KKP Pidato : NAMA PENSYARAH

NAMA PENSYARAH:

EN HAMDAN BIN HJ.

YAAKUB

KELAS:

PPISMP 3 PRASEKOLAH

DISEDIAKAN OLEH:

AINAA NAJIHA BT KAMARUDIN

NUR AFIQAH BT MAT NOOR KONSEP PIDATO

Mengikut Sulaiman Masri , Abdullah

Yusof dan Mohd RainShaari di dalam

buku Bahasa Melayu Dimensi

Pengajaran dan Pembelajaran (1949;

243) pidato bermaksud ucapan yang

disampaikan secara individu kepada

khalayak (pendengar dan penonton)

untuk memperkatakan perkara atau

bidang tertentu. Manakala menurut Siri Panduan

Guru Kurikulum Baru Sekolah Rendah

(1992; 231) pidato ialah pengucapan

yang dilakukan oleh individu tentang

sesuatu tajuk bagi menjelaskan idea

atau pokok persoalan yang

dibicarakan untuk mendapat sokongan

serta mempengaruhi pendengar.

Strategi

pengucapan

yang baik a) Persediaan

Sebelum

Berpidato b) Pemilihan

Bahan c) Pengelolaan

Bahan d) Latihan

Pidato

e) Latihan

Vokal

f) Persediaan

Semasa

Berucap Persediaan sebelum

Berpidato

oSeseorang pemidato perlu membuat

persediaan yang rapi mengenai perkara-

perkara berikut:

i)Pemilihan bahan dan pengolahan

ii) Analisis penonton dan majlis

Pendengar/ Penonton

Majlis Pemilihan Bahan

Pilih tajuk yang sesuai dengan tahap

pengetahuan pendengar.

Isu semasa atau hal-ehwal semasa

supaya pendengar berminat kerana

perkara yang diperkatakan ada dalam

pengalaman pendengar.

Bahan-bahan boleh diambil daripada

buku skrap, majalah, edaran kerajaan dan

surat khabar. Pengelolaan Bahan

Setelah pemilihan tajuk pidato dibuat,

satu rangka isi yang sistematik amat

diperlukan. Isi penting disusuli dengan isi

bantu/ sampingan dan segala

penerangan disusun dan dikepilkan pada

tempat yang betul.

setiap ucapan mesti mempunyai:

i)Pendahuluan

ii) isi

iii) Penutup Pendahuluan

Ucapan bertatasusila

digunakan sebagai pembuka

kata.

Disusuli dengan

pernyataan tujuan ucapan.

Menghuraikan tajuk

dengan jelas

Leave a Reply