukuro siroh kabeh marang ingsun Allah lan marang wong tuwo loro siroh. Lan dateng ingsun Allah panggonan balih siroh.”

Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Lan mugiyo kito niki dados nyogo ingkang estu-estu berbakti dumateng tiyang sepah kalih. Semanten ugi, mugi-mugi bapak:

…..sekeluarga benjang dipun paringi nyogo ingkang shalih, beleh

jaler lan shalihah beleh estri. Akhiripun Ihdinash Shiraathal Mustaqiim. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Leave a Reply