Pidato : PG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

PG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

27200 KUALA L P S,PAHANG

Ahli kumpulan :

SATHISHWARAN A/L RAJENDRAN

VELLASHENE A/P SUBRAMANIAM

VANITHA A/P S.SHUNMUGAMPIDATPidato adalah sebuah kegiatan

berbicara di depan umum untuk

menyatakan pendapatnya, atau

memberikan gambaran tentang

suatu perkara.

Pidato biasanya disampaikan oleh

seseorang yang memberikan

pernyataan tentang suatu perkara

atau peristiwa yang penting dan

patut diperbincangkan.Mukadimah:

Ucapan salam Memberi penghormatan

kepada orang tertentu seperti Yang

dihormati pengerusi majlis… !RMAT PIDAT

Idea utama dan idea sampingan.

isusun dengan baik dan di sokong

dengan data.

!ahagian terakhir pidato dibuat

kesimpulan dan rumusan diakhiri

dengan ucapan terima kasih dan

ucapan salam.

Isi kandungan dan bersesuaian sesuai

dengan tajuk.ISI:

Penutu

p:Ucapan yang tidak menyentuh hal peribadi

atau perkara sensiti” seseorang.

Menggunakan bahasa yang sesuai dan

sopan.

Mulakan pidato dengan keyakinan yang

tinggi.

Pandang tepat ke arah pendengar.

menyampaikan pidato tanpa merujuk nota.

Pandai mengawal masa.ADAB BERPIDAT

“IRI PIDAT #ANG BAI$Memulakan dan menamatkan pidato

pada waktunya.

#lakkan meggunakan gangguan

wacana seperti eh , em , atau

ya.

#lakkan penyampaian yang terlalu

laju dan perlahan.

$ada dan intonasi haruslah

dipelbagaikan dan dikawalgunakan.!ahasa yang sopan, nada suara dan

gaya yang sopan.

!erpengetahuan luas tentang isi

ucapan dan idea utama yang ingin

diucapkan.

%emahiran mampu mengawal dan

menarik perhatian pendengar.”ARA MENJADI

PEMIDAT TERBAI$

!oleh diperolehi melalui latihan dan

pengalaman.

%eyakinan terhadap diri sendiri dan

isi ucapan

%eyakinan rapat dengan persediaan.

&ermasuk cara berpakaian, berjalan

‘ bergaul

Indi(idu) *!oleh mengubah sikap

pendengar.Mudah menerima teguran.

Menyatupadukan masyarakat.

Memberi moti(asi ke arah perpaduan.

Memberi kesan positi” kepada

masyarakat.

Menjatuhkan maruah seseorang dan

Masyarakat berpecah belah dan

bersengketa.$%&an Pi’a() *an+ Baik

Aki,a( Ti’ak B%-a’a, S%ma&a B%-pi’a()TERIMA

KASIH