Pidato Maulid : Para Ustad Ustadzah Yang Saya Hormati, Para

Assalammualalikum Wr. Wb.

Para ustad ustadzah yang saya hormati, Para hadirin dan Para Juri yang saya hormati, Teman teman saya yang saya sayangi.

Pertama tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidahyahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Isra Miraj. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkankan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya beserta para sahabatnya.

Para hadirin yang saya hormati,

Isra adala perjalanan Nabi dari masjidil Haram ke Masjidil Aqsha sedngkan Miraj berasal dari B.Arab yang berarti kendaraan atau alat untuk naik/tangga yang bentuk jamaknya adalah Maarij yang

Tujuan dari Isra Miraj adalah untuk berarti tempat-tempat naik, dan yang dimaksud Miraj disini ialah tangga yang terbuat dri emas dan perak ciptaan Allah yang dipergunakan oleh para malaikat untuk naik dan turun kelangit dan kebumi.

Para hadirin yang saya hormatimemperlihatkan atau menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah.

Para hadirin yang saya hormati,

Semoga peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ini kita mendapatkan hikmah.

Hanya itu yang dapat saya sampaikan bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalammualaikum Wr. Wb

Assalammualalikum Wr. Wb.

Para ustad ustadzah yang saya hormati, Para hadirin dan Para Juri yang saya hormati, Teman teman saya yang saya sayangi.

Pertama tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidahyahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Isra Miraj. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkankan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya beserta para sahabatnya.

Para hadirin yang saya hormati,

Disaat-saat menghadapi ujian yang maha berat dan tingkat perjuangan sudah pada puncaknya. Kemudian Nabi Muhammad saw diperinthakan oleh Allah swt menjalani isra dan miraj dari Makkah ke Baitul Maqdis di Palestina terus naik ke langit ketujuh dan sidrotul muntaha. Disitulah beliau menerima perintah langsung dari Allah tentang shalat 5 waktu.

Hadirin yang saya hormati

Hikmah Allah memerintahkan isra dan miraj kepada Nabi dalam perjalanan satu malam itu adalah untuk lebih menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus oleh Allah ketengah-tengah umat manusia untuk membawa risalahnya

Para hadirin yang saya hormati,

Semoga peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW ini kita mendapatkan hikmah.

Hanya itu yang dapat saya sampaikan bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalammualaikum Wr. Wb