Pidato Bapak Kepala Sekolah Yang Kami Hormati, Serta Ibu

Assalamualaikum warohmatullohi wabarakatuh

Alhamdulillahi robbil alamin wassolatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin sayyidina muhamadin waala alihi wasohbihi ajmain ammabadu.

Bapak kepala sekolah yang kami hormati, bapak serta ibu guru yang kami hormati, tidak lupa kepada bapak ibu orang tua siswa kelas I- VI yang kami hormati, serta adik-adik kelas I-V yang sangat saya cintai.

Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah kepada Allah swt yang telah memberikan kita sehat wal afiat sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini, juga tak lupa solawat serta salam kita panjatkan kepada jungjungan kita Nabi Muhammad SAW., kepada para keluarganya, para sohabatnya serta kita semua selaku umatnya.

Para hadirin yang saya hormati, saya berdiri disini mewakili murid-murid kelas VI untuk mengucapkan selamat berpisah kepada ibu bapak guru dan adik-adik kelas I-V, karena kami akan meninggalkan sekolah ini yaitu untuk menimba ilmu di tempat lain dan juga doakan kami agar menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Tak lupa pula kami semua mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu bapak guru yang telah mendidik dan membimbing kami dari mulai belajar membaca dan menulis hingga sekarang ini.

Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kehilapan kami, baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Dimana ibu dan bapak guru telah bersusah payah mendidik dan membimbing kami, sehinggakami semua dapat menulis dan membaca, juga mengetahui tentang ilmu berkat jasa-jasa ibu dan bapak guru.

Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kami ucapkan selamat berpisah kami sangat mengenang jasa-jasa ibu bapak guru, kami semua mendoakan mudah-mudahan ibu dan bapak di beri kan umur yang panjang sehat walapiat sehingga dapat melaksanakan tugas dan mengabdikan diri untuk Negara.

Juga mendapat kebahagiaan, kemaslahatan dan keberkahan Amin yaa rabbalalamin.

Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh