Pidato Bahasa Jawa Sumpah Pemuda

Sumpah pemuda merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Dan pidato dalam bahasa jawa berikut menggambarkan momen-momen kejadian penting itu, dimana untuk pertama kalinya bangsa kita bersatu utuh dan padu dalam satu nusa.

Dihadiri oleh para pemuda pada waktu itu, memang mengukuhkan satu bahasa yaitu Indonesia. Namun pidato kali ini menggunakan bahasa jawa.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Poro bapak, ibu lan ugi sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Monggo kito sedoyo ing dalem wakdal ngengeti dinten sumpah pemuda tahun;niki kito raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt., ingkang sampun maringi nikmat lan hidayahipun sehinggo wakdal niki saget kempal lan ndugeni acara ngengeti dinten niki kanti sehat wal afiyat.

Kito sedoyo, khususipun poro mudo-mudi wonten meriki panggenan kaperlu ngengeti dinten sumpah pemuda. Dados sumpah pemuda niki saben tahun dipun ngengeti tepatipun tanggai 28 ing wulan Oktober. Lan penting sanget wakdal ngengeti dinten sumpah pemuda tahun niki kangge kito sedoyo inggih meniko kito kedah saget mundut hikmahipun. Milo saking niku monggo kulo lan panjenengan sedoyo niki tansah iman lan takwa dumateng Allah swt., dene punopo kito sedoyo wakdal niki sampun katah sanget pemuda lan pemudinipun ingkang belajar wonten perguruan tinggi, nopo niku wonten Sl lan langkung-langkung wonten sarjana kalihipun, ugi wonten sarjana tigo. Niki ngerupekaken pertanda lan bukti mbok beleh pemuda lan pemudi bangsa Indonesia sak mangke sampun podho pinter lan sregep anggenipun sinau. Lan kito sumerap mbok beleh pemuda dinten niki ngerupekaken ingkang nyepeng lan mimpin benjang. Kados pengendikane ahli syair Arab :

“ SYUBBAANUL YAUMI RIJAALUL MUSTAQBALI”.

Artosipun : “Pemudo dino iki bakal dadi pemimpin dino esuk. ”

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Dados pemuda niku kedah mados ilmu langkung katah mados ilmu pengetahuan umum langkung-langkung ilmu agami. Gesa-ngipun pemuda kedah kelawan ilmu lan ugi raos takwa dumateng Allah swt. Perkawis niki sampun dipun pengendikak-aken dumateng Imam Syafi’i:

“HAYAATUL FATAA WALLAAHU BIL ‘ILMIWATTUQAA WA IDZAA LAM YAKUUNAA LAAI TIYAARAN LIDZAATIHI”.

Ingkang artosipun : “Uripe pemuda iku demi Allah kudu kanti ilmu lan takwa marangAllah, menawi karo-karone iku kosong berarti pemuda iku ora ono (yaiku pemuda iku boten wonten artine).”

Milo saking niku pemuda ing dalem gesangipun saben dinten niki kedah mados ilmu lan estu-estu takwa dumateng Allah.

Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.

Kangge nutup sambutan kulo niki, kulo bade nyampekaken ikrari-pun lan isi saking sumpah pemuda wakdal kongres kaping kalih, inggih meniko :

* Kamiputro lan putri bangsa Indonesia bertanah air satu tanah air Indonesia.

* Kami putro lan putri bangsa Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia.

* Kami putro lan putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia.

Akhiripun, mugiyo kito sedoyo niki dados pemuda ingkang kreatif lan sregep anggenipun mados ilmu.

Akhirul kalaam. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Walaupun pada sumpah pemuda mengeluarkan satu butir kesepatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dan pemersatu bangsa. Namun kita tidak boleh melupakan bahasa lokal salah satunya adalah jawa. Dan pidato yang satu ini adalah buktinya bahwa kita tidak melupakan warisan leluhur.

Leave a Reply