Pidato Bazar : Yang Terhormat,

Assalamualaikum wr. Wb

Yang terhormat,

Pak RT,

Pak RW,

Dan hadirin warga kampung sekitar

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul disini dan pada hari ini saya (Regina Hana) akan menyampaikan pidato tentang Bazar.

Kami panitia akan menyelenggarakan Bazar yaitu BAZAR AMAL. Bazaar tersebut akan diadakan di lapangan Bola kampung ini. Dan nanti akan diisi berbagai macam bazaar dari berbagai kalangan pedagang baju, mainan ataupun permainan dan lain sebagainya. Agar sekiranya didukung oleh warga sekitar agar bazaar ini berjalan lancer dan aman.

Melalui bazar amal ini, kami bermaksud menggalang Dana (yang didapat dari hasil bazaar), agar dapat secara berkesinambungan memberikan bantuan pokok yakni pembangunan mushola dikampung kita dan toilet untuk kepentingan bersama.

Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan sekali lagi, terima kasih kepada pak RT, pak RW beserta seluruh Pengurus dan Anggotanya selaku penyelenggara, juga kepada seluruh warga kampung yang ikut berperan serta dalam kegiatan ini, semoga kegiatan bazaar amal ini berjalan lancar dan sukses serta bermanfaat bagi kita semua. amin

Terima kasih.Wabillahittaufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Leave a Reply