Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa : Rapat Desa

Saat melakukan rapat pastinya ada sebuah pidato pembuka, nah naskah dibawah adalah contoh menggunakan bahasa jawa krama, silhakan dibaca untuk memperdalam artinya :

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Poro bapak, ibu lan LKMD lan poro sederek sedoyo ingkang kulo hormati.

Langkung rumiyen monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun maringi nikmat lan hidayahipun sehinggo wakdal niki saget kempal lan ngerawuhi rapat niki kanthi mboten wonten alangan setunggalin punopo-punopo. Mugiyo kekempalan dinten niki wonten gino lan manfaatipun. Amiin yaa Rabbal Aalamiin.

Kados ingkang sampun kito sedoyo sumerapi wakdal niki negari kito ngeleksanaken pembangunan ngantos sedoyo lapisan masyarakat. Pinten-pinten program pembangunan saking peme-rintah niku ingkang dipun rencanakaken, antawisipun arupi ; KUD (Koperasi Unit Desa), Abri Masuk desa, lan koperasi, ugi lintu-lintunipun.

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Lan selajengipun inggih meniko wakdal parek niki deso kito bade angsal sumbangan saking pemerintah. Milo saking niku kelawan sumbangan kolo wahu manah kito sedoyo raos bingah, keranten sakderenge ugi dipun paringi sumbangan. Lan kelawan sumbangan niki berartos deso kito langkung maju malih ing dalem pembangunanipun. Sehinggo penduduk saget gesang kanthi makmur keranten ingkang dipun perlokaken ing antawisipun arupi puskesmas ugi bade rampung pembangunanipun. Lan keranten wontenipun pembangunan puskesmaas wonten ing deso kito niki berartos kito sedoyo selaku penduduk deso meriki mboten tebih-tebih malih meriksakaken kesehatan nyogoh-nyogoh kito lan ugi kesehatan kito kiyambak. Lan kito sedoyo selaku penduduk deso mriki, monggo kito sareng-sareng ngucapaken matur nuwun dumateng pemerintah pusat ingkang purun memperhatosaken lan nyumbang kito. Lan akhiripun kulo selaku ingkang dados pimpinan deso mriki, nerami saran ugi masukan ingkang saget maringi pitedah lan lintu-lintunipun.

Poro rawu sedoyo ingkang kulo hormati.

Kulo kinten cekap sambutan kulo ing wakdal rapat dinten niki mugiyo kito sedoyo mangartosi nopo ingkang sampun kulo sampekaken. Lan beleh wonten kelepatanipun ing dalem sambutan kulo, milo saking niku kulo pribadi nyuwun agunge pangapunten dumateng panjenengan sedoyo. Akhirul Kalaam.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Leave a Reply