Mc Pidato Bahasa Jawa For Student’s Practice السلا م

, , , , :

Fadlilatal muhtaromin, poro alim, poro kiyai ingkang tansah kulo pundi dawuh mauidhohipun.

Bapak kepala desa Medani dalah sak perangkatipun ingkang kawulo hormati.

Poro sepuh pini sepuh ingkang kulo hormati.

Ibu ketua muslimat dukuh Jeruk ingkang kulo hormati.

Poro tamu undangan ingkang rawuh wonten ing papan panggenan siang meniko ingkang kulo hormati ugi.

Sak derengipun kulo ngaturaken menopo ingkang dadus isining manah kulo, keparengno kulo ngaturaken pujo-puji syukur wonten ngarsanipun Allah SWT, bilih kanti Rohmat soho Inayahipun, siang meniko kulo soho panjenengan sedoyo tansah pinaringan bagas waras, sehat wal afiyat, sahinggo saged makempal wonten ing papan panggenan siang meniko kanti tanpo kirang menopo-menopo.

Sholawat salam mugi katur wonten ngerso dalem Rasulullah SAW, ingkang mugi kulo soho penjenengan sedoyo pikantuk bagihan syafaatipun wiwit dunyo ngantos akhirat benjang, Amin Allahumma amin.

Sak lajengipun, keparengno kulo ngaturaken rantamanipun acoro ingkang bade lumampah siang meniko.

Pambuko.

Waosan ayat-ayat suci Al-Quran.

Sambutan-sambutan

Wakil shohibul hajah

Ketua muslimat dukuh.

Waosan kalimah thoyyibah, tahlil soho doaipun.

Istirohat.

Mauidhoh hasanah.

Panutup/doa.

Ibu-ibu ingkang kulo hormati, ngancik adicoro kawitan pambuko, monggo lampahipun acoro siang meniko kito buka kanti waosan ummul kitab surat Al Fatihah, mugi-mugi kanti lumantar doa ingkang bade kito waos sesarengan mangke anjalari lancaripun acoro siang meniko, amin Allohumma amin, ala hadzihinniyyah Al Fatihah

Ngancik adicoro candaipun nuwuninggih waosan ayat-ayat suci Al-Quran ingkang bade dipun aturaken Dimas.

Ngancik adicoro candaipun sabutan-sambutan.

Sambutan ingkang kawitan saking wakil shohibul hajah, ingkang bade dipun salirani dining Ibu., dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken.

Sambutan candaipun saking ibu ketua muslimat dusun Jeruk, ingkang badhe dipun aturaken deneng ibu , dumateng penjenenganipun dipun sumanggaaken.

Ngancik adicoro candaipun, waosan kalimah thoyyibah, tahlil soho doaipun ingkang bade dipun aturaken deneng ., dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken.

Ngancik adicoro candaipun, mauidhoh hasanah, ingkang bade dipun aturaken diajeng, dumateng panjenenganipun dipun sumanggaaken.

Mekaten mauidhoh hasanahipun, mugi-mugi kulo soho penjenengan sedoyo saged nuladani, saged ngelampahi, pungkasanipun dados ilmu ingkang migunani. Amin.

Ngancik adicoro pungkasan nuwuninggih panutup, milo sak derengipun acoro ingkang sampun kalampahan kulo pungkasi, mbok bilih anggen kulo ngaturaken lampahipun acoro siang meniko wonten kecingkrangan, kekirangan, samudyanipun wiwit, purwo, madyo, ngantos purnaning acoro siang meniko ingkang jinaragan utawi boten, kulo mawantu-wantu nyuwun sih agungipun pangapunten. Ing wasono kupat janure kelopo, menawi lepat nyuwun ngapuro.

,