Kumpulan Naskah Pidato : PENTINGNYA SHOLAT 5 WAKTU

PENTINGNYA SHOLAT 5 WAKTU

["Alhamdulillahi robbil alamin, wasshalaatu wassalaamu alaa asrafil anbiyaa’ i  wal mursaliin wa’ala aalihi wasohbihi ajma’in, (amma ba’du)"keterangan : tulisan arab di atas disebut ‘mukaddimah’, boleh dibaca maupun tidak.]

Bapak, Ibu, dan teman-teman pendengar yang saya hormati, nama saya [sebutkan nama sendiri], akan  menyampaikan uraian hikmah tentangPentingnya Belajar Shalat.

Hadirin yang di muliakan Allah,

Nabi muhammad SAW telah bersabda: Shalat adalah tiang agama. Barangsiapa menegakkan shalat, berarti telah menegakkan agama. Dan barangsiapa meninggalkan shalat berarti telah MERUNTUHKAN agamanya.

[tips: beri penekanan pada kata ‘meruntuhkan’]

Belajar shalat sejak dini sangatlah penting, pepatah mengatakan belajar sedari kecil bagai menulis di atas batu, sedangkan belajar sesudah dewasa laksana menulis di atas air.

Teman-teman, Reisha mau tanya,

teman suka sholat, tidaak?

shalat Dzuhur berapa kali?? Ashar berapa kali? Kalau magrib? [kemungkinan audiens akan menjawab 4 atau 3]

iih.. salah, jawabannya adalah:

Shalat dzuhur satu kali. Shalat Ashar dan magrib juga satu kali.

Tapi kalau ditanya, berapa rakaat???? barru jawabannya; Dzuhur 4 Rakaat. Ashar 4 rakaat. Magrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, dan shalat subuh 5 rakaat. Cara menghafalnya gampang:

[tips: nyanyi menggunakan nada cicak-cicak di dinding]

Empat, Empat, dan Tiga

Empat, Dua rokaat

Itulah jumlah shalat

Sehari dan semalam.

Hadirin yang saya hormati,

Kesimpulan dari kultum ini yaitu; shalat adalah tiang agama, karena itu mari belajar shalat sejak kecil agar agama islam tetap tegak di muka bumi dan kita semakin di sayang oleh Allah SWT.

Sekian kultum dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena [sebutkan nama ] masih dalam taraf belajar.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PUASA ROMADHON

Asslamualakum Wr Wb

Alhamdulillahi Robbil Alamin ,,

Wassholatu wassalamu Ala Nabiyyil Karim Wa ala Alihi Wa Ash habihi ila yaumiddin

Asy hadu alla ila ha Illalloh Wa Asy Haduanna Muhammadar Rosululloh

Robbisy Rohli Shodri Wayassirli Amri, Wah lul,ukdatammillsani yafqohu Qouli.

Amma Ba’du……

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat beserta salam akan tetap terlimpahkan kepada suri tauladan umat manusia, tokoh paling berpengaruh di dunia, yakni baginda Rasul: Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabat, dan semua tabiinny. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai umatnya, Amin ya rabbal. Alamin.

Hadirin Rahimakumullah,

nama saya [sebutkan nama sendiri], siswa kelas .. SD, akan  menyampaikan uraian hikmah tentang ibadah sederhana di bulan ramadhan.

Alhamdulillah, dalam kesempatan ini, kita dapat bermuajahah (bertatap muka) di bulan yang penuh rahmat dan magfiroh dari Allah SWT, yakni bulan ramadhan. Al-Hadist mengatakan:

Artinya: Jika telah masuk bulan Ramadhan, pintu-pintu Surga akan dibuka, pintu-pintu Jahannam akan ditutup, dan para syaitan akan dibelenggu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Coba saya mau tanya, teman-teman suka berpuasa? Tarawihnya, bagaimana? . Pinter!!! Alhamdulillah. [tips: gunakan interaksi sedemikian rupa sehingga mendapat jawaban dari audiens anak-anak]

Tapi sayang sekali, jika pahala yang melimpah di bulan suci ini hanya diraih dengan puasa dan tarawih saja, padahal sebenarnya ada banyak ibadah yang sederhana dan mudah dipraktikkan dengan pahala yang berlipat ganda. SepertiSenyum, Shodaqoh, dan Salam. Sekarang, insyAllah akan saya uraikan satu persatu.

(1)           Yang pertama, senyum. Senyum itu menampakkan keramahan, bahkan hadist Rasulullah Salallahu Alaihi Wasalam,

watabassumuka fi wajhi akhiika shodaqoh

Artinya, Dan senyummu untuk saudara mu adalah sodaqoh.

kita bisa senyum kepada teman, orangtua, adik, kakak, guru, tetangga, dan semua orang!

Saya mau test ni, teman-teman bisa senyum? coba liat, senyumnya mannnnna?!  :)

(2)           Ibadah sederhana kedua adalah Shodaqoh,

Karena bulan ini kita puasa, teman-teman, yuk sisihkan uang jajan untuk berbagi dengan yang membutuhkan, atau infaq di masjid. Sedikitpun tak mengapa, yang penting ikhlasnya. :)

(3)           Dan Ibadah sederhana yang ketiga yaitu salam, kita bisa mengucapkan salam: ketika masuk rumah maupun keluar rumahmau masuk mushala ataumasuk kelas di sekolah. Yaitu dengan mengucapkan.. Assalamualaikum.

Salam,juga harus di ucapkan setelah mendengar nama Muhammad, yaitu dengan mengucapkan Sallahu alaihi Wasalam, selain untuk penghormatan, juga sebagai pembeda antara Nabi Muhammad Sallahu alaihi Wasalam dengan nama Muhammad yang banyak digunakan umat muslim.

Hadirin Rahimakumullah,

Hebatnya lagi, ibadah sederhana; senyum, shodaqoh, dan salam bisa dijadikanoleh-oleh untuk bulan berikutnya. Sehingga kemuliaan bulan romadhon kali ini, dapat mengharumi sepanjang tahun. InsyAllah

Demikian uraian hikmah tentang  ibadah sederhana di bulan ramadhan, semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Karena,

Manusia yang cerdas adalah; jika hari ini lebih baik dari kemarin,

Manusia yang merugi adalah; jika hari ini sama dengan hari kemarin,

dan Manusia celaka ; jika hari ini lebih buruk dari kemarin, [tips: bila terdapat redundansi (pengulangan kalimat) pada teks pidato, gunakan intonasi(nada suara) yang semakin meninggi pada akhir baris. dalam kasus ini, "dan Manusia celaka…" disampaikan dengan intonasi paling tinggi dari 2 baris sebelumnya ]

Teman-teman yang dirahmati Allah,

..<sebutkan nama sendiri>.. berbicara di depan bukan karena saya sudah lebih baik, hanya sekedar saling mengingatkan dalam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar.

ke Karawang cari durian

dari cikampek ke pamanukan

mumpung ini bulan Ramadhan

yuk, perbanyak amal kebaikan

betul.. betul.. betul..???

Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANGTUA

Asslamualakum Wr Wb

Alhamdulillahi Robbil Alamin ,,

Wassholatu wassalamu Ala Nabiyyil Karim Wa ala Alihi Wa Ash habihi ila yaumiddin

Asy hadu alla ila ha Illalloh Wa Asy Haduanna Muhammadar Rosululloh

Robbisy Rohli Shodri Wayassirli Amri, Wah lul,ukdatammillsani yafqohu Qouli.

Amma Ba’du……

Saudara-saudaraku yg dirahmati Allah, sbg seorang Muslim kita wajib berbakti kpd ibu-bapak sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36: Yang artinya:

Sembahlah Allah & janganlah kamu mempersekutukan-Nya dgn sesuatupun. & berbuat baiklah kpd 2 orangtua.

Saudara-saudaraku yg dirahmati Allah,

Ayat tadi memerintahkan kpd kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, & berbuat baik kpd kedua orangtua kita. Cobalahkita hitung jasa kedua orangtua kita, tentu tdk akan mampu menghitungnya,karena jasa mereka sangat besar tiada terkira.Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita,sementara bapak bekerja siang & malam utk kelahiran kita. Begitu pula saatlahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian & kasih sayang kpd kita.Bahkan sampai sekarang kasih sayangnya tiada terkira.

Subhanallah,

betapamulia jasa kedua orangtua kita!Suatu hari, ada seorang sahabat bertanya kpd Nabi SAW, Siapakah yg patut memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi?Ibumu, jawab Nabi singkat.Lalu siapa lagi? sahabat kembali bertanya.Ibumu, Nabi tetap memberi jawaban yg sama.Lalu siapa? sahabat itu terus bertanya.Ibumu, lagi-lagi Nabi memberi jawaban yg sama hingga 3 kali.Lalu siapa, wahai Nabi? Ayahmu.

Karena itulah, barangsiapa yg durhaka kpd kedua orangtua, niscayaAllah akan menurunkan siksa & neraka balasannya. Panasnya, duuuuh.Minta ampun! Pokoknya puanas banget, ratusan kali lipat panasnya dari api dibumi ini. Nah, sbggenerasi shalih & shalihah, marilah kita berbakti kepadakedua orangtua & senantiasa berdoa utk mereka:

Ya Tuhanku, ampunilah aku & kedua orangtuaku, & sayangilahmereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di kala aku masih kecil.

Saudara-saudaraku yg dirahmati Allah, demikian yg dpt sayasampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan & kesalahan.
Billahit-taufiqwal hidayah.

Wassalamualakum Wr Wb

MENUNTUT ILMU

Asslamualakum Wr Wb

Alhamdulillahi Robbil Alamin ,,

Wassholatu wassalamu Ala Nabiyyil Karim Wa ala Alihi Wa Ash habihi ila yaumiddin

Asy hadu alla ila ha Illalloh Wa Asy Haduanna Muhammadar Rosululloh

Robbisy Rohli Shodri Wayassirli Amri, Wah lul,ukdatammillsani yafqohu Qouli.

Amma Ba’du……

Puja serta Puji kita panjatkan ke haditar Ilahi Robbi,,, Sholawat Serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Alam yani Habibana Wanabiyya Muhammad SAW

Hadirin rohimakumulloh

Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Keutamaan Mnecari Ilmu,,

Ilmu adalah sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan ilmu manusia bisa menjalani hidup sesuai dengan harapan. Karena itulah menuntut Ilmu wajib bagi setiap orang Muslim hingga ajal menjemput
Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad Bin Hambal Manusia sangat berhajat pada ilmu lebih daripada hajat mereka pada makanan dan minuman

Firman Allah SWT daam Alquran: 
Yarfaillahulladzina Amanu Minkum Walladzina Utul Ilma Darojat (Quran Al mujadalah 11)
Artinya: Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan (iImu) beberapa derajat
Berikut Keutamaan Ilmu Dan Pentingnya menuntut Ilmu:
1.      Menuntut Ilmu Wajib Bagi Setiap Muslim
Nabi Muhammad SAW bersabda : Tholabul Ilmi Faridlotun Ala Kulli Muslimin Wamuslimatin HR. Ibnu Majah, Baihaqi, dll
Tholabul Ilmi Faridotun Ala Kulli Muslimin Wa muslimat
(Menutut Ilmu Wajib atas semua muslim dan muslimah) Kewajiban menuntut ilmu dalam hadits ini adalah ilmu agama, ilmu yang akan menuntun setiap orang muslim pada kehidupan yang hakiki
2.      Menuntut Ilmu Sampai Kenegeri Yang Jauh
Dalam hadits ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri yang jauh sekalipun yaitu China.
Uthlubul ilma Wa lau Bisshin artinya Carilah ilmu sekalipun di negeri Cina.

Namun Hadits ini banyak berselisih pendapat mengenai keshohehannya bahkan ada yang berpendapat bahwa hadits ini dianggap bathil mengingat china tidak menunjukkan kemuliaan, jadi kalaupun hadits ini shoheh tidak dimaksudkan sama sekali dalam hadits ini mengenai keutamaan negeri China melainkan jauhnya.
3.      Menuntut Ilmu Sampai Liang Lahat
uthlubul ilma minal mahdi ilallahdi artainya  Carilah ilmu sejak bayi hingga ke liang kubur.
4. Mencari Ilmu Untuk  Dunia Dan Akhirat 
Dibawah ini juga dianggap sebagai hadits lemah atau tidak ada asalnya dan ada yang mengatakan bahwa ini ucapan Imam asy-Syafii bukan ucapan Nabi Shollallohu Alaihi wa Sallam.
Barang siapa yang menghendaki dunia maka hendaknya dia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka hendaknya dia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki dunia dan akhirat maka hendaknya dia berilmu. 
Hadits atau lafadz diatas di atas seringkali kita dengar dari para muballigh (penceramah) yang membahas tentang pentingnya ilmu

Akhirnya Hanya itu yang dapat saya sampaikan  mohon  akan kekurangan dan kekhilafannnya,

khud ma Shoffa wadama kadar

Wassalamualaikum Wr Wb

ADAB KEPADA ORANG TUA

Asalamualaikum wr.wb
Hamdan Wa Syukron lillah,Solaatan wa salaaman ala rosulillah.ammaa badu.
Yang terhormat Para Alim Ulama
Yang terhormat Dewan juri
Yang terhormat bapak dan ibu guru yang hadir pada acara ini
Hadirin dan hadirat yang berbahagia
Serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan.
Ayo, bersyukur kepada Allah. Ayo, bersalawat kepada rasulullah. Dan ayo, berbakti kepada kedua orang tua kita.
Teman-temanku, maukah kalian masuk surga? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya: pelukah kedua tangan orang tua kita kita seraya ucapkan:
Asalamualaikum ya abi ya umi,
Asalamualaikum ya abi ya umi,
Salam indah kupersembahkan,
Dari Allah Yang Penyayang,
Salam indah ku persembahkan,
Dari Allah Yang Penyayang.
Teman-temaanku yang tersayang, memberi salam dan doa kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu contoh adab yang baik terhadap orang tua.

Ada contoh lagi teman-temanku, yaitu kita harus rajin mengaji supaya menjadi anak yang saleh. Ke sekolah tidak malas lagi, tentu akan membuat hati orang tua kita bahagia. Nah, membahagiakan orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan ridonya.
Teman-temanku, Coba dengarkan, ikutilah dan bertepuk tangnalah;
Aku (prok, prok, prok)                        Anak saleh (prok, prok, prok)
Rajin solat (prok, prok, prok) Rajin ngaji (prok, prok, prok)
Orang tua (prok, prok,prok)     Dihormati (prok, prok, prok)
Cinta islam (prok, prok, prok) Sampai mati (prok, prok, prok)
Lailahaillah muhammadurosulullah. Yes !!!

Nah, menghormati orang tua begitu banyak caranya. Diantaranya dengan mentaati apa yang mereka perintahkan yang sejalan dengan ajaran agama kita. Apabila orang tua memerintahkan untuk membelikan sesuatu, maka hendaklah kita tidak menolaknya dan pergunakanlah bahasa yang baik.

Adab terhadap orang tua ini dijelaskan oleh Alloh SWT dalam surat Al Isra ayat 23: yang artinya :

Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia

Mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

Terus, apabila kita hendak pergi sekolah, maka kita harus ingat untuk bersalaman terlebih dahulu. Jangan hanya meminta uang jajan lantas kita pergi begitu saja. Itu contoh kecilnya. Nah, apabila kita bisa menghormati orang tua, maka sudah termasuk anak yang soleh.

Kesimpulan pidato saya ialah ada menghormati orang tua adalah salah satu adab yang baik kepada orang tua.
Demikianlah, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya bermanfaat bagi kita semua.

Ikan Lohan ikan gurami, banyak terdapat di danau Nongsa
Segala kesalahan dari kami, dan kebenaran dari yang Esa

RASULULLAH SEBAGAI SURI TAULADAN

. . . .   . . ..

Hadirin,, bapak dan ibu,, serta teman-teman yang di rahmati Allah

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. Yang telah melimpahkan nikmat-NYA kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat wal afiat.

Kedua kalinya, sholawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Yang kita peringati kelahiran beliau pada hari ini dengan penuh semangat dan suka cita. Kita semua berharap semoga kelak akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyaamah. Aamin allahumma  Aamien.

Hadirin,, bapak,, ibu,, rahimakumullah

Setiap tahun pada tanggal 12 Rabiul awal, kita selalu memperingati sebuah peristwa besar yaitu  Maulid Nabi Muhammad saw. dari peristiwa tersebut Kita bisa memetik hikmah serta mengambil manfaat untuk kita jadikan sebagai pedoman pada kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan suri tauladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah Muhammad saw.

Allah swt telah berfirman dalam al-Quran, surat al-Ahzab ayat 21; yang berbunyi

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu; ialah bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari Qiamat dan ia banyak ingat menyebut Allah (Q.S. Al-Ahzab 21 )

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Saat ini kita banyak melihat anak-anak serta remaja yang mencari-cari seseorang untuk dijadikan contoh/panutan. Dalam hal ini, banyak diantara kita dan mereka yang lebih mengagumi tokoh-tokoh popular/terkenal dari kalangan artis dan selebritis, yang menonjol barangkali karena wajahnya yang cantik ataupun ganteng, dan juga meniru gaya mereka yang katanya sok keren. Anak-anak dan remaja lebih suka menjadikan mereka idola atau pujaan hati mereka dibanding dengan tokoh-tokoh Islam yang ada.

Dalam ajaran Islam, menjadikan seseorang sebagai contoh dan memuja mereka secara berlebihan hukumnya tidak boleh. Dalam pendidikan Islam Contoh yang terbaik untuk diikuti ialah Rasulullah. Rasulullah selama 13 tahun berusaha berdakwah kepada umat Islam di Mekah untuk meninggalkan berhala yang menjadi idola dan sembahan mereka dan mengajak mentauhidkan Allah yang Esa.

Watak Rasulullah dibentuk oleh Allah melalui Al-Quran. Sifat-sifat Nabi yang mulia, kebijaksanaan dalam memimpin negara, berlemah-lembut dan berhikmah dalam berdakwah serta berlaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. bahkan Rasulullah senantiasa menunjukkan budi pekerti yang baik dan terpuji kepada umatnya.

Nabi Muhammad saw. Adalah seorang Nabi yang diutus untuk seluruh ummat manusia, dimana ajaran-ajaran beliau mengajak pada kedamaian, kasih sayang, moral dan etika yang baik serta kesejahteraan manusia. Allah swt. memberi kelebihan dan keutamaan kepada kita, umat Muhammad, berupa misi beliau yang menebar rahamatan lil aalalmien. Sungguh benar firman Allah swt,

Dan Kami tidak mengutus kamu, kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Al Anbiya:107

Setiap kita yang mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah memiliki kewajiban untuk meneladani Rasulullah saw dalam berbagai aspek kehidupan, karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai keamanan dan kebahagiaan di dunia serta keberuntungan dan nikmat di akhirat.

Nabi Muhammad saw. merupakan contoh agung dalam berkasih sayang dan bersikap lembut terhadap sesama. Beliau adalah teladan besar dalam pendidikan anak-anak.

Nabi Muhammad saw. sebagai ayah yang penyayang, sebagai kakek yang lembut dan penuh perhatian terhadap semua anak-anak. Inilah pribadi Muhammad yang patut kita contoh dan kita tiru.

Sungguh, Nabi Muhammad saw. memberi pelajaran dan pengalaman berharga bagi kita semua dalam hal pendidikan. Agar kita mampu mencetak dan menjadi generasi yang mampu mengemban tanggungjawab luhur dan mengangkat tinggi panji Islam.

dari sejarah kehidupannya, Nabi telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip pendidikan, yaitu pentingnya anak-anak memiliki rasa percaya diri, mandiri dan mampu mengemban tanggungjawab di usia dini. Inilah problematika kita sekarang, anak-anak muda sekarang ini kehilangan sikap percaya diri, sikap mandiri serta sikap yang terpuji / akhlaqul kariimah.

Pendidikan Sikap dan Perilaku

Nabi Muhammad saw. mengajarkan dasar-dasar ajaran agama yang lurus kepada anak-anak sejak dini. Beliau mendorong kita semua untuk mempelajari etika umum dan perilaku lurus atau akhlaqul karimah yang orang Barat sekarang menamakannya sebagai Seni Etika.

Ayah Yang Penyayang

Ketika kita berbicara kasih sayang dan kelembutan Nabi Muhammad saw. terhadap anak-anak, maka tidak akan pernah kita temukan bandingan dan permisalan seperti beliau saw. Banyak peristiwa dalam sejarah kehidupan Nabi yang mempesona berkaitan dengan kasih sayang beliau terhadap anak-anak. Baik beliau sebagai seorang  Ayah, Kakek atau Pendidik bagi semua anak-anak.

Perilaku Nabi Muhammad saw. yang demikian tidak hanya kepada keluarganya saja, tapi untuk semua anak-anak pada masa itu, bahkan sampai pembantunya sekalipun. Anas Bin Malik telah memberikan kesaksiannya, ia mengatakan bahwa Saya telah sepuluh tahun menjadi pelayan Rasul, selama itu beliau tidak pernah berkata uf atau huss ataupun aah kepada saya.

selain itu, Nabi Muhammad saw. juga sangat memperhatikan penampilan anak-anak.

Diriwayatkan dari Nafi bin Umar, bahwa Nabi saw. melihat anak kecil rambutnya dipotong separuh dan separuh lagi dibiarkan, maka beliau melarang hal yang demikian, seraya bersabda, Cukur semuanya atau tidak sama sekali.

Inilah bukti kepedulian beliau terhadap penampilan anak, agar anak-anak tampil lebih baik, yaitu penampilan yang Islami, sopan dan santun. Contoh peristiwa kepedulian Muhammad saw. terhadap pendidikan perilaku dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak sangatlah banyak sekali.

Sunggguh Agung Kepribadian Nabi Muhammad

Sungguh, sungguh menakjubkan pribadi engkau wahai Muhammad. Engkau tetap menjadi teladan, model dan idola yang layak dicontoh bagi setiap manusia dalam segala sisi kehidupan. Engkau adalah kasih sayang yang dihamparkan Allah swt. di muka bumi. Engkau telah menjadikan kami sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat manusia. Engkau adalah suri tauladan yang sempurna bagi seluruh manusia, dan bagi setiap yang menginginkan kesempurnaan dalam berbagai bentuk amal dan perbuatan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad saw untuk kami semua, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada mu untuk umat manusia seluruhnya.
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untukmu Ya Rasulallah. Aamien

Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Aakhirul kalam,,,,

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh
    Alhamdulillahirobbil alamin, wabihi nastainu ala umuriddunnya waddin. Washolallahu ala nabiyihilkarim, saidinawamaulaanaa muhammadiin waala alihi wa ashabihi ajmain ammaa badu.
    Para dewan juri dan hadirin yang kami hormati lagi kami mulyakan. Pada detik ini, kami akan menyampaikan pidato dengan judul : Hari Senin Untuk Rosulullahi SWT
    Malam nanti adalah malam senin. Malam yang sangat bersejarah karena di malam senin adalah malam kelahiran anak laki-laki dari Siti Aminah, yang kelak menjadi penyempurna sekaligus penutup para nabi dan rosul. Ia adalah Muhammad shalallahu alaihi wasallam. Muhammad anak Abdullah terlahir di Makkah pada hari senin di bulan robiul awwal pada tahun yang saat itu disebut tahun gajah. 
    Para hadirin yang cinta Nabi Muhammad yang kami mulyakan. Muhammad kecil, walau ia terlahir sebagai anak yatim, dan pada usianya yang menginjak 7 tahun malah menjadi anak yatim piatu. Cobak apa yang dilakukan Muhammad ? walau tidak mendapat kesempatan bertemu sang ayah, dan kurang perhatian dari sang ibu yang juga meninggal kannya dalam keadaan masih kanak-kanak, ditambah keadaan masyarakat sekitar yang jahiliayah atau nakal dan bodoh,  ia tidak terpengaruh!!! Tidak menjadi nakal jugamalahan ia menjadi kepercayaan orang. Sampai-sampai orang menjulukinay al-amin orang yang terpercaya.. bahkan orang kafir mereka senantiasa, apabila hendak bepergian, mereka tidak ragu untuk menitipkan barang-barang berharganya untuk dijaga oleh beliau.
    Dan sungguh beliau adalah panutan dan contoh bagi kita dalam hal apapun. sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang berbunyi auzubillahi minassyaithonirrojim Laqod kana lakum fi rosulillahi uswatun hasanah..ila akhiril ayah shodaqollahul adzim. Yang artinya : sungguh telah ada pada diri Muhammad souri teladan atau contoh yang baik. Disebutkan pula dalam hadits buistu limakarimil akhlaq artinya : aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq.
    Jadi benarlah, apa yang disyairkan oleh sahabat hissan bin tsabit yang mana ia adalah salah-satu penyair pentolan rosulullah ia berkata : 
    Wa Ahsanu Minka Lam Taro Qottu Aini
        Wa Ajmalu Minka Lam Talidin Nisau
    Khuliqta Mubarroan Min Kulli Aibin
        Ka Annaka Qod Khuliqta Kama Tasyau

    Yang artinya : 
aku belum pernah melihat sama-sekali dengan mata ini, sosok orang, yang lebih baik dari mu
dan aku pun belum pernah menyaksikan seorang  wanita pun yang melahirkan anak yang gantengnya sepertimu
ya rosul Allah, kau tercipta dalam keadaan bebas dari segala kecacatan
seakan-akan kau tercipta atas kehendak dan pilihanmu sendiri
    Para hadirin yang cinta Nabi Muhammd yang kami mulyakan, PADA AKHIRNYA, ADA BEBERAPA POIN YANG bisa kita petik dari pidato tadi yaitu : 
1. Bahwa hari senin adalah hari yang mulia karena nabi lahir dan wafat pada saat itu
2. Nabi muhammad sosok anak yang tidak putus asa dengan keyatim piatuannya ia tidak salah pergaulan dan tetap jujur walau  tidak berpendidikan cukup serta orang di sekitarnya pada nakal
3. Nabi muhammad adalah satu-satunya contoh yang baik, dan kita sepatutnya senantiasa mencoba untuk meniru akhlaqnya yang mulia
allahmumma sholli ala ..muhammad .!!!
Sekian dari kami, kepada dewan juri dan hadirin kami mohon maaf apabila salah kata, dan pada allah kami mohon ampun, 
Billahi Taufiq Wal Hidayah, Tsummas Salamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

CARA MENCINTAI ROSUL

Assalaamu Alaikum Wr Wb

Alhamdulillahi robbil alamin. Wassholatu Wassalamu Ala Nabiyina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasobihi Azmain Amma Badu

Shalawat & salam tak lupa mari kita sanjungkan selalu kepada junjungan kita Nabii Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semoga kita selalu  mendapat rahmat dan maghifah dari Allah SWT, Allahumma Amin.

Ismi …… min ………. ingin memberikan tausiyah dengan judul Cara Mencintai Rosul.

Alhamdulillah Allah SWT memberikan hidayah kepada kita untuk lebih mengenal Islam melalui Nabi Muhammad SAW, kita lebih bisa lebih merasakan cahaya Islam.

Rosullullah sangat mencintai umat NYA. Kira-kira bapak ibu serta teman teman disini ingin tidak dicintai Rosul ?

Bagaimana caranya ?

1.      Pertama, dengan mengikuti ajaran

Buat apa berlimpah harta, kalo tidak mau sedekah. Buat apa berkata cinta kalo tidak ada buktinya

Salah satu bukti mencintai Rosul yaitu dengan mentaati ajaran NYA.

Ingat lho….. TAAT TIDAK SEBAGIAN SEBAGIAN…..TAPI SEMUANYA…

Bapak ibu kalo punya rumah tidak ada ATAPnya MAU TIDAK ???

Jelas Tidak mau dongNanti kalo hujan kehujanan, kalo panas kepanasan, kalo dingin kedinginan..Kalo punya Rumah harus yang lengkap.Ada lantainya, ada Dindingnya, ada Atapnya dan sebagainya

Begitu juga dengan ajaran ISLAM.Harus yang LENGKAP… Mau Sholatnya….. Mau Puasanya…. Mau Sodakohnya…Mau Senyumnya….Jangan Pilih-pilih.Itu baru namanya TAAT.

Siapa yang disini belum Sholat Lima waktu ??? Hayo ngaku.Pasti Malu.Kalo masih belajar boleh deh dikit-dikit bolong…Tapi jangan lama-lama ya…Karena menaati ROSUL itu sama dengan menaati ALLAH

Audzubillahi minnasyaitonirrojim Bismillahi RohmanirrohimMay YutiI Rosulla Faqod Atho Allah

Barang siapa menaati Rosul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah (QS an nisa :80)

2.      Cara yang KEDUA adalah mengikuti sunnah NYA.

Sunnah Rosul banyak lhoApa coba contohnya

MisalnyaMemakai wangi wangian, memotong kuku pada hari Jumat, melaksanakan sholat-sholat sunnah dan masih banyak lagi Kalo kita ingin dicintai Rosul berarti mengamalkan Sunnah NYA dalam kehidupan

3.      Cara mencintai Rosul yang KETIGA adalah banyak bersholawat.….

Allah berfirman :

Innallaha wamalaaikatuhu Yusholuna alan nabiy yaaaiyahaladziina amanu sholu alaihi wasalimu taslima.

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat NYA bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya ……… ( QS. Al ahzab 56 )

Mari bapak ibu kita bersholawat untuk Nabi Muhammad

Shollatullah…Salaamullah…Alaa Thoha…Rosulillah….Sollatullahh…Sholamullah….Alla Yassin…Habibillah….

Nah itu tadi TIGA CARA agar kita dicintai Rosul….

Demikian Bapak Ibu yang dapat …… sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup saya  punya pantun neh….    Mangan Ketupat Lawuh Bakmi………..Manawi LEPAT, Please forgive me…

Wabillahi Taufik wal hidayah, wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

  . .

( : )

(( ))

. …

.

Teu aya kecap anu langkung megah, anu pantes diucapkeun ku hiji jalmi anu doifah, salian ti manjatkeun puja ka dzat Allah anu Maha Kawasa, Puji didugikeun ka dzat Allah anu Maha Suci, oge Syukur ka dzat Allah anu Maha Ghofur, nyatana Allah azza wa jalla anu ngagaduhan sifat kasampurnaan jeung bersih tina sifat kakirangan.

Anu parantos maparin nikmat ka makhlukna anu patut ku urang disyukuran sanes dikufuran. Sakumaha Allah ngadawuh dina Al-Quran:

Shalawat  salamna, mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka buah manah  Siti Aminah penguasa Makkah pembuka syafaah, nyatana kengjeng nabi Muhammad saw., sakumaha imam Ibnu Malik  nyarioskeun dina baet terakhirna :

#

Oge henteu hilap ka para kulawargina ka para sohabatna oge ka urang sadayana salaku umatna mudah-mudahan kenging Syafaatuludzma ti mantenna.

Pimpinan sekaligus sesepuh ieu masjid anu ku simabdi dihormati anu mudah-mudahan aya dina rahmat Gusti anu Maha Suci

.

Alhamdulillah kalayan izin Allah swt., di Haflah anu barokah ieu urang sadayana tiasa patepung lawung patepang wajah dina acara muhadoroh.

Hadirin rahimakumullah…

Dina kitab Fawaidulmakiyah mushonnif Said Alawiy bin Ahmad Asy-Syeghaf, menjelaskan :

:

Diwajibkeun ka hiji abid anu hayang salamet dunia akherat, kudu boga 4 perkara ;

1. Ilmu 2. Amal            3. Ikhlas           4. Khauf, nyaeta sieun ku Allah

Coba ku urang tafakkuran, Allah nyiptakeun manusia benten jeung nyiptakeun binatang. Pami binatang mah teu gaduh akal, sedengkeun ari jalmi mah gaduh jiwa, dipasihan akal anu mana eta akal teh kangge nampi pamahaman sareng ilmu ti gusti Allah. Maka dina hiji katerangan dijelaskeun :

Manusia teh nyaeta hewan anu berfikir, maksudna tiasa mendakan kana ilmu.

Margi ari ilmu eta diibaratkeun cahaya anu nyaangan ka urang sadayana. Margi saur rosul :

ari ilmu eta cahaya

Upami aya jalmi teu gaduheun ilmu eta jalmi lir ibarat jalmi anu lolong. Tah ari jalmi buta mah sagala rupi oge pantes, najong baskom, pantes..! nubruk panto, pantes..! malah ragrag kana jurang oge pantes..! kitu oge jalmi anu bodo eta oge pantes wae ngagebrus kana rupi-rupi jenis dosa jeung pamaksiatan. Benten sareng jalmi anu berilmu anu bakal diangkat darajatna ku gusti Allah.

Hadirin rahimakumullah…

Poin kadua anu kedah dimiliki ku hiji abid nyaeta amal. Sabab ilmu moal aya manfaatna pami henteu diamalkeun.

Saha wae jalmi anu teu ngamalkeun kana ilmuna, eta pasti kahalangan.

Hadirin rahimakumullah…

Poin katiluna nyaeta ikhlas. Margi hiji abid anu ngarepkeun salamet dunia jeung akherat eta teu cukup ku ilmu jeung amal wungkul, tapi salian ti eta kudu didasari ku kaikhlasan.

 

Saha jalma anu teu ikhlas dina midamel amalna, eta jalma anu rugi.

Tapi hadirin sadayana…!

Ilmu, amal sareng ikhlas wungkul mah eta teu nyukukeun janten jaminan, tapi kedah disampurnakeun ku syarat ka opat nyaeta khauf, nyatana sieun ka Allah. Margi Allah ge parantos ngajelaskeun dina Al-Quran :

Saha wae jalmi anu bener-bener sieun ka murka Allah, ngajauhan sagala laranganna, nyegah hawa nafsu tina perkara anu dilarang ku Allah, tah eta jalmi bakal ditempatkeun di Surga tempat kasih sayang Allah.

Hadirin rahimakumullah…

Sabadana urang ngabahas kana opat poin tadi, hayu urang betot hiji natijah, yen pami jalmi hoyong meunang kabahagiaan dunia aakherat, kedah nyukcruk mapai kana 4 perkarana.

1. Ilmu 2. Amal            3. Ikhlas           4. Khauf, nyaeta sieun ku Allah

Mung sakitu wae panginten anu tiasa ku abdi didugikeun. Kirang langkungna nyuhunkeun dijemblongkeun lawang pangapunten nu saageung-ageungna. Ditutup kalayan doa.

Hikmah Puasa Jeung Kasantunan

Assalamualaikum Wr.Wb

Loba manfaatna nu bias dibeunangkeun jeung sakabeh muslim ti ibadah puasa. Salah sahijina, jeung media ngalatih kasantunan jeung berimokrasi sapopoe jalema muslim nu hayang ngajaga kamurnian puasana wajib ngangembangkeun. Cara berinteraksi nu sopan. Baik jeung tutur kata, canda atawa tingkah laku bahkan jeung jalema nu ngangsarikeun, sakalipun anu sakabeh jalema anu keur puasa Sabda rosulullah SAW anu aya nu mari atawa nyangserikeun, gewatlah abdi ngomong (maaf) abdi keur puasa (HR. Bukhori jeung Muslim).

Kasantunan kawas kitu rek ngadampak gede jeung pribadi anu bersangkutan atawa jalema anu ti sakitarna abdi erek ngabuat jadi pribadi anu indah. Allah swt nurunkeu, dua kaindahan umumna jalema kaindahan fisik jeung kepribadian umumna jalema gampang kagoda ku kaindahan fisik, lamun kaindahan fisik leungit kesan anu tingkah laku jeung omonganana kasar, di deuleuh kasantunan jadi factor kunci ngawujudkwun pribadi nu indah.

Sasungguhna Allah swt ngabere (kautamaan) jeung kasantunan nu teu di berekeun jeung sifat-sifat nu lain (HR. Muslim)

Ti kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda :
Sasungguhna ka santunan teu melekat ka pribadi atawa parhiasan, jeung teu kacabut atawa jeung aib. (HR. Muslim).

Kadua kasantunan bisa ngabentuk sakitar kita, loba sahabat anu beunangkeun hidayah saenggeh, nyaksikeun pribadi Rasululloh SAW, nu santun, diantaranana : Tsumamah bin atsal RA jeung zaid bin saanah RA. Katilu kasantunan adalah pelindung hati ti noda jeung panyakit kalbu nu perlu di sadarkeun katika ngomong kasar jeung nyumpahkeun sabenerna kita teu keur ngarugikeun jalema lain. Tapi nganodakeun hati sorangan, ngotorkeun kanggo kekerasan serta ngajadi keras sasungguhna Allah swt maha santun ti sagala hal (HR. Al Bukhori).

Samoga puasa ieu bisa meletakeun etos kasantun ti sapopoe kita sahingga menjadi hamba-hamba nu di sukai Allah swt, sabab ti sabuah hadist di sebutkeun apabila Allah swt suka hambana, maneh erek ngaruniakeun kasantunan (HR. Muslim jeung Abu dawud)

Wassalamualaikum Wr. Wb.