Pidato : PENGUCAPAN

PENGUCAPAN

AWAM

DISEDIAKAN OLEH :

ETRIAH BT MD.ZAIN

AIDA HANIS BT AMINORDIN SABRI

NOR FATIN IZZATI BT KHIRPIDATO

DEFINISI = Menurut Ab. Rahman Ab.

Rashid (2002), pidato adalah pengucapan

yang disampaikan secara individu kepada

khalayak ramai untuk menghuraikan dan

menjelaskan sesuatu tajuk.Pidato terdiri dari 3 bahagian:

1. Pengenalan

2. Isi

3. PenutupFORMAT PENULISAN PIDATO

Pengenalan

-Dimulakan dengan kata alu-aluan kepada hadirin

mengikut protokol atau tingkat kedudukan masing-

masing.

Isi

-Dimulakan dengan ucapan terima kasih serta menyatakan

tujuan ucapan dan seterusnya isi ucapan

-Kata-kata penghadapan diletakkan untuk menarik minat

pendengar seperti, hadirin sekalian dan saudara sekalian.

Penutup

-Dimulakan dengan kata-kata yang dapat membayangkan

atau menandakan ucapan akan diakhiri. Contohnya akhir

sekali dan sebagai kesimpulannya.CONTOH PIDATOPENDAHULUAN

Yang berusaha,Encik Parlan bin Haji Yunus,barisan

panel hakim yang arif lagi bijaksana,yang saya

hormati guru-guru dan seterusnya rakan-rakan

yang saya kasihi.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi kita

semua. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah

‘Kemerdekaan’.ISI

Hadirin dan hadirat sekalian,

Perjuangan untuk memerdekakan negara daripada

belenggu penjajahan untuk kedamaian kemudian untuk

mempertahankannya adalah sifat-sifat mulia yang perlu

disanjungi tinggi oleh kita semua. Oleh itu,dalam

mengenang kembali sejarah kemerdekaan di negara

kita, janganlah kita melupakan pengorbanan para

pejuang kemerdekaan yang telah membuka jalan ini

kepada kita.Hasil cetusan,semangat para pejuang seperti

tokoh-tokoh politik,cendiakawan, dan juga para

ulama , maka kita wajib menghormati dan

mengenang kembali jasa pahlawan tanah air

sama ada yang masih hidup atau pun yang

sudah meninggal dunia. Tidak ada negara yang

mempunyai masyarakat majmuk yang dapat

hidup dalam keadaan tenteram, harmoni dan

saling bantu-membantu antara satu sama lain

seperti mana dinikmati oleh negara kIta.Guru-guru dan murid-murid sekalian,

Justeru,marilah kita memelihara kemerdekaan kita ini

dengan mengekalkan perpanduan yang wujud supaya

tidak ada perasaan curiga mencurigai sesama kita. Kita

kekalkanlah permuafakatan yang telah wujud sejak 49

yang lalu sebagai kunci kecemerlangan kita yang akan

datang.

Generasi sesudah merdeka berkewajipan bergabung

tenaga dan semangat untuk mempertahankan tanah air

daripada sebarang ancaman dari segi keselamatan dan

penyongsang akhlak.Sehubungan dengan itu,kita tidak sepatutnya

berasakan cukup sekadar apa yang ada.

Kemajuan dan perkembangan dunia sekeliling

perlu dimanfaatkan dipergunakan sebagai

sebahagian daripada bahan-bahan bagi

memajukan diri dan negara. Semangat

kenegaraan dan mencintainya mesti tumbuh

dalam setiap sanubari kita semua. Ini penting

agar setiap cabaran dan pengaruh yang datang

masyarakat dapat didepani dengan lebih berani

dan berupaya.PENUTUP

Saya sudahi pidato saya dengan kata-kata

semangat ‘Merdeka,Merdeka,Merdeka’.

Assalamualaikum. Sekian terima kasih.UCAPAN

Dimaksudkan dengan apa-apa yang diucapkan

atau perkataan yang diucapkan atau cara

menyebut atau melafazkan sesuatu kata yang

mengandungi harapan, dalam bentuk syarahan

atau pidato. Ringkasnya, ucapan di definisikan

sebagai penyampaian idea melalui pelafazan dan

disampaikan secara pidato sehalaDEFINISI UCAPAN

Antara perkara penting yang perlu

diberikan perhatian semasa menyediakan atau

menyampaikan ucapan ialah:

Apabila menyediakan ucapan alu-aluan, perucap

mesti meneliti dahulu latar belakang individu atau

kumpulan yang diraikan.

Apabila menyampaikan ucapan pengenalan,

berucaplah dengan ringkas dan elakkan

menyentuh isu pokok.Apabila menyampaikan ucapan dalam majlis

penyampaian anugerah, elakkan ucapan yang

beremosi tetapi mengutamakan ucapan yang

bersifat faktual.

Apabila menyampaikan ucapan setelah menerima

sesuatu anugerah, terapkan perasaan terharu dan

nilai yang diberikan kepada anugerah yang

diperolehApabila menyampaikan ucapan selepas makan

malam, sampaikan secara bersahaja, ringkas dan

menyelitkan suasana humor.

Pastikan perucap memakai pakaian yang bersopan

serta menggunakan bahasa yang sesuai

1.PENGENALAN

Dimulakan dengan kata-kata sambutan iaitu

tidak banyak berbeza daripada karangan jenis

syarahan dan ceramah.

Kata-kata sambutan hendaklah mengikut

protokol atau tingkat kedudukan masing-masing.

Dimulakan dengan taraf kedudukan hadirin yang

paling tinggiISI

Isi ucapan biasanya memberi penerangan,

penjelasan, pengetahuan, nasihat, peringatan dan

perangsang kepada hadirin.

Isi dimulakan dengan ucapan terima kasih,

menyatakan tujuan ucapan dan disusuli dengan isi-isi

ucapan.

Kata-kata penghadapan diberikan untuk menarik

perhatian. Seperti hadirin yang dihormati sekalian.

Ucapan hendaklah juga diselitkan dengan kiasan,

pantun, atau peribahasa supaya ucapan itu menjadi

lebih menarikPENUTUP

Penutup bertujuan menyatakan tanda

penghargaan dan hasrat .

Penutup mengandungi kata-kata pujian dan

penghargaan, kesimpulan dan disudahi dengan

ucapan terima kasih dan salam kepada hadirin

teristimewanya tokoh yang diraikan.

Penutup juga boleh diakhiri dengan pantun,puisi dan

kata-kata indahCONTOH SITUASI

Anda telah diminta untuk memberi sebuah ucapan

pada hari persaraan salah seorang guru disekolah

anda. Sediakan teks ucapan yang lengkap untuk

disampaikan pada hari tersebutCONTOH PENGENALAN

Kata alu-aluan kepada hadirin yang hadir

Contoh : Assalamualaikum dan salam

sejahtera saya ucapkan kepada Yang saya

Hormati Tuan Pengerusi Majlis,Yang

BerusahaTuan Guru Besar,Yang Berusaha

Guru-Guru Penolong Kanan,Yang

diraikan..guru-guru serta murid-murid

yang dikasihi sekalian.CONTOH ISI

ucapan terima kasih kerana telah diberi

peluang untuk menyampaikan ucapan kepada

guru yang akan bersara.

Isi-isi ucapan merangkumi :

Latar belakang guru yang akan bersara.

Pendidikan serta kursus-kursus yang pernah

disertai.

PengalamanPencapaian selama menjalankan tanggungjawab

sebagai seorang guru

Kata-kata penghadapan hendaklah disertakan

ketika ingin memulakan isi baru.

Contoh :

Hadirin yang dihormati

Saudara-saudari sekalianCONTOH PENUTUP

Akhir sekali saya mendoakan agar Puan Ramlah Bahri sentiasa

berjaya dalam hidupnya dan mendapat keberkatan dalam setiap

perkara yang dilakukannya.Saya akhiri ucapan saya ini dengan dua

rangkap pantun ;

Pulau Pandan jauh ke tengah,

Gunung Daik bercabang tiga,

Hancur badan dikandung tanah,

Budi yang baik dikenang juga.

Kalau ada sumur diladang,

Boleh kita menumpang mandi,

Kalau ada umur yang panjang,

Boleh kita berjumpa lagiPROTOKOL PANGGILAN HORMAT

PANGKAT/GELARAN CARA MENGALAMATKAN

Yang di-Pertuan AgongDuli Yang Maha Mulia Seri

Padukabaginda Yang Dipertuan

Agong

Yang Dipertua NegeriTuan Yang Terutama

Raja Muda/Tengku MahkotDuli Yang Teramat Mulia

Perdana Menteri MalaysiaYang Amat Berhormat

Timbalan Perdana MenteriYang Amat Berhormat

Menteri Besar/Ketua MenteriYang Amat Berhormat

Menteri/Timbalan MenteriYang Berhormat

Wakil Rakyat/AdunYang Berhormat

Ahli Dewan Negara/SenatorYang Berhormat SenatorSYARAHANFORMAT SYARAHAN

Kata alu-aluan sebagai tanda hormat kepada Tuan

Pengerusi Majlis, para jemputan khas dan

penonton. (Jika untuk pertandingan perlulah ditulis

para hakim yang arif lagi bijaksana selepas Tuan

Pengetua)

Nyatakan tajuk syarahan yang ingin anda

sampaikan

Hanya 1 isi dimuatkan dalam 1 perenggan

Akhiri syarahan dengan kesimpulan yang menyeluruh

dan memohon maaf kepada para hadirin jika terdapat

ketelanjuran kata dalam syarahan tadiMenyebut Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,

hadirin sekalian, atau sidang hadirin sekurang-

kurangnya 3 kaliSelitkan unsur-unsur peribahasa, humor,

kata-kata hikmat supaya tidak menjadi

kaku dan membosankan.

Contoh pendahuluan

(dimulakan dengan pantun)

Cahaya lampu menyilau mata,

Rasa pedih berusaha menahan;

Lafaz bismillah pembuka kata,

Gelanggang syarahan saya mulakan.

Contoh Pendahuluan:

Bismillahirrahmanirrahim..

Yang dihormati Tuan / Puan Pengerusi Majlis, Barisan panel hakim

yang arif lagi tega menegakkan keadilan, guru-guru pemangkin

intelek bangsa dan seterusnya warga dewan yang saya hormati

sekalian. Assalamualaikum, salam pembuka bicara.

Hadirin sekalian,

Saya labuhkan tirai syarahan saya yang bertajukKeluarga

Cemerlang Teras Negara Terbilang.

Contoh Pengolahan Isi:

Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian,

Ayuh, mari kita menyusuri hujah saya yang pertama di bawah

lembayung kata, Syariat Islam menjadi Teras Keluarga Cemerlang.

Sesebuah keluarga yang cara hidupnya berpandukan al-Quran dan

as-Sunnah akan dapat memperkukuhkan keimanan dan

ketaqwaan kepada Allah. walau bagaimanapun, kita merasa gusar

menyaksikan bertambah seriusnya masalah keruntuhan institusi

keluarga dewasa kini. Para ibu bapa seyogianya memberikan

didikan agama yang secukupnya selain dari didikan duniawi supaya

ahli keluarga tidak mengabaikan suruhan Allah sekaligus

menghindari diri mereka daripada terjerumus dengan aktiviti tidak

sihat.

Penutup:

Sebelum kaki melangkah pergi,sebelum kata penutup bicara,

sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa keutuhan dan

kegemilangan sesebuah institusi keluarga dapat menjadi asas

kecemerlangan negara. Justeru, marilah kita sama-sama

membina keluarga cemerlang menerusi syariat Islam,

ilmu,akhlak mulia dan pengurusan ekonomi yang efektif dan

seterusnya membentuk negara bertamadun dan terbilang.

Sekian, wabillahitaufik walhidayah,

Assalamualaikum w.b.t.TAKLIMATDEFINISI TAKLIMAT

Boleh didefinisikan sebagai keterangan ringkas

tentang sesuatu yang berlaku atau sesuatu

yang dihasilkan. Taklimat merupakan

sebuah ucapan pemakluman dan disampaikan

secara hubungan dua hala dalam situasi

formal atau tidak formal. Dalam taklimat, ada

sesi soal jawab antara perucap dengan

khalayak.FORMAT TAKLIMAT

Taklimat boleh dibahagikan kepada dua

bentuk berdasarkan jenis atau taraf

khalayaknya, iaitu taklimat satu taraf dan

taklimat dua taraf.Taklimat Satu Taraf (Sama

Taraf)mengandungi:

Tajuk

Salam, kata sapaan biasa atau salutasi protokol

Kata alu-aluan

Pengenalan diri, organisasi, jawatan

Kandungan taklimat

Penutup

Sesi soal jawabTaklimat Dua Taraf Khalayak

Mengandungi:

Tajuk

Salam,salutasi protokol dan sapaan biasa

Puji-pujian

Ringkasan penyampaian taklimat

Kandungan

Sesi soal jawabFORMAT TAKLIMAT

Penyedian taklimat berbeza formatnya mengikut taraf

khalayak yang akan hadir.

1.Taklimat satu taraf khalayak

Tajuk

Salam, sapaan biasa atau salutasi berprotokol

Kata-kata aluan

Pengenalan diri /organisasi/ jawatan/ dan sedikit ringkasan

taklimat.

Kandungan taklimat

Penutup

Sesi soal jawab2.Taklimat dua taraf khalayak

tajuk

salam, salutasi berprotokl dan sapaan biasa

puji-pujian

ringkasan sembah taklimat

kandungan

sesi soal jawabKANDUNGAN TAKLIMAT

Kandungan taklimat ditentukan oleh taraf

khalayak dan bergantung kepada :

Apa yang hendak dimaklumkan taklimat begini

mempunyai tujuan untuk memberitahu maklumat

tentang pihak yang menyampaikan taklimat itu.

Apa yang khalayak ingin tahu

taklimat jenis ini memerlukan penyedian yang teliti

terlebih dahulu, seperti membuat penyelidikan,

pengumpulan data dari soal selidik atau temubual

serta menyusunnyadengan baik.GAYA BAHASA TAKLIMAT

Disampaikan dalam keadaan formal dan

rasmi.

Pemilihan atau penggunaan kata mestilah

tepat supaya mudah difahami oleh pendengar.

Susunan ayat lebih ringkas dan tidak meleret-

leret.

Sebutan, intonasi, dan gaya pengucapan yang

betul akan dapat menarik minat pendengar.CERAMAHMAKSUD CERAMAH

Memberi

penjelasankepada

orang ramai atau

sekumpulan orang

terhadap sesuatu

perkara atau

sesuatu isu.Penceramah akan

memberikan

penerangan

terhadap sesuatu

perkara atau isu

dalam satu majlis.Satu cara

pengemukaan

fikiran atau idea

melalui

pengucapan

kepada

sekumpulan orang.TUJUAN

CERAMAHMemberi

gambaran

umum

Memberi

maklumat

Memberi

tahu sesuatu

pandangan

baruMenerangkan

sesuatu

tindakan yang

akan diambil

Mengajar

sesuatu

kemahiran

Menerangkan

sesuatu dasarJENIS-JENIS CERAMAH

Ceramah untuk kempen

menyampaikan maklumat

untuk kempen bertujuan

mendapat sokongan dari

orang ramai bagi sesuatu

tujuan.Ceramah untuk

menyampaikan maklumat

menyampaikan penerangan

dan pemahaman kepada

orang ramai mengenai

sesuatu idea, konsep atau

perkara-perkara yang

memerlukan kesedaran

mereka dan dapat

memberikan manfaatCeramah menjaga kesihatan

Semangat kejiranan

Ceramah agama

Ceramah kesedaran.FORMAT CERAMAH

Bahagian

AwalBahagian

Isi

Bahagian

AkhirBAHAGIAN AWALBAHAGIAN ISIBAHAGIAN PENUTUP

Leave a Reply