Pidato Basa Sunda : Nami Yuni Nurul Hikmah

Nami : Yuni Nurul Hikmah

Kelas : X9

TUGAS B.SUNDA

Tarekah Nyingkahan Narkoba

Assalamualaikum Wr.Wb

Kanggo sadayana ibu bapa anu ku abdi di pika hormat.

Sateuacaana abdi bade ngadugikeun Tarekah Nyingkahan Narkoba abdi manjatkeun puji syukur kanu maha kawasa anu maha suci nyaeta Allah SWT anu masihan nikmat iman sareng islam.

Hadirin anu sami linngih, nu ku abdi dipiasih

Jalmi di dunya teh sami tapi kanyataana benten ieu teh kumargi kapangaruhan ku budaya jaman . budaya jaman anu kapangaruhan ti kahirupan bangsa luar.

Kenyataana tos seueur remaja anu lebeut kanu jurang kahinaan anu di sebabkeun ku pangaruhan budaya luar contohna remaja ayeuna lewih resep ngadengekeun lagu asing tibatan lagu sunda .seueur remaja ayeunamah anu tos kacanduan ku Narkoba atau Narkotika.

Khususna para ramaja umumna urang sadayana kedah hati-hati dina milih pergaulan sabab seueur pisan pangaruh negatif.

Kedahna ramaja sareung urang sadayana teh nyandak kasean sareng kapinteran bangsa luar tong kapangaruhan ku hal negatif ti budaya luar .padahal budaya Sunda ge masih keneh seueur anu sae ahlak, anu sae budi oge dina prestasina.

Kumargi kitu urang sadayana nyaeta kulawarga, masyarakat, sakola, ulama, sareng aparat pamarentah sanesna kedah enggal ngaronjatkeun tarekah nyingkahan narkoba.

Atuh keur diri pribadi kedah sabar sareng sadar dina ngendalikeun hawa nafsu meh teu asup ka jurang Narkoba sabab narkoba matak bisa ngarugikeun jiwa sareung ngarugikeun kabatur oge utamana kaluwarga.

Jalma anu asup jurang Narkoba hirupna teh ngalanggar aturan agama jeung darigama, tungtung hirupna sangsara dunya akhirat salawasna.

Jadi jalma ulah sakadar ngudag kabagjaan dunya sabab teu apal takdirmah maotna iraha wae waktosna.

Lamun hoyong bagja dunya akherat ulah wani-wani asup ka jurang Narkoba!

Sakitu anu kapihatur, kirang langkung hapunten bilih aya kalepatan

Wassalamualaikum Wr. Wb

Leave a Reply