Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat : ACARA ARISAN PORO IBU

Pidato kali ini diperuntukkan bagi para ibu yang sering mengadakan acara arisan, dengan menggunakan bahasa jawa krama singkat, contoh dibawa menunjukkan kekayaan budayaan yang dimiliki bangsa kita.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Poro ibu, sederek sedoyo ingkang kulo hormati.

Wakdal ingkang berbahagiya niki monggo kito sedoyo ngucap-aken raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun maringi nikmat ugi hidayahipun, sehinggo dinten niki saget ndugeni kegiatan arisan niki kanthi mboten wonten alangan setunggalin punopo-punopo.

Shalawat ugi salam mugiyo tetep dipun paringaken dumateng nabi kito Muhammad saw. keluarganipun, poro sahabatipun ugi sedoyo kaum muslimin ingkang purun ngelampahi ajaran Islam kelawan estu-estu lan leres. Mugiyo kito sedoyo niki dados umat beliau ingkang purun ngelampahi ajaran Islam kelawan estu-estu lan leres.

Poro ibu, sederek sedoyo ingkang kulo hormati.

Seminggu ingkang kepengker kito sampun ngadakaken rapat utawi rembug sareng-sareng. Lan hasilipun rapat niku mutusaken mbokbeleh dinten niki dipun milahi pembayaran arisan kaping setunggal. Lan dipun putusaken sareng-sareng mbok beleh mbayar ingkang kaping kalih lan sakterusipun inggih menikc saben setunggal minggu. Mugiyo kekempalan kito sedoyo niki dipun diridhai Allah swt., lan kelbet ibadah, sehinggo kekempalan niki saget memupuk hubungan persaudaraan, diantara sesami. Kulo kinten cekap sambutan kulo niki. Kirang langkungi-pun kulo nyuwun agunge pangapunten.

Wassalamu’alaikurr-Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Itulah pidato bahasa jawa singkat, seperti yang telah disebutkan contoh diatas diperuntukkan bagi ibu yang sedang mengadakan acara arisan bersama dengan para ibu yang lain.

Leave a Reply