Naskah Pidato Untuk Anak

1. Mencari Ilmu Wajib

Alhamdulillahirobbil alamiin. Washshalatu wassalamu ala ashrofil ambiyai warmursalin saidina muhammadin wa ala alihi washahbihi wasallah.

Puji syukur kita panjatkan kepada Illahi Robbi ,sholawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rosululloh SAW, kepada keluarga , para shahabat dan para pengikut yang setia mengikuti jejak langkahnya.

Hadirin rohimakumulloh

Mencari ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana sabda Rosululloh SAW.

Artinya : Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat dari buaian hingga liang lahat.

Hadirin yang saya hormati

Dengan demikian mungpung kita belum sakit, belum banyak kesibukan, belum dicabut nyawanya oleh malaikat azroil. Mari kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh.

Hadirin yang berbahagia

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum

2. Ridlo Alloh Tergantung Ridlo  Orang tua

Alhamdulillahirobbil alamiin. Washshalatu wassalamu ala ashrofil ambiyai warmursalin saidina muhammadin wa ala alihi washahbihi wasallah.

Puji syukur kita panjatkan kepada Illahi Robbi ,sholawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rosululloh SAW, kepada keluarga , para shahabat dan para pengikut yang setia mengikuti jejak langkahnya.

Hadirin rohimakumulloh

Ibu telah melahirkan kita  dengan susah yang bertambah susah. Sejak kecil kita dipelihara penuh dengan kasih sayang. Bapak mencari nafkah untuk bekal kita, penuh semangat tidak mengenal waktu. Tak terbayangkan jika kita tidak dibimbing oleh mereka.

Hadirin yang berbahagia

Sepantasnya kita berterima kasih kepada mereka, dengan mengikuti segala perintahnya. Kita tak pantas membangkang apalagi melawan kepada orang tua. Alangkah dosanya jika kita berbuat demikin. Allohpun akan murka kepadanya. Karena ternyata ridlo alloh tergantung kepasda ridlo orang tua.

Rosululloh bersabda :  RIDLOLLOOHU  FIRIDLOL WALIDAIN.

Artinya : Ridlo Alloh ada pada ridlo orang tua.

Hadirin yang saya hormati

Marilah kita berbakti kepada orang tua kita dengan sungguh-sungguh. Mungpung orang tua kita masih hidup. Alangkah senangnya mereka jika kita dapat mentaatinya.

Ya alloh ampunilah dosaku dan dosa kedua orangtuaku sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

3.  Tolong Menolong  dalam Kebaikan

Alhamdulillahirobbil alamiin. Washshalatu wassalamu ala ashrofil ambiyai warmursalin saidina muhammadin wa ala alihi washahbihi wasallah.

Puji syukur kita panjatkan kepada Illahi Robbi ,sholawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rosululloh SAW, kepada keluarga , para shahabat dan para pengikut yang setia mengikuti jejak langkahnya.

Hadirin rohimakumulloh

Kita adalah mahluk sosial tidak bisa berdiri sendiri. Betapa banyak kebaikan orang lain yang oleh kita dinikmati. Sebagai contoh yang dipakai oleh kita mulai dari baju, kerudung, sarung  , dsb. Apakah kita yang membuatnya, bukan ,kan ???? para petani yang menanam kapas, para pemintalkan kain, para penjahit , para pedagang mulai dari pabrik sampai ke pedagang kaki lima.

Hadirin yang berbahagia

Oleh karena itu kita ditunutut untuk saling tolong menolong antara kita.

Alloh berfirman : taaawanu alal birri wattakwa walaa taawanu alal ismi wal udwan.

Artinya : saling tolong menolonglah atas kebaikan dan jangan saling menolong atas dosa dan kejahatan.

Hadirin yang saya hormati

Saling tolong itu kepada kebaikan bukan untuk kejahatan.

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

4. Menjungjung  Tinggi Budi Pekerti

Alhamdulillahirobbil alamiin. Washshalatu wassalamu ala ashrofil ambiyai warmursalin saidina muhammadin wa ala alihi washahbihi wasallam

Puji syukur kita panjatkan kepada Illahi Robbi ,sholawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rosululloh SAW, kepada keluarga , para shahabat dan para pengikut yang setia mengikuti jejak langkahnya.

Hadirin rohimakumulloh

Islam sangat mengjungjung tinggi masakah ahlak, moral, budi pekerti , atau etika. Rasululloh bersabda : IN KHIYAAROKUM AHSANUKUM AKHLAQOO.

Artinya :Sesungguhnya orang pilihan diantara kamu adalah orang yang paling baik ahlaknya. (Hadits  Riwayat Bukhori)

Hadirin yang saya hormati

Orang yang paling terpilih diantara kita orang-orang mukminin, bukanlah orang yang paling kaya, paling pandai, atau paling tinggi kedudukan pangkatnya, tetapi justru orang yang paling baik ahlak dan budi pekertinya.

Hadirin yang berbahagia

Dan tentu saja sebaliknya, orang yang paling rendah derajatnya diantara kita ini , ialah orang yang paling jelek ahlaknya. Untuk itu, salah satu ciri generasi  islam ,dia harus memiliki iman yang kuat dan berahlak mulia.

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

5. Menahan Amarah

Alhamdulillahirobbilalamiin  wabihii nashtaiinu alaa umuriddunya waddiin washsholaatu wassalaamu alaa ashrofilambiyaa-i walmursaliin sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi washobbihi ajmain. Amma badu.

Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada habibana wanabiyyana , Muhammad SAW. Beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya salam akhir jaman.

Hadirin Rohimakumulloh

Orang yang gagah menurut Islam ialah orang yang bisa mengatur , mengarahkan dan mengendalikan hawa nafsunya, terutama dikala marah.

Bukannya orang yang banyak berkelahi dan bisa mengalahkan lawan-lawannya.

Hadirin yang kaum muslimin wal muslimat

Rosululloh bersabda :LAISASYSYADIIDU BISHSHURATI INNAMASYSYDIID ALLADZII YAMLIKU NAFSAHU INDALGHODLOB

Artinya :Bukanlah orang yang gagah itu yang banyak mengalahkan lawan akan tetapi orang yang gagah itu ialah orang yang dapat menguasai nafsunya. .(Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim)

Hadirin yang saya hormati

Sungguh hadits ini perlu dijadikan pedoman bagi setiap generasi islam , dan semoga kita termasuk orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Amin .

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

6.  Mempersiapkan Fisik dan Mental

Alhamdulillahirobbilalamiin  wabihii nashtaiinu alaa umuriddunya waddiin washsholaatu wassalaamu alaa ashrofilambiyaa-i walmursaliin sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi washobbihi ajmain. Amma badu.

Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada habibana wanabiyyana , Muhammad SAW. Beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya salam akhir jaman.

Hadirin Rohimakumulloh

Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Alloh daripada mukmin yang lemah.

Hadirin

Kuat di dini , adalah meliputi kuat fisik, kuat mental dalam melaksanakan syariat Islam , sanggup menjalankan ibadah dan penuh energik dalam amar maruf nahi munkar. Juga mempunyai kekuatan  dalam bidang material (harta benda) , intelektual, teknologi , dsb.

Kaum muslimin wal muslimat

Rasulullah bersabda :       ALMUMINULQOWIYYU KHOIRUN WA AHABBU ILALLOHI MINALMUMINIDLDLOIIF

Artinya :Seorang mukmin yang kuat itu adalah lebih baik dan lebih dicintai Alloh  dari pada seorang mukmin lemah

Kaum muslimin yang saya hormati

Jadi hadits ini mendorong umat Isl;am untuk mempersiapkan fisik maupun mental didalam mempertahankan dan membela agama Islam dengan segenap ajaran-ajarannya.

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

7.  Mencintai Saudara

Alhamdulillahirobbilalamiin  wabihii nashtaiinu alaa umuriddunya waddiin washsholaatu wassalaamu alaa ashrofilambiyaa-i walmursaliin sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi washobbihi ajmain. Amma badu.

Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada habibana wanabiyyana , Muhammad SAW. Beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya salam akhir jaman.

Hadirin Rohimakumulloh

Apakah kita sudah benar-benar sebagai mukmin sejati ? jawabnnya tergantung pada sikap kita terhadap sesama muslim yang lain. Apakah kita telah mencintai mereka seperti kita mencintai kepada diri  sendiri? Apakah kita telah benar-benar telah menghormati , menyayangi, mengasihani, menolong atau memberi bantuan kepada mereka sebagaimana kita melakukan hal demikian itu kepada diri sendiri ?

Hadirin kaum muslimin wal muslimat

Marilah kita saling mawas diri, koreksi diri ! Kalau belum , artinya kita masih  bersikap individualistis, acuh tak acuh, bahkan mendolimi terhadap kawan seagama, seiman dan seaqidah, ini berarti kwalitas keimanan kita perlu dipertanyakan.

Kaum muslimin wal muslimat

Rasululloh bersabda :LAA YUMINU AHADAKUM  HATTA  YUHIBBU  LIAKHIIHI MAA YUHIBBU LINAFSIHI.

Artinya : belum sempurna iman salah satu diantara kamu sehingga ia mencintai kepada saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai kepada dirinya sendiri. ( HR. Bukhori dan Muslim)

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

8.  Wanita Sholihah

Alhamdulillahirobbilalamiin  wabihii nashtaiinu alaa umuriddunya waddiin washsholaatu wassalaamu alaa ashrofilambiyaa-i walmursaliin sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi washobbihi ajmain. Amma badu.

Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada habibana wanabiyyana , Muhammad SAW. Beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya salam akhir jaman.

Hadirin Rohimakumulloh

Kehidupan dunia adalah perhiasan.  Maksudnya,  bahwa dalam kehidupan di dunia ini banyak  berisi hal-hal yang menarik dan menyenangkan bagi manusia. Namun dari sekian banyak hal yang menarik dan menyenangkan itu, tidak ada yang lebih menarik dibandingkan dengan wanita yang sholihah.

Kaum muslimin wal muslimat

Rasululloh bersabda : ADDUNYAA MATAA-UN  WA KHOIRU  MATAAIHAA ALMARATUSH SHOOLIHATU.

Artinya : dunia ini adalah perhiasan/kesenangan dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita sholihah. (HR. Muslim dan Nasa-i)

Hadirin yang dimulyakan Alloh

Ingat, kecantikan akan pudar dimakan usia, harta bisa musnah seketika, tetapi ketaatan beragama tidak akan hilang selama-lamanya.

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

9.  Belajar Sholat Sejak Dini

Alhamdulillahirobbilalamiin  wabihii nashtaiinu alaa umuriddunya waddiin washsholaatu wassalaamu alaa ashrofilambiyaa-i walmursaliin sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi washobbihi ajmain. Amma badu.

Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada habibana wanabiyyana , Muhammad SAW. Beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya salam akhir jaman.

Hadirin Rohimakumulloh

Salah satu kewajiban orang tua yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan ialah mendidik anak-anaknya untuk melakukan shalat sejak anak memasuki usia 7 tahun.

Orang tua berkewajiban mengajar, melatih, mengawasi dan memberikan contoh kepada anak-anaknya menunaikan ibadah shalat.

Hadirin

Bila sampai usia 10 tahun anak masih mengabaikan shalat, orang tua diperbolehkan memukulnya. Tentu saja pemukulan yang dilandasi kasih sayang.

Kaum muslimin wal muslimat

Rasululloh bersabda :MURRUU  AULADAKUM BISHSHOLAATI  WAHUM SABIN SINIINA WADLRIBUUHUM ALAIHAA  WAHUM ABNAA-U ASYRIN .

Artinya :Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat pada saat mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika meninggalkannya sedangkan mereka sudah berumur 10 tahun.. (HR. Al Hakim dan Abu Daud)

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

Alhamdulillahirobbilalamiin  wabihii nashtaiinu alaa umuriddunya waddiin washsholaatu wassalaamu alaa ashrofilambiyaa-i walmursaliin sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi washobbihi ajmain. Amma badu.

Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada habibana wanabiyyana , Muhammad SAW. Beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya salam akhir jaman.

Hadirin Rohimakumulloh

Dalam memilih teman bergaul itu harus hati-hati. Sebab, bagaimanapun juga , sedikit atau banyak, teman bergaul bisa berpengaruh terhadap perkembangan agama, jiwa dan tingkahlaku kita selanjutnya.

Kaum muslimin yang berbahagia

Rasululloh bersabda :ARROJULU KHOLIILIHI FALYANGDHUR AHADUKUM MAYYUKHOOLILU.

Artinya :Seseorang itu ikut agama/faham teman dekatnya maka hendaklah tiap-tiap kamu selalu waspada dengan siapa ia berteman dekat. (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

Hadirin yang saya hormati

Teman yang baik itu seperti pembawa minyak wangi. Kita tertarik memiliki minyak wangi itu, atau setidak-tidaknya kita bisa ikut menghirup baunya yang wangi.

Sedang teman yang jelek diibaratkan sebagai sang peniup api. Bila kita dekat-dekat, bisa pakaian kita terbakar, atau setidaj-tidaknya kita akan kena asap hitamnya atau baunya yang busuk.

Hadirin kaum muslimin wal muslimat

Oleh karena itu, marilah kita pilih teman bergaul kita, untuk kebahagian dan keberhasilan hidup di dunia untuk bekal di aherat kelak.

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

10. Menghargai Ilmu Pengetahuan

Alhamdulillahirobbilalamiin  wabihii nashtaiinu alaa umuriddunya waddiin washsholaatu wassalaamu alaa ashrofilambiyaa-i walmursaliin sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi washobbihi ajmain. Amma badu.

Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada habibana wanabiyyana , Muhammad SAW. Beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya salam akhir jaman.

Hadirin Rohimakumulloh

Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan  dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu y7ang menghantarkan dirinya menjadi manusia yang berpribadi  muslim.

Hadirin yang dimulyakan Alloh SWT.

Rosululloh bersabda :MAN KHOROJA FII THOLIBILILMI FAHUWA  FII  SABILILLAAHI  HATTA  YARJIA.

Artinya :barang siapa yang keluar pergi dalam rangka menuntut ilmu maka dia itu termasuk berada di jalan Alloh  hingga ia pulang. (HR. At Turmudi)

Kaum muslimin wal muslimat

Orang yang menuntut ilmu tak ada bedanya dengan orang yang berjuang di medan perang jihad fisabilillah. Artinya , bila ia mati dalam me3nuntut ilmu maka termasuk mati syahid seperti mati dalam jihas fisabiilillah.

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

11.  Keutamaan  Sholat Berjamaah

Alhamdulillahirobbilalamiin  wabihii nashtaiinu alaa umuriddunya waddiin washsholaatu wassalaamu alaa ashrofilambiyaa-i walmursaliin sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi washobbihi ajmain. Amma badu.

Segala puji bagi Alloh yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada habibana wanabiyyana , Muhammad SAW. Beserta keluarga, shahabat, dan para pengikutnya salam akhir jaman.

Hadirin Rohimakumulloh

Rosululloh SAW berkata : SHOLAATULJAMAAATI TAFDLULU SHOLATULFADZDZI BISABI   WA  ISYTIINA DAROJATAN.

Terjemahnya dalam bahasa Indonesia :sholat berjamaah itu keutamaannya melebihi sholat sendirian (munfarid) dengan 27 derajat. (HR. Buhori dan Muslim)

Kaum muslimin yang saya hormati

Shalat berjamaah itu ternyata  berlipat 27 la;i dibandinhkan dengan sholat sendirian.

Ditinjau dari segi yang lain, mengandung hikmah sangat banyak. Antara lain ,memupuk rasa persatuan, dan kebersamaan, tanpa membedakan kaya dan miskin, pejabat atau rakyat biasa, pandai atau bodoh dsb.

Karena mereka ruku dan sujud mengabdi kepada Alloh secara di bawah  satu

Pimpinan imam dengan berdisiplin, setia, mentaati aturan yang ada.

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

12.  Orang Yang Terbaik

ALHAMDULILLAAHILLADZII ARSALALAHU BILHUDA  WADIINILHAQ LIYUDH-HIRAHU ALADDIINI  KULLIH  WASHSHOLAATU WASSALAAMU ALAA  ROSULULLOOH WA AALIHI  WASHABBIHI AJMA-IN.

Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bermuwajahah  di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kaum muslimin wal muslimat

Orang yang terbaik diantara kita di sisi Alloh, bukanlah orang yang terkaya, terpandai, atau yang paling gagah, namun justru :

orang yang mau belajar membaca Al Qur-an,

orang yang mau mengkaji isinya dan  memahami maknanya

orang yang mau mengajarkan al Qur-an dan mengamalkannya.

Hadirin Rohimakumulloh

Rosululloh  SAW berkata :KHOIRUKUM MANGTAALLAMALLQURAANA WA ALLAMAHU.

Artinya :Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar al Qur-an dan mau mengajarkannya. (HR. Bukhori)

Kaum muslimin yang saya hormati

Untuk itu, marilah kita pergiat belajar al Qur-an , kaji isinya,resapi maknannya, kita amalkan ajarannya. Kemudian mengajarkannya kepada rekan-rekan kita yang lain. Motto kita TIADA HARI TANPA AL QUR-AN.

Hadirin

Semoga kita termasuk orang yang dimaksud dalam hadits tersebut. Amin ya robbalalamiin.

Hadirin yang berbahagia

Demikian yang bisa saya sampaikan . atas segala kekurangannya mohon maaf lahir bathin.

Wassalaamualaikum .

13.  Keutamaan Belajar Membaca Al Quran

ALHAMDULILLAAHILLADZII ARSALALAHU BILHUDA  WADIINILHAQ LIYUDH-HIRAHU ALADDIINI  KULLIH  WASHSHOLAATU WASSALAAMU ALAA  ROSULULLOOH WA AALIHI  WASHABBIHI AJMA-IN.

Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bermuwajahah  di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Kaum muslimin wal muslimat

QOOLA ROSULULLOOHI SAW. ALMAAHIRU BILQUR-ANI MAASSAFAROTILKIROOMILBAROROTI  WALLADZII YUQROULQUR-AANA WAYATATATAU FIIHI WAHUWA ALAIHI SYAAQQULLAHU AJROONI.

Artinya :Bersabda Rosululloh SAW.: Orang yang mahir dengan al-Qur-an kelak  akan bersama para Rosul yang mulia lagi suci. Dan orang yang membaca al-Qur-an masih tergagap-gagap dalam membacanya dan dia tampak berat lidahnya baginya mendapat dua pahala. (HR. Buhori dan Muslim)

Hadirin rohimakumullooh

Dalam hadits di atas dikatan bahwa Orang yang mahir membaca dan memahami al Qur-an akan ditempatkan oleh Alloh di surga bersama-sama dengan para Nabi dan Rosul.

Kaum muslimin yang berbahagia

Bagi orang yang baru belajar membaca al Qur-an, dan dalam membacanya masih terabata-bata karena belum lancar, atau mungkin salah, ternyata tidak ada dosa sedikitpun baginya. Tetapi malah justru akan mendapatkan 2 pahala. Yaitu pahala membacanya dan pahalka belajar membacanya.

Hadirin !

Itulah yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam mualaikum

Leave a Reply