Contoh Pidato Jawa : ACARA TASYAKURAN KARENA NAIK PANGKAT

Contoh dibawah adalah bagaimana cara membuat pidato dengan bahasa jawa. Anda bisa mempelajari bagaimana cara penulisan, pembukaan ataupun penutup.

Teks dibawah ini mengangkat tema acara kenaikan pangkat, jadi tinggal baca aja pidato jawa dibawah ini jika sedang mengadakan acara tersebut..

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sedoyo undangan ingkang kulo hormati.

Langkung rumiyen monggo kulo lan panjenengan sedoyo ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun meringi nikmat lan hidayahipun sehinggo

wakdal niki kito sedoyo saget ndugeni undanganipun bapak;…..

sekeluarga, keranten panjenenganipun sampun munggah pangkate. Lan ngundang kito sedoyo niki ngerupekaken bukti raos syukur lan bingahipun dumateng Allah swt. Pramilo saking niku kulo wonten meriki atas nami wakil saking bapak; …. ingkang nggadahi hajatan wakdal niki, ngucapaken matur nuwun sanget kelawan kempalipun poro undangan sedoyo. Mugiyo rawuipun panjenengan sedoyo niki dipun ridhai Allah swt.

Sedoyo undangan ingkang kulo hormati.

Lan semanten ugi bapak; …… nyuwun agunge pangapunten

dumateng sedoyo undangan mbok beleh wonten kekiranganipun, nopo niku saking pasogatane utawi lintu-lintunipun. Amergi niku sedoyo ingkang dipun nggadahi lan batas kemampuanipun.

Munggahipun pangkat niku ngerupekaken anugerah lan nikmat saking Allah swt. ingkang kedah kito syukuri. Lan pungantos kito nerami nikmat lajeng kufur dumateng Allah ingkang maringi nikmat. Menawi kito purun nyukuri nikmat ingkang sampun kito terami lan raosaken, milo saking niku nikmat kolo wahu bakal dipun tambahi Allah.

Keranten saking niku supados kito senantiasa maos do’a. ingkang artosipun inggih meniko :

“Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan supoyo aku biso eling dumateng panjenengan Ingsun (Allah) lan raos syukur dumateng panjenengan Ingsun (Allah) lan ing dalem ngelampahi ibadah ingkang sahe.”

Sedoyo undangan ingkang berbahagiya.

Ingdalem gesang kito meniko estu-estu kedah senantiasa raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. Monggo kito niki enget lan sadar mbok beleh nikmat ingkang dipun parengaken kito sedoyo niki katah sanget. Antawisipun peparingipun Allah inggih meniko arupi kesehatan badan, kelawan badan sehat kito saget ngelampahi ibadah wajib arupi shalat lan ibadah lintunipun Pramilo saking niku kelawan kesehatan kito sedoyo niki monggo kito sareng-sareng raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt Lan raos syukur kolo wahu buktekaken kelawan ngelampahi amalan ingkang nyoto lan ketingal. Keranten Allah sampun dawuh

LA-IN SYAKARTUM LA-AZIIDANNAKUM WA LA-IN KAFARTUM INNA ‘ADZAABI LASYADIIDUN.

Ingkang artosipun :

“Lamuno siroh gelem syukurmarang Allah pasti taktambah: Tapi sing kapan siroh kufur kelawan nikmat-Ku weruh: saktemene siksaan-Ku iku luwe sanget.”

Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Raos syukur kedah kito, buktekaken kelawan amal perbuatan Misalipun kito damel ngedalaken sekedik rizki kangge amal jariyah, utawi nyumbang kangge kepentinganipun masyarakat nopo niku kangge mbangun masjid utawi madrasah lan lintu-lintunipun.

Sedoyo undangan ingkang kulo hormati.

Amalan-amalan kados mekaten niku dipun nameni amal jariyah ingkang pahalanipun mili terus senajan kito sampun pejah.

Kados ingkang dipun ngendikaken nabi saw. ingkang artosi-pun :

“Nalikane anak putu Adam mati, mongko putus amale. Mungono telung perkoro ingkang mboten bade putus, inggih meniko : Amal jariyah, ilmu sing manfaat, ariak sing shaleh sing gelem ndungakno marang wong tuwane loro.”

Undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Mekaken sambutan kulo wonten ing acara tasyakuran niki. Kirang langkunge kulo nyuwun agunge pangapunten.

Wassalamu’alai-kum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pidato dengan judul ACARA TASYAKURAN KARENA NAIK PANGKAT diatas, adalah pidato yang menggunakan bahasa jawa krama, dan alangkah baiknya anda mengguanakannya untuk acara-acara di angkatan kerja anda.

Leave a Reply