Tajuk Pidato : 1. Kumpulan

Kumpulan

Tajuk Pidato

Negeri

A

Keperluan dan kepentingan mengurus kewangan, perbelanjaan dan aliran tunai secara bijak dan berkesan.

Simpanan dan Pelaburan: Perbezaan dan Kelebihan.

Perlukah membuat pinjaman? Jika ya, bagaimana menguruskannya dengan berhemah?

Faktor memilih pelbagai unit amanah di pasaran sebagai instrument pelaburan utama.

Kedah

WP Kuala Lumpur

Johor

Kelantan

WP Labuan

B

Kaedah terbaik menyemai ilmu dan membudayakan perancangan kewangan dalam kalangan pelajar.

Perkaitan antara industri unit amanah dan pasaran saham.

Peranan Program Tranformasi Ekonomi kearah membina negara maju dan berpendapatan tinggi.

Perancangan kewangan menyeluruh kearah membina masa depan sejahtera.

Perlis

Perak

Melaka

Pahang

Sabah

C

Peranan unit amanah dalam perkembangan pasaran modal negara.

Peranan keluarga dalam membina generasi mempunyai kebebasan kewangan.
 

Unit amanah: Satu bentuk pelaburan berkonsep mudah dan mampu milik. Bincangkan.
 

Urus risiko pelaburan secara berkesan demi mencapai matlamat kewangan.

P.Pinang

Selangor

N.Sembilan

Terengganu

Sarawak

Pemidato dari negeri-negeri yang telah dipecahkan mengikut kumpulan dikehendaki memilih salah satu tajuk sahaja. Contohnya pemidato dari negeri Kedah hanya akan dibenarkan memilih satu tajuk dari kumpulan A sahaja.

Pemilihan tajuk ini pula akan digunapakai untuk peringkat separuh akhir dan peringkat akhir (bagi peserta yang layak ke peringkat akhir)