Pidato Bahasa Jawa Fg Katur Panjenenganipun Bapak Ibu Guru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Katur panjenenganipun bapak ibu guru ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula trisnani

Naming sakderengipun, igangkung runiyen sumonggo tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Maha Agung. Injih awit panjenengan dalasan kula tasih pinarengaken kepal manunggal kanti pinaringan kasarasan soho kawilujengan amin.

Keparengan kula matur sak untawis, ngaturaken babakan narkoba, kita mangertosi wekdal menika narkoba saben ndinten dados berita tumanter,TV,napa dene media masa utawi Koran. Kita mangertosi bilih narkoba menika dados awisan, tumraping negri langkung-langkung agami, awit sosinteno sanget kemawan tumindak ingkang ngrungak aken tiang sanes, lan ugi kathah ingkang mlebet penjara gara-gara narkoba. Awit tiyang ingkang ngonsumsi narkoba, ical kesadaranipun lan gampil tumindah anarkis,kadosipun,mejahi tiyang,mbegal,jambret, lan sanes-sanesipun. Narkoba ngrusak jasmani soho rohani, sak sinteno tiyang ingkang ngonsumsi,mboten penjabat,mboten artis,mboten rakyat,mboten guru,mboten murid,mboten sugih,mboten miskin,pramila kanthi mekaten, monggo sareng-sareng kita tebihi narkoba, kita perangi narkoba, supados kita mboten kecemplung jurang kesengsaraan, langkung-langkung dumateng generasi muda,minangka kusumaning monggo kita berjuang kanthi sekuat tenaga,nebihi soho merangi narkoba, ampun ngantos kita gampil kepikut barang ingkang haram meniko, ingkang badhe mbeto kito dating tumindak ingkang nalisir, saking kautamen, soho kasusilan, ingkang tundhopipun dawah dumateng jurang kesengsaraan.

Kula kinten naming mekaten ingkang saget kula atur aken mugi-mugi sanget ndadosaken pepenget tumrap kita sedoyo lan ambok bilih agem kula matur katah kekuranganipun, kula nyuwun agenging pangapunten, ingkang mboten mranani ing panggalih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.