Pidato Hari Ibuyono : Sambutan Pimpinan Yayasan

Sambutan pimpinan yayasan

Assalamualaikum wr.wb

        Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SUBHANAHU WATAALA, shalawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada junjunan alam yakni habibana wannabiyana Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir di acara ini.

Yang saya hormati, orang tua murid PAUD dan SD Aqila

yang saya hormati bapak/ibu guru dan staf tata usaha serta siswa-siswi AQILA yang saya cintai.

       

Di hari ini tepatnya tanggal 22 Desember 2012, merupakan peringatan hari ibu yang kesekian kalinya di sekolah AQILA. Setiap tahun kita memperingatinya. Namun apakah kalian semua mengetahui apa makna dari peringatan hari ibu itu ???

Di dalam Islam, kita dituntut untuk menghormati ibu bapa kita setiap masa dan ketika. Bukannya hanya di hari-hari tertentu saja seperti pada hari ibu atau hari bapak.  Dan seharusnya tidak pada setiap hari ibu saja kita membuat ibu kita bahagia, namun seharusnya setiap hari. 

Selanjutnya, apakah kalian pernah berfikir begitu besar pengorbanan seorang ibu terhadap kita ???

" Ibu yang bersusah payah menjaga dan memelihara kita ketika dalam kandungan nya selama 9 bulan lebih !! "

" Ibu yang bersusah payah melahirkan  kita, mempertaruhkan hidup dan matinya demi kita buah hatinya !! "

" Ibu yang slalu menemani dan merawat kita hingga saat ini !! "

" Ibu selalu ingin membahagiakan kita, karena tak ingin melihat kita kecewa !! "

" Ibu tidak akan pernah meminta kita untuk membayar semua itu dengan

sepeser uang !! "

Jadi bayarlah semua itu dengan membuat ibu kita tersenyum, dan membuat bangga dengan apapun caranya. Jangan lah kalian membuat ibu menangis, apalagi kecewa.

Marilah kita terus membahagiakan dan membuat ibu kita bangga. Jadilah seseorang yang berguna minimal yang berguna di keluarga kita sendiri.

Mohon maaf apabila ada salah kata,

Terimakasih atas perhatiannya,

Wassalamualaikum wr.wb..