Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Bulan Ramadhan

Pidato Bahasa Jawa Tentang Bulan Ramadhan
Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati !
Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur
dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Kranten Alloh sampun paring Rohmat, Nimat dateng kito
sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam.
Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun
limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW, poro ahli keluarga lan poro sohabatipun.
Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken
anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun, shoho
nebihi dateng laranganipun, dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun
majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing wulan Romadhon,
Alloh sampun dawuh wonteng Al-Quran :
Ingkang artosipun :
Hei wong-wong kang podo iman, den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. Koyo
dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. Supoyo siro podo taqwa (Al-
Baqarah : 183).
Pramilo saking meniko, monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti
gembira. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan, tadarrus Al-Quran, Shodaqoh dateng fakir
miskin, lan sanes-sanesipun.
Dene ingkang pokok inggih meniko, wonten ing wulan
Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur,
manggo sepindah malih, datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan
ingkang sahe. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah
ingkang sahe. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. kranten kanjeng ingkang sahe,
sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. kranten kanjeng Nabi dawuh :
Ingkang artosipun :
Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. Mongko den
ngapuro duso-dusone kang wis kliwat
Poro rawuh.kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan, kulo nyuwun
pangapunten lahir lan batin.

Leave a Reply