Pidato Bahasa Jawa : Sugeng Enjang

Sugeng Enjang

Nuwun,panjenengipun Ibu Guru Basa Jawa ingkang kula kurmati.Sedherek kula kanca-kanca ingkang kula tresnani.Kanthi rahmating Gusti Ingkang Maha Agung ing wekdal punika kita sedaya taksih kawilujengan amarga kita sedaya bisa wonten papan kelas IX A mriki

Kanthi perkembangan ilmu, manungsa tansah kepingin nggawe panemon enggal ingkang saged nggampilaken manungsa ingkang sadaya cara. Panemon kuwi salah setunggalipun sakimg tiyang-tiyang ingkang nyambut damel dhateng lapangan informasi kaliyan tknologi komunikasi. Panemon dhateng lapangan teknologi informasi kaliyan komunikasi saged langkung gampil kangge kita komunikasi kaliyan madosi informasi. Salah setunggal ingkang kangge contoh yaiku HP. HP telpon seluler, ingkang digunakake saged kangge komunikasi jarak ingkang tebih ,kaliyan wujudipun alit dados gampil dipun bekta.

Kajaba iku, HP piranti komunikasi ingkang boten ngangge kabel ( nirkabel ). HP mesthi kemawon wonten efekipun ingkang sae utawi efekipun awon., . Kajaba

puniku nggunakake HP saged wonten efek dhateng kesehatan.

.

HP ndadosaken efek positif utawi negatif. Efekipun positif saking HP, yaiku:

1. Nggampangake komunikasi.

2. Tambah kawruh mekaring tknologi.

3. Damelakan kathah jaringan kekancan kaliyan pasuduluran.

Nanging, HP uga wonten efekipun ingkang negatif ing panggunanipun,

Efekipun negatif HP dhateng kesehatan, yaiku:

1. Radiasi dhateng otak

2. Saged dadosken penyakit kanker

3. Racun kangge kita

6.Mumet , lan boten saka konsentrasi

Efek awon kangge siswa inggih punika :

Siswa langkung remen dolanan HP tinimbang sinau, kaliyan boten ngertosi wekdal terkadang dolanan HP ngantos ndalu, dados dhateng sekolah malah ngantuk. Nalika padha sinau malah kangge ijol-ijolan SMS, dados wekdal sinaunipun dados sekedhik

.

Kathah kiat_kiat kangge kita supados saged ngatasi efekipun negatif saking panggunanipun HP Kiat-kiatipun yaiku:

1.Mboten bekta HP nalika sekolah

2. Boten kagungan HP

3. Misahake wekdal antawisipun migunakake HP utawi sinau

4. Nalika sinau dipun pejahi HP nipun

5. Tansah tebih saking HP

6. Ditebihaken HP saka sirah nalika tilem, kersanipun boten kapapar radiasi

7. Ngirangi ngangge HP

9. Nggunakake HP nalika penting

10.Pengawasan tiyang sepuhipun

11.HP boten dikangge nalika sinau

Sepisan malih ,HP sakpunika dados piranti komunikasi ingkang sampun dados kebetahanipun masyarakt utaminipun remaja kaliyan pelajar, nanging ingkang tansah dipungatekaken inggih punika efek negatif saking HP punika, supados mboten keliru migunake panemon wonten jaman sakpunika

Matur Nuwun

Kathah atur saha tindak-tanduk ingkang kirang mranani panggalih panjenengan sedaya,kula nyuwun pangapunten

Sugeng Enjang