PIDATO 1

PIDATOPPercakapan individu di hadapan

khalayak

IIsi yang padat

DDalam masa yang singkat

AAtur isi dengan baik

TTutur kata yang sopan dan bernas

OOlahan yang persuasifsebuah kegiatan bercakap di khalayak umum atau

untuk menyatakan pendapat, atau memberikan

gambaran tentang sesuatu.

dipraktikkan oleh seorang yang memberikan

pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang

penting dan patut diperbincangkan.

Pidato yang berkesan dapat mempengaruhi hidup

seseorang yang mendengar secara positif.

Kemampuan untuk berpidato dengan baik dapat

membantu untuk mendapatkan karier yang baik.ADAB

BERPIDATOMenyampaikan

pidato secara

hikmahPenyampaian

tidak menyentuh

perkara sensitifUcapan yang

tidak

menyentuh

peribadi

seseorangMenggunakan

bahasa yang

sesuai dan

sopan

Isi kandungan

sesuai dengan

tajukBerpengetahuan luas tentang isi
ucapan yang berkaitanBerpengetahuan

Mampu mengawal dan menarik
perhatian pendengar kepada
ucapannya

Boleh diperolehi melalui latihan dan
pengalamanBerkemahiran

berpidato

Termasuk cara berpakaian, berjalan
dan bergaul dalam majlisPeribadi yang

BaikLancar, tidak gagap dan tersekat-
sekat

Tempo yang bersesuaianKelancaran

Yakin dengan diri sendiri dan isi
ucapan berkait rapat dengan
persediaan dan pengetahuan yang
luasBerkeyakinan

Pandai mengawal emosi dengan
baik

Contoh: emosi berubah-rubah
mengikut isi teksKawalan emosimenggunakan bahasa yang tepat
dan indah

menguasai bahasa dengan baik
seperti pemilihan perkataan yang
tepat dan menggunakan bahasa
yang gramatis.

penggunaan aras bahasa mestilah
bersesuaian dengan audien

Unsur-unsur keindahan bahasa
diselitkanKecekapan

berbahasa

Pelbagai dan bersesuaian.

nada tinggi dan bersemangat
=menarik perhatian audien.

nada perlahan sedikit = merayu dan
meminta simpati

nada sederhana tetapi mesra =
memujuk

nada propaganda = mempengaruhi
pendengarIntonasi dan

Nada

diungkapkan melalui

perkataan-perkataan yang

sesuai supaya setiap

ungkapan yang diungkapkan

tidak disalah ertikanJelas

Sebuah pidato yang hidup
beerti pidato itu mempunyai
ilustrasi dan mempunyai
kisah-kisah menarik, definisi-
difinisi dan kejadian-kejadian
yang releven dengan pidato
tersebutPidato yang

hidupPidato yang

memiliki objektif

~ mempunyai objektif, iaitu
apa yang ingin disampaikan
kepada pendengar.

~objektif ini hendaklah
diulang dalam cara yang
berbeza supaya pendengar
tidak lupa tujuan mereka
mendengar pidato tersebut.

~elakkan daripada
mempunyai lebih daripada
satu objektif agar pendengar
tidak terkeliru dengan apa
yang ingin disampaikanPidato yang

mempunyai klimaks

~ mempunyai kisah dan
fakta semata-mata akan
menjadi sebuah pidato yang
sangat membosankan

~Oleh itu, fakta dan kisah
yang disampaikan
hendaklah dikemukan
dalam gaya bahasa klimaks.

~Berusaha untuk sampai ke
titik-titik puncak dalam
pidato tersebut untuk
membuatkan rasa ingin tahu
pendengar memuncak.Pidato yang mempunyai isi-isi yang

mengejutkan dan mengandungi jenaka

mempunyai isi-isi yang menarik dan

mengejutkan pendengar melalui fakta-fakta

yang diutarakan.

mempunyai sedikit unsur jenaka unutk

membuatkan pendengar sentiasa

menumpukan perhatian dengan pidato

tersebut.Menyampaikan definisi/ takrif

Berkaitan dengan isi yang

akan disampaikan

Menyatakan penghargaannya

kepada para hadirinPembuka

kata

Merupakan bahagian yang

sangat penting

Perlu diberikan penekanan

yang sewajarnyaIsiMembuat rumusan

keseluruhan atau

kesimpulan

Menggunakan nada suara

yang lantang serta

meyakinkan

Menggunakan unsur-unsur

keindahan bahasa/bahasa

yang dramatis/gramatis

Boleh meninggalkan suatu

soalan rangsangan

Harus mengamalkan adab

atau tatacara majlisPenutupPemidato perlu menitikberatkan

beberapa aspek yang penting, seperti:

– pemilihan kata

– pemilihan ayat

– penyusunan idea atau fakta

– kesesuaian contoh dan dataIdea yang bernas dan disesuaikan pula

dengan aras kefahaman audien

Penggunaan kata yang bijak dan

berkesan

Pemilihan kata dan ekspresi

Memelihara unsur-unsur penyusunan

fakta, iaitu kesepaduan, koheren,

pertautan, sifat ringkas dan padat serta

mudah di fahami.Boleh mengubah sikap

pendengar

Mudah menerima teguran

Menyatupadukan

masyarakat

Memberi motivasi ke arah

perpaduanAhli kumpulan :

Atikah Izzati binti Zainol

Fauziah Hanim Suaibah binti Ghazali

Nursakinah binti Amatslan

Nurhanim binti Mohd Azam

Leave a Reply