2.2 Borang Pemarkahan Pidato Piala Diraja Sekolah Rendah

PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH RENDAH

BORANG PEMARKAHAN

B

ORANG PEMARKAHAN

PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH RENDAH

Giliran :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Giliran :

Bahagian Pertama:5 minit Peserta : ………………

Idea/ Isi

(30 markah)

Bilangan Idea/Isi

Idea/Isi

(2 markah)

Huraian

(4 markah)

Contoh/Data

(3 markah)

Jumlah

Peserta akan diadili dari segi:

-idea/ isi yang bernas

-huraian yang jelas

-data / contoh yang tepat/logik

-Maksimum 3 idea/isi

Idea/ Isi 1

Idea/Isi 2

Idea/Isi 3

Takrifan tajuk

Markah maksimum 3

Jumlah markah idea/isi dan takrifan

Bahasa

(20 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

– bahasa yang jelas

– bahasa baku

– gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Tatabahasa (10 markah)

Gaya bahasa yang berkesan (5 markah)

Bahasa baku (5 markah)

Jumlah markah bahasa

Penyampaian , persembahan , adab dan bonus.

(50 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

-kepetahan

-kelancaran

-intonasi suara

-gaya yang menarik/berkeyakinan

-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audiens

-susunan idea/isi

Adab

Peserta akan dipotong 5 markah maksimum jika :-

– menyentuh isu sensitif

– menggunakan bahasa yang kurang sopan

– tidak sempat membuat kesimpulan

Bonus

Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri

Kepetahan, kelancaran, dan intonasi suara ( 10 markah)

Penyampaian/persembahan yang menarik (10 markah)

Susunan idea/isi (10 markah)

Berkeyakinan, dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audiens (10 markah)

Adab (5 markah)

Bonus (5 markah)

Jumlah markah persembahan , penyampaian, adab dan bonus

Jumlah markah keseluruhan : 100 %

Disahkan oleh:

Tandatangan:.

Nama Hakim :……………………………………………………….Tarikh :………………………..

B

B2

ORANG PEMARKAHAN

B2

PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH RENDAH

Giliran :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Giliran :

Giliran

Bahagian Kedua:3 minit Peserta: …………….

Isi

(40 markah)

Bilangan Idea/isi

Idea/Isi

(5 markah)

Huraian

(10markah)

Contoh/Data

(4markah)

Jumlah

Peserta akan diadili dari segi:

-idea/ isi yang bernas

-huraian yang jelas

-data / contoh yang tepat/logik

-Maksimum 3 idea/isi

Isi 1

Isi 2

Takrifan tajuk (2m)

Markah maksimum 2

Jumlah markah idea/isi

Bahasa

(30 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

– bahasa yang jelas

– bahasa baku

– gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Tatabahasa (10 markah)

Gaya bahasa yang berkesan (10 markah)

Sebutan bahasa (10 markah)

Jumlah markah bahasa

Penyampaian ,persembahan , adab dan bonus.

(30 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

-kepetahan

-kelancaran

-intonasi suara

-gaya yang menarik/berkeyakinan

-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audiens

-susunan idea/isi

Adab .

Peserta akan dipotong 5 markah maksimum jika :-

– menyentuh isu sensitif

– menggunakan bahasa yang kurang sopan

– tidak sempat membuat kesimpulan

Bonus .

Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri

Kepetahan, kelancaran nada, intonasi suara menyakinkan ( 5 markah)

Gaya yang menarik (5 markah)

Isi yang tertib (5 markah)

Penyampaian isi yang tersusun atau teratur (5 markah)

Adab (5 markah)

Istimewa (5 markah)

Jumlah markah persembahan , penyampaian, adab dan bonus

Jumlah markah keseluruhan : 100 %

Isi

(40 markah)

Bilangan Idea/isi

Idea/Isi

(5 markah)

Huraian

(10markah)

Contoh/Data

(4markah)

Jumlah

Peserta akan diadili dari segi:

-idea/ isi yang bernas

-huraian yang jelas

-data / contoh yang tepat/logik

-Maksimum 3 idea/isi

Isi 1

Isi 2

Takrifan tajuk (2m)

Markah maksimum 2

Jumlah markah idea/isi

Bahasa

(30 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

– bahasa yang jelas

– bahasa baku

– gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Tatabahasa (10 markah)

Gaya bahasa yang berkesan (10 markah)

Sebutan bahasa (10 markah)

Jumlah markah bahasa

Penyampaian ,persembahan , adab dan bonus.

(30 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

-kepetahan

-kelancaran

-intonasi suara

-gaya yang menarik/berkeyakinan

-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audiens

-susunan idea/isi

Adab .

Peserta akan dipotong 5 markah maksimum jika :-

– menyentuh isu sensitif

– menggunakan bahasa yang kurang sopan

– tidak sempat membuat kesimpulan

Bonus .

Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri

Kepetahan, kelancaran nada, intonasi suara menyakinkan ( 5 markah)

Gaya yang menarik (5 markah)

Isi yang tertib (5 markah)

Penyampaian isi yang tersusun atau teratur (5 markah)

Adab (5 markah)

Istimewa (5 markah)

Jumlah markah persembahan , penyampaian, adab dan bonus

Jumlah markah keseluruhan : 100 %

Disahkan oleh:

Tandatangan:.

Nama Hakim:………………………………………………. Tarikh :………………………..

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA