Pidato Basa Jawa : WAKDAL NGRESMEKNO BANGUNAN

Pidato menggunakan bahasa (basa) jawa dengan judul WAKDAL NGRESMEKNO BANGUNAN, dan ini dia teksnya..

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Poro bapak, ibu, lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati.

Ing dalem wakdal ingkang berbahagiya niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt., ingkang sampun maringi nikmat arupi kesehatan badan kito sedoyo sehinggo dinten meniko kito saget ngerawuhi acara peresmian bangunan gedung;…… kanti mboten wonten setunggalin alangan punopo-punopo.

Lan kulo wonten dados panitia pembangunanipun gedung;…..nyampekaken matur nuwun sanget dumateng poro bapak,

ibu lan sederek sedoyo ingkang sampun maringi sumbangan kanthi raos manah ikhlas nopo niku arupi sumbangan moril lan

materiil. Sehinggo bangunan gedung ….. niki saget rampung

kaliyan ingkang dipun jaduwalaken. Semanten ugi kulo mboten bakal supih kaliyan sumbangan ingkang arupi sumbangan saking pemerintahan pusat semanten ugi poro bapak pejabat Wilayah lan deso. Pramilo saking niku kulo ugi nyampekaken matur nuwun sanget.

Kulo ugi ngucapaken matur nuwun dumateng sederek; …..

ingkang dados pemborong saking bangunan gedung;…..niki lan

sedoyo ingkang mbantu tenagonipun ingkang kelawan raos estu-estu ngerupekaken tanggung jawab ingkang sanget ageng ugi raos pengabdianipun. Sehinggo gedung ingkang megah niki saget rampung lan sempurno, kados ingkang kulo lan panjenengan sedoyo sampun nyaksekaken. Lan mugiyo poro bapak, ibu lan sederek sedoyo ingkang tumut mbantu arupi tenagonipun kaliyan rampungipun bangunan gedung niki. Sehinggo sedoyo raos bingah lan nopo ingkang dipun harapaken selami niki sak niki sampun wonten. Lan kangge nandai gedung niki saget dipun ginakaken, milo saking niku bade dipun adakaken pemotongan

pita, dumateng panjenenganipun bapak;…..saking;…. Mekaten

sambutan ingkang kulo aturaken. Mugiyo kito sedoyo mangertosi. Akhirul Kalaam. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Leave a Reply