Pidato B Daerah : Menihi Samutan

Menihi Sambutan

Wacanen teks pidato syukuran ing ngisor iki kanti lagu lan pocapan sing trep!

,

, , , :

Ibu kepala sekolah ingkang kawula mulyaaken,

Bapak Ibu guru ingkang kawula hurmati,

Sedhoyo konco-konco ingkang kawula tresnani,

Minangkani pambukaning atur monggo sami ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Allah SWT ingkang sampun paring rahmat saha nikmat dumateng kito sedoyo sehinggo ing wekdal puniko saget makempal wonten ing mriki majlis kanti kawontenan sehat wal afiat amin ya robbal alamin.

Sholawat saha salam mugi kahatur dumateng nabi Muhammad SAW ingkang sampun paring pitedah dumateng sedoyo umatipun milai saking zaman jahiliyah utawi zaman kebodohan menuju zaman zaman kebenaran, yakni agami Islam, amin.

Bapak-bapak Ibu-ibu ingkang kawula hormati,

Ing mriki kawulo minongko wakilipun konco-konco kelas VI, kawula ngaturaken gunging panuwun, amargi Bapak soho Ibu guru ingkang sampun gulowentah ateges ndidik, mbimbing soho mbina kawulo awit saking kelas setunggal ngantos kelas enem. Langkung-langkung ing tahun ajaran puniko, konco-konco kelas enem saged lulus sedoyo. Mugi-mugi Allah SWT paring kawilujengan dumateng Bapak soho Ibu guru sedoyo ing sak lami-laminipun, soho ilmu ingkang dipun paringaken dateng kawulo saged manfaati dumateng bongso, negoro lan agomo. Amin.

Gegayutan kalian acara puniko kawulo sak konco nyuwun doa restu, mugi saged nglajengaken sekolah idateng pawiyatan ingkang langkung inggil, ngantos perguruan tinggi. Mboten kesupen kawulo sak konco inggih nyuwun agunging pangapunten, awit kawulo sering sanget damel kalepatan.

Cekap semanten atur kawulo, bilih wonten kirang langkungipun kawulo nyuwun gunging panget sami.

,

Leave a Reply