Pidato Bahasa Jawa Tugas Pelajaran Siswa Sekolah Dasar

Pidato Bahasa Jawa

Sugeng Siang

Ingkang kinurmatan Ibu Kepala sekolah ugi Bapak Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang rencang kelas 6 ingkang kula tresnani.

Monggo kito sedoyo ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan dateng kito sedoyo dumugi sakmeniko kito sedoyo saged kempal wontening adicara perpisahan sak meniko.

Kula, wakil saking rencang rencang kelas 6 ngaturaken maturnuwun inkang sak ageng agengipun kagem Bapak/Ibu Guru ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak konco konco dhateng pawiyatan menika ingkang dangunipun enem warsa.

Mboten keraos kulo lan rencang sebrayat sampun ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. Wonten ing adicara menika, kulo kiyambak luhu rencang rencang nyuwun agenging pangapunten saking Bapak/Ibu guru amargi wonten ing enem warso ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki kulo lan sak rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi – mugi Bapak/Ibu guru kerso ngapuntenaken sedoyo kelepatan kulo lan rencang rencang.

Satuhunipun kulo lan sak konco awrad sanget badhe nilaraken pawiyatan meniko amargi sedoyo ingkang wonten dateng mriko sampun sederek lan keluargo. Namung amargi kulo lan rencang-rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil, kulo lan rencang-rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawitan meniko.

Kadosipun sampun cekap anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kalepatan kulo nyuwun agenging angapunten.

Sugeng Siang

Nama: Erdyan olivio Rizqi

No: 12