Pidato Bahasa Jawa Versi 9

Pidato Bahasa Jawa

Assalmualaikum wr.wb

Bapak/Ibu guru ingkang kula urmati,sadherek-sadherek rencang-rencang ingkang kula tresnani.Saderengipun mangga kita sedaya ngaturaken puja lan puji syukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Kuasa, ingkang sampun maringi taufik lan hidayah,katitik kula lan panjenengan sami saged makempal ing papan punika kanthi kasarasan,karaharjan,tuwin kabagyan, mboten wonten alangan setunggal menopo.

Kaping pisan ingkang kita sedaya perlu sadari lingkungan kuwi panggenan kangge kita sedaya nggantungaken urip,umat manungsa.Amargi meniko kita sedaya kudu njaga lingkungan sae-sae supados bumi ngasilaken keuntungan kangge kita sanes kerugian utawi bebaya kangge kita.

Salah sawijining cara lingkungan mboten maringi bencana kangge kita yakuwinjaga kebersihan lingkungan.Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang salerese yakuwi lingkungan kang layak kangge dipanggoni manungsa lan kesehatan manungsa saged terjaga amarginipun menika kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan supados nyiptakaken urip ingkang layang lan sejahtera.

Hadirin ingkang kula tresnani

Njaga kebersihan lingkungan yakuwi kangge nyegah penyakit-penyakit.Njaga kebersihan lingkungan saged diwiwiti saking ngresiki sekolah ingkang kita tresnani.Dampak positif saking kagiyatan ngresiki lingkungan sekolah yakuwi kagiyatan belajar mengajar dados nyaman.

Cekap semanten atur kawula ,mbok bilih wonten klenta-klentunipun kula nyuwun pangapunten

Wassalamuaalaikum wr.wb