Borng Pidato Idea/ Isi

Idea/ Isi

(50 markah)

Bilangan Idea/Isi

Idea/Isi

(2 markah)

Kematangan

(2 markah)

Huraian

(5 markah)

Contoh/Data

(2 markah)

Jumlah

Peserta akan diadili dari segi:

-idea/ isi yang bernas

-kematangan idea

-huraian yang jelas

-data / contoh yang tepat/logik

-Maksimum 4 idea/isi

Idea/ Isi 1

Idea/Isi 2

Idea/Isi 3

Idea/Isi 4

Takrifan tajuk

Markah maksimum 6

Jumlah markah idea/isi dan takrifan

Bahasa

(20 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

– bahasa yang jelas

– bahasa baku

– gaya bahasa yang berkesan/ tepat

Tatabahasa (10 markah)

Gaya bahasa yang berkesan (5 markah)

Bahasa baku (5 markah)

Jumlah markah bahasa

Penyampaian , persembahan, adab dan bonus.

(30 markah)

Peserta akan diadili dari segi:

-kepetahan

-kelancaran

-intonasi suara

-gaya yang menarik/berkeyakinan

-dapat mempengaruhi/menarik perhatian audien

-susunan idea/isi

Adab .

Pesertaakan dipotong 5 markah maksimum jika :-

– menyentuh isu sensitif

– menggunakan bahasa yang kurang sopan

– tidak sempat membuat kesimpulan

Bonus .

Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri

Kepetahan, kelancaran, dan intonasi suara ( 10 markah)

Penyampaian/persembahan yang menarik (10 markah)

Susunan idea/isi (5 markah)

Berkeyakinan, dapat mempengaruhi dan menarik perhatian audien (5 markah)

Adab (5 markah)

Bonus (5 markah)

Jumlah markah persembahan/penyampaian, adab dan bonus

Jumlah markah keseluruhan : 100 %

BORANG INSTRUMEN PIDATO

Giliran Peserta ………..