Pidato Jawaa : Dumateng Panjenenganipun Bapak Ketua Rt 1

Assalamualaikum Wr.Wb

Dumateng panjenenganipun bapak ketua rt 1 dusun Tanjungsari ingkang dahat kinurmatan. Bapak ibu warga rt 1 dusun tanjungsari ingkang ugi kulo kormati. Mboten kesupen para kadang mudo ingkang satuhu kulo tresnani.

Langkung rumiyin sumangga kito ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT, ingkang tansah maringi kito nikmat inggih puniko nikmat iman lan kesehatan, sahengga kita saged makempal wonten ing aula puniko kanti wilujeng boten wonten alangan setunggal punopo.

Para rawuh ingkang kinormatan!

            Ing saben tanggal 10 Nopember, Bangsa Indonesia tansah mangeti dinten ageng inggih punika Dinten Pahlawan. Kados sampun kacetha bilih rikala tanggal 10 Nopember 1945, ing Kota Surabaya wonten prastawa perang ageng antawisipun arek-arek Surabaya ngusir penjajah ingkang mbonceng Inggris (Sekutu) lumarap ing tanah Jawi. Ingkang salajengipun prastawa punika damel hereging donya, ngantos Dewan Keamanan PBB tumut campur tangan ngengini prastawa punika.

Kanthi semboyan Rawe-rawe lantas, Malang-malang sungsang , Mandheg ambleg, mundur ajur , Mati siji tuwuh sewu. Para pejuang mupuk semangatipun kangge  ngusir kolonialisme saking Tanah Air.

Para rawuh ingkang kinormatan!

Kanthi rahmating Alloh SWT, Pahlawan Indonesia sampun saged ngrebat wilayah Surabaya saking penjajah. Kito mboten saged nglalekaken mekaten kemawon perjuanganipun arek-arek Surabaya ingkang dipimpin dening pejuang ageng, inggih punika Bung Tomo.

Kathah para pejuang ingkang ndhepani bantala mbela bangsa lan nagari, kangge putra lan putu ing tembe. Mboten wonten awonipun  kito mengeti perjuangan para pahlawan ingkang sampun gugur ing medan perang. Pramila mangga sesarengan nglajengaken punapa ingkang dados perjuanganipun para pahlawan. Kanthi berjuang Sepi ing pamrih, rame ing gawe.

 Para rawuh ingkang kinormatan!

Saderengipun kulo cekapi, kulo badhe maosaken satunggaling tembang macapat ing babagan perjuangan. Sugeng midhangetaken

Kasmaran mring Proklamasi
gumregut para pejuang
peperangan duk kalane
tentara kompeni nekat
pecah prang kamardikan
Landa nyerang saka ndhuwur
motor mabur seliweran

Leave a Reply