Pidato Bahasa Jawa Ulang Tahun Bapak

Contoh pidato dengan menggunakan bahasa jawa krama untuk acara ulang tahun bapaknya yang kesekian.

Salah satu tanda berbakti kepada orang tua adalah merayakan ulang tahun ayahnya dengan menggunakan sebuah pidato jawa. Monggo dilihat contoh dibawah ini.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Poro undangan sedoyo ingkang kulo hormati.

Wonten ing dalem wakdal ingkang berbahagiya niki monggo kulo lan penjenengan sedoyo ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun maringi nikmat lan nikmat sehinggo dinten meniko kito saget kempal wonten meriki panggenan.

Shalawat ugi salam mugiyo tetep dipun paringaken dumateng nabi kito Muhammad saw., keluarganipun, lan poro sahabatipun ugi poro kaum muslimin ingkang purun ngelampahi ajaran Is-lam kanthi estu-estu lan leres. Lan mugiyo kito sedoyo kelebet umat beliau ingkang purun ngamalaken ajaran Islam kanthi estu-estu lan leres.

Poro rawu sedoyo ingkang kulo hormati.

Kulo wonten meriki bade ngaturaken lan maringi sumerap mbok

beleh wakdal niki kito dipun rawuaken kaliyan bapak;…… lan ibu; ….. sekeluarga ngempalaken kito sedoyo wonten mriki panggenan inggih meniko kaperlu nyaksikaken dinten ulang tahun kelahiranipun bapak; …..ingkang saben dinten disebat lan dipun panggil kelawan bapak;….., amergi nyogoh ingkang kaping kalih dipun paringi asmo; ….. inggih meniko ulang tahunipun ingkang kaping;…..

Poro rawu sedoyo ingkang kulo hormati.

Lan kulo wonten mriki dados wakil ing keluarga saking sederek-sederek ing lintu, ngucapaken matur nuwun sanget ingkang sampun nyempataken wakdal ndugeni undangan acara niki. Mugiyo kito kekempalan kito niki dibales dening Allah swt. kelawan balesan ingkang sahe.

Semanten ugi kulo nyuwun agunge pangapunten ingkang katah, beleh anggenipun kulo nyambut kekempalan panjenengan sedoyo niki katah kekiranganipun, nopo niku saking lelengga-hipun, lan pasogatanipun ugi lintu-lintunipun.

Ugi kulo nyuwun do’a restunipun saking poro rawu sedoyo,

mugiyo bapak;……senantiasa dipun paringi kesehatan badani-

pun, rizki ingkang lancar.

Poro rawu sedoyo ingkang kulo hormati.

Kulo niki nyogoh ingkang kaping setunggal saking bapak; …..

lan derek-derek sedoyo ngucapaken selamat dinten ulang tahun

ingkang kaping;…..mugiyo Allah maringi umur ingkang dowo,

rizki lancar, dipun paringi kekiyatan lahir ugi bathinipun, sabar mimpin keluarganipun. Semanten ugi kelawan panjangipun umur niki mugiyo bapak ingkang dados kepala wonten rumah tangga tambah sahe lelampahipun, lan tambah parek anggenipun ibadah dumateng Allah.

Cobi kito sedoyo memperhatosaken kaliyan pangendikanipun nabi saw. ingkang artosipun :

“Sak api-apike manungso yoiku sing dowo umure lan apik amale. Lan sak elek-eleke menungso yoiku diparingi umur dowo nanging elek amale.”

Poro rawu sedoyo ingkang kulo hormati.

Dados kelawan umur ingkang dipun paringaken kito sedoyo niki kedah kito manfaataken ugi kito sedoyo ginakaken kanti sahe kangge ngelampahi amalan ingkang sahe.

Lan wonten mriki kulo lan sederek sedoyo namung saget ndo’ngakaken dumateng panjenengan kekalih, khususipun bapak ingkang sakniki umuripun kirang langkung sekawan ndoso taun. Mugiyo, sedoyo doso panjenengan dipun sepunten kaliyan Allah. Lan do’a kulo :

“RABBIGHFIRLII WA LIWAALIDAYYA WARHAMHUMAA KAMAA RABBAYAANII SHAGHIIRAN”.

Ingkang artosipun :

“Do Allah, Do Tuhanku, sepuroho dosoku lan doso tiyangsepah kulo kalih. Lan belas kasihanilah kiyambake kekslih koyo dene 

Ingsun (Allah) welas tur asih datengkulo wakdal alit.” “RABBANA ‘AATINA FID DUNYAA HASANATAN WA FIL AAKHIRATI HASANATAN WA QINAA ‘ADZAABAN NAARI

Ingkang artosipun inggih meniko :

“Do Tuhan kulo, kulo nyuwunpanjenenganparingikebahagiyaan ing dunyo lan kebahagiyaan wonten ing akhirat. Lan jagilah kulo sakinggeni neroko. ” Amiinyaa Rabbal Aalamiiin

 

Matur nuwun kulo ucapaken, lan kulo nyuwun agunge pangi-punten dateng poro rawu sedoyo. Akhirul Kalaam.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pidato bahasa jawa ini bisa anda pakai untuk merayakan ulang tahun bapa anda sendiri.

Leave a Reply