Contoh Pidato : Acara Tasyakuran Pemberangkatan Haji

Pidato Acara Tasyakuran Pemberangkatan Haji

Hadirin hadirat yang kami muliakan,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, yang dengan rasa kasih-Nya telah memberikan kenikmatan kepada kita semua hingga detik ini, sehingga khususnya malam ini kita dapat berkumpul brsama2 ikut serta merasakan kebahagiaan Bpk Abdau sekeluarga, yang Insya Allah besok akan pergi menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.

Hadirin yang mulia, dengan hati ikhlas marilah kita lepas Bapak Abdau sekeluarga ini dengan memanjatkan doa, semoga beliau menjadi haji yang mabrur, yang tidak saja bermanfaat bagi dirinya sndiri, bagi keluarganya saja, tetapi mudah-mudahan bermanfaat bagi tetangganya, masayarakatnya, nusa , bangsa dan agamanya. Amin Yaa Robbal alamin.

Kepada Bapak Abdau juga kita doakan bersama semoga prjalanan hajinya dapat dilaksanakn dengan penuh kenikmatan. Tidak menjumpai halangan yang berarti, mendapatkan keselamatan, hingga sampai di tempat tujuan. Demikian juga mudah-mudahan tetap sehat dan sejahtera hingga di rumah kediaman ini kmbali. Smoga pula keluarga-keluarga, sanak famili yang ditinggalkan di rumah juga diberi kesehatan dan keselamatan, dapat menjalankan tugas sehari-harinya dengan baik sehingga Bapak Abdau beserta Ibu yang sedang menjalankan ibadah haji dapat malaksanakan ibadah rukun Islam kelima ini dengan sebaik-baiknya juga.

Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam tentu kita semuanya yang belum diberi kesempatan oleh Allah melaksananakn ibadah haji ini juga ingin melaksanakn ibdah haji sebagaimana halnya Bapak Abdau. Oleh karena itu kami yang akan melepas keberangkatan Bapak Abdau beserta Ibu ke tanah suci ini dapat memetik hikmah tasyakur haji ini, sehingga mudah-mudahan kita nantinya juga diberi kekuatan dan kemampuan melaksanakn ibadah haji sebagaimana halnya Bapak Abdau sekarang ini. Amin!

Hadirin yang mulia, sekali lagi atas nama keluarga Bapak Abdau kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas perhatian hadirin yang hadir pada malam hari ini. Kepada Bpk Abdau beserta Ibu, sekali lagi kami atas nama hadirin mengucapkan selamat jalan, selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Amin.

Akhirul kalam, Wabillahitaufiq walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pidato Acara Tasyakuran Sepulang dari Haji

Hadirin dan hadirat yang kami muliakan,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kiranya tepat jika pada malam yang berbahgia ini kita brsama-sama menyampaikan terima kasih dan rasa syukur kita kpd Allah SWT, atas rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat wal afiat jasmani dan rohani kita, khususnya dalam rangka menghadiri malam tasyakur atas pulangnya Bapak Abdau beserta Ibu dari menunaikan ibadah rukun Islam kelima, yakni ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Semoga Allah tetap menjaga kenikmatan Islamnya, dunia wal akhirat. Amin..

Puja dan puji juga kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, semoga beliau di tempatkan di sii Allah SWT sebagi umatnya yang paling mulia, ditinggikan derajatnya. Mudah-mudahan Bapak Abdau beserta Ibu setelah menjadi haji ini akan bertambah rizkinya, bertambah usianya, bertambah tawakkal, bertambah ilmunya, dan sudah tentu semoga bertambah amal baiknya. Amin!

Sebagai manusia biasa tentu kita memiliki banyak ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu jika seandainya ada kekurangan atau kesalahan kami sebagai rekan, saudara, tetangga, handai taulan, maka kami mohon maaf kepada Bapak Abdau sekeluarga. Demikian juga adanya jika Bapak Abdau beserta Ibu mempunyai kesalahan atau kekurangan, kami sudah memaafkannya.

Demikian saja sambutan kami, selamat datang Bapak Haji Abdau beserta Ibu Hajah Fatimah, semoga seterusnya menjadi haji yang mambrur dan mubaroh! Amin!

Billahi taufiq walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sambutan Tuan Rumah Tasyakuran Kelahiran Anak Pertama

Hadirin dan hadirat yang kami muliakan,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil aalamin, atas nama keluarga kami mengucapkan selamat datang kpd para tamu, yg telah sudi meringankan kaki memenuhi undangan kami sekeluarga atas lahirnya putra kami yg pertana, yg kami beri nama Agung Sumarsono.

Pada kesemptan ini kiranya kita patut bersykur kepada Allah, atas nikmat dan anugerah yg dilimpahkan kepada keluarga kami, untuk itu patutulah kami bersyukur atas nikmat Allah SWT ini.

Selanjutanya kami sekeluarga mohon doa restu dan doa semoga anak kami yang pertama ini benar-benar nantinya menjadi anak yg sholeh, pandai, patuh kepada kedua orang tua, berguna bagi saudaara, tetangga, teman, masyarakat, nusa bangsa dan agama. Amin.

Hadirin yg berbahgia,
Atas perhatian hadirin dan keikhlasan hadirin bertandang ikut berbahagia bersama kami ini merupakan kebahgiaan tersendiri bagi kami sekeluarga, semoga amal baik hadirin sekalian diterima oleh Allah SWT dan diberikah pahala yang berlipat ganda. Amin.

Tak ada kata yang tepat untuk menyampaikan lebih banyak rasa terima kasih kami kepada hadirin sekalian kecuali doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang tak terhingga.

Demikian sambutan kami, mohon doa restunya, dan tak lupa kami sekeluarga atas nama orang tuanya putra kami Agung Sumarsono menyampaikan mohon maaf jika saja seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan di hati hadirin.

Akhirnya kami persilahkan Bapak Kyai Haji Abdullah kiranya sudi Bapak memimpin doa. Kami persilahkan Bapak Kyai untuk memulai doa.
Billahi taufiq walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sambutan Pada Rekan Yang Menempati Rumah Baru

Hadirin hadirat yang kami hormati,
Rekan Amir yang berbahagia, yang kami hormati,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini ijinkan saya mengucapkan syulur alhadulilah, yang dengan demikian sangat patutlah kita smua ini beryukur kepada Allah SWT, atas limpahan kasih dan rahmat-Nya kepada kita smua, sehingga pada malam ini benar-benar berada dalam suasana bahagia.

Khususnya pada rekan Amir, sungguh merupakan berkah dan anugerah yang tak terhingga dart Allah SWT, bahwa pada malam ini kami diberikan kesempatan bersama rekan Amir sekaligus sebagai teman dan undangan, untuk ikut merasaakn kebahgiaan yang dinikmati oleh rekan Amir sekeluarga, yakni menepati rumah baru yang baru saja dibangun dan dimiliki oleh rekan Amir sekeluarga ini.

Semoga kebahgiaan ini tidak akan cepat habis, bahkan semoga untuk seterusnya, keluarga Amir ini senantiasa mndapatkan rizki yang baik, dilindungi oleh Allh SWT di dalam rumah yang berbahagia ini, sehingga dpt lbh sukses dalam karir dan usaha, selamat di pekerjaannya dan sukses dalam membina keluarga beserta anak dan istri tercintanya. Amin!

Sebagai teman, sudah tentu kami ikut berbahagia malam ini. Untuk itu semoga rekan Amir tidak melupakan kami seterusnya, semoga rasa bertetangga, berkawan, berhandai taulan selama ini dapat dibina dan dikembangkan hingga pada anak-anak dan cucu kita nanti.

Hadirin yang mulia, rekan Amir yang berbahagia, dengan rumah baru ini kami doakan, semoga langkah kita, khusunya rekan Amir, setiap keluar dan masuk rumah ini senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT, semoga senantiasa mmberikan petunjuk dan perlindungan sehingga dapat menjadi penghuni rumah yang benar-benar mendapat ridla dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.