Pidato Bahasa Jawa Versi 9

Pidato Bahasa Jawa Assalmualaikum wr.wb Bapak/Ibu guru ingkang kula urmati,sadherek-sadherek rencang-rencang ingkang kula tresnani.Saderengipun mangga kita sedaya ngaturaken puja lan puji syukur dhumateng Gusti Ingkang Maha Kuasa, ingkang sampun maringi taufik lan hidayah,katitik kula lan panjenengan sami saged makempal ing papan punika kanthi kasarasan,karaharjan,tuwin kabagyan, mboten wonten alangan setunggal menopo. […]

Praktek Kelas 6 Pidato Boso Jawa

Praktek Kelas 6 Pidato Boso Jawa Assalamualaikum Wr. Wb Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak Ibu ingkang satuhu luhuring budi lan konco konco kelas 6 ingkang sami kulo tresnani. Monggi kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang maha Agung, ingkang sampun maringi sedoyo nikmat lan kawerasan dumateng kito. […]

TAJUK PIDATO : AJUK ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB BERSAMA

AJUK PIDATO :  ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB BERSAMA  Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim Yang Arif Lagi Bijaksana, Dif-Dif Terhormat dan seterusnya hadirin hadirat sekalian.  Assalamualaikum pembuka bicara. Kepentingan menjaga Alam Sekitar. Begitulah tajuk pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelum lidah menerus bicara, izinkan saya mendefinisikan dahulu tajuk pidato ini.  Mengikut kamus dewan, alam sekitar ditakrifkan sebagai segala yang ada di bumi dan di langit. menjaga pula ditakrifkan sebagai amanah dan tugas yang perlu dipikul oleh seseorang, manakala bersama pula diertikan sebagai semua yang terlibat.  Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa menjaga kebersihan, keindahan atau mencorakkan alam sekitar merupakan satu kesedaran dan tanggungjawab semua pihak. Bak kata pepatah hadirin-hadirat sekalian,  bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat. Maka segala usaha untuk membersihkan dan mencantikkan alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama.  Hadirin  yang dihormati,  Alam sekitar adalah anugerah Tuhan yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan.Negara kita Malaysia sedang dilimpahi dengan arus pembangunan yang maha […]

Kumpulan Pidato Basa Jawa

Perpisahan kelas IX Assalamualaikum Wr. Wb Wonten ngarsanipun Bapak Kepala Sekolah SMP N 3 Ngawen ingkang satuhu kula hormati, wonten ngarsanipun Bapak/Ibu dewan guru ingkang kulo hormati, Bapak/Ibu tamu undangan ingkang kulo hormati, rencang-rencang saha adik-adik siswa-siwi kelas VII lan kelas VIII kulo tresnani. Ingkang rumiyin sumonggo kulo nderekaken ngunjuk […]

Pidato Bahasa Jawa.by Woco Wangun Palang Tuban

PENGETAN DINTEN KARTINI Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan […]

Pidato Basa Jawa : Acara Tasyakuran Wakdal Lahire NYOGO

Pidato menggunakan basa jawa dengan judul Acara Tasyakuran Wakdal Lahire NYOGO Ass alamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Hadirin sedoyo undangan ingkang kulo hormati. Wonten ing kesempatan ingkang berbahagiya niki, monggo kito raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. amergi kito taksih dipun paringi nikmat lan hidayahipun sehinggo wakdal niki saget ndugeni undanganipun bapak; ….. […]

Pidato Bahasa Jawa, Sulitkah Menyampaikannya?

Belajar Pidato Bahasa Jawa – Apakah Susah Mempelajarinya? Bagi sebagian orang mungkin menilai bahasa jawa sangatlah sulit untuk dipelajari, terlebih jika seseorang tersebut bukan berasal dari daerah jawa, yang berasal dari jawa sendiri masih banyak yang tidak menguasai betul tentang bahasa jawa. Lalu bagaimana kita mempelajarinya agar mudah? Tentunya pertanyaan […]

Pidato Jawa : .

. . Dumateng Poro Bapak, poro Ibu, Hadirin sekalian ingkang kulo hormati ! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat, Nimat, dumateng kulo, lan panjenengan sedoyo, sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo, ninggal bondho lan […]

Pidato Jawa : Kulo aturaken matur suwun kagem dewan juri ugi kagem

PIDATO Ass. Wr.wb. Kulo aturaken matur suwun kagem dewan juri ugi kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko. Saderek-saderek sedanten.. Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri tercinta Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget […]

Pidato Bahasa Jawa 3

Pidato Bahasa Jawi Migunaaken Bahasa Jawi Saben Dinten Kagem Nglestarekaken Budaya Jawi Assalamualaikum Wr. Wb. Kulo aturaken matur panuwun dhumateng sederek-sederek sedaya ingkang kersa nyisihaken wekdalipun ngrawuhi pidato menika. Matur nuwun dumateng dimas pranoto hadicara ingkang sampun paring wekdal dhumateng kulo. Saderenginpun monggo kito sami manekung pujo dhumateng ngarsa dalem […]

Pidato Jawa : Sesorah

Sesorah Assalamualaikum Wr. Wb Bapak-bapak, ibu-ibu lan hadirin sedaya mangga sakderengipun kita manjataken puja lan puji syukur dumateng kehadirat Allah SWT ingkang sampung marengi kita sedaya kenikmatan kaliyan kasarasan. Hadirin sedaya kula jumeneng ing ngajeng menika dados perwakilan kangge nyambut para tamu undangan ingkang sampun rawuh kangge tasyakuran kelairan putranipun […]

Pidato Bahasa Jawa : Sugeng Enjang

Sugeng Enjang Nuwun,panjenengipun Ibu Guru Basa Jawa ingkang kula kurmati.Sedherek kula kanca-kanca ingkang kula tresnani.Kanthi rahmating Gusti Ingkang Maha Agung ing wekdal punika kita sedaya taksih kawilujengan amarga kita sedaya bisa wonten papan kelas IX A mriki Kanthi perkembangan ilmu, manungsa tansah kepingin nggawe panemon enggal ingkang saged nggampilaken manungsa […]

Pidato Basa Jawa 2222

Assalamualaikum Wr.Wb Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah, Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Guru, para rawuh saha para kadang siswa kelas tiga, ugi para wakil siswa kelas setunggal lan kelas kalih ingkang kula tresnani. Ingkang rumiyin sumangga kula ndherekaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring kanugrahan arupin […]

Pidato Bhs Jawa : Ingkang Kinurmatan Ibu Kepala SMKN 1

Assalamualikum warahmatulah hiwabarakatu. Ingkang kinurmatan Ibu Kepala SMKN 1 Magelang. Bapak soho ibu guru ingkang satuhu luhuring budi. Lan ingkang kula tresnani sanget rencang-rencang ugi adek-adek sedoyo. Inkang rumiyin mugi kito sedaya sami-sami ngraosakin puji lan syukur kehadirat Allah SWT sehinggo ing wektu punika kito saget makempal ting mriki ing […]

Pidato Jawa Menuntut Ilmu

Assalamualaikum wr wb Dumateng Poro Bapak, poro Ibu, Hadirin sekalian ingkang kulo hormati! Minangkani awalipun atur kulo ing mriki kulo muji syukur Alhamdulillah dateng Alloh SWT ingkang sampun paring pinten-pinten Rohmat, Nimat, dumateng kulo, lan panjenengan sedoyo, sehinggo kulo lan panjenengan saged karoyo-royo bucal thempo ninggalno griyo, ninggal bondho lan […]

Pidato B. Jawa.45docx : Nama Kelompok

Nama Kelompok : Eka Meilani Setyaningsih (07) Ester Krisdiyanti (09) Janatul Khoiriyah (14) PERPISAHAN KELAS 9D Nuwun, Bapak pangarsa SMP N 1 Karangawen ingkang dhahat kinurmatan, Bapak pengurus komite sekolah ingkang kula hormati, Bapak lan Ibu Guru saha staf karyawan TU ingkang kula hormati sarta rencang rencang kelas 7,8 tuwin […]

Pidato Bahasa Jawa Maulid Nabi Muhammad Saw[1]

PIDATO BAHASA JAWA MAULID NABI MUHAMMAD SAW . . . . . . Hadratul Mukarromin, Poro Ulamaul amilin. Poro Bapak, poro Ibu, hadirin sekalian ingkang kulo hormati. Lewat suasana ingkang indah, cerah, terang benderang ing saat meniko, monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri, enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang […]

Contoh Naskah Pidato Topik Tanggung Jawab Sosial

Contoh naskah pidato topik tanggung jawab sosial Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera saya haturkan, semoga pada hari yang luar biasa ini kita semakin bergerak mendekatkan diri kepada sang maha pencipta. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segenap rahmat serta kemurahan kepada […]

Contohpidatobahasajawa 121107075845 Phpapp02 (1)

Assalamualaikum Wr.Wb Bapak Kepala Sekolah ingkang kula kurmati. Bapak/Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. Konco saha adik-adik ingkang kula tresnani. Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun angluberaken rahmat sarta hidayah saengga kita saged makempal wonten aula SMA 1 Wates kangge ngawontenaken acara perpisahan. Bapak/Ibu Guru ingkang kula kurmati, […]

Pidato Jawa (revisi) : Nuwun,

Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun, Ingkang kinurmatan para Juri Aben Trampil Basa Jawi Ingkang sinudarsana para durja Basa Jawi SMA/MA/SMK Ingkang pantes sinambrama ing pambija kanca pamong mitra ingkang bagya mulya Puji syukur mugi konjuk ing ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, amargi ing kalodhangan menika panjenengan lan kula pinaringan kawilujengan saengga […]

Pidato Bhsa Jawa : Katur Panjenenganipun Bpk Ingkang Kula

Assalamualaikum Wr. Wb. Katur panjenenganipun Bpk ingkang kula hormati, Bpk. Ibu guru ingkang kula hormati, rencang-rencang ingkang kula tresnani. Naming sakderengipun, lgangkung rumiyen sumonggo tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang Moho Agung. Injih awit panjenengan dalasan kula tasih pinarengaken kepal manunggal kanti pinaringan kasarasan soho kawilujengan amin. Kepareng […]

B. Jawa Pidato : Bapak Kepala Sekolah Ingkang Kula Bekteni,

Assalammualaikum Wr. Wb Bapak Kepala Sekolah ingkang kula bekteni, Bapak Ibu Guru ingkang dhahat kinurmatan, Para rawuh kakung sumawana putri ingkang kula kurmati saha para siswa- Siswi SMP 1 Pujon ingkang satuhu bagya mulya. Puja puji syukur Alhamdullillah konjuk dhumateng Allah SWT. Ingkang sampun angluberaken rahmat sarta hidayahipun, katitik kula […]

Pidato B.jawa : Ingkang Dahad Kinormatan Bapak Kepala

Ingkang dahad kinormatan Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Taman, Bapak ugi ibu guru, staf TU, Lan konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani. Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan […]

Pidato Bahasa Jawa : .

. . .   Dhumateng ibu kepala sekolah inghang kawulo kurmati ,dhumateng poro guru ingkang kawulo kurmati ,ugi dhumateng poro konco konco siswo kelas tigo ingkang lawuo tresnani Sepindah monggo klito sareng-sareng muji syukur dhumateng ngarsanipun allah swt ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan lan hidayah , dhumateng kito sedoyo hinggo […]

Teks Pidato Basa Jawa : WAKDAL BADE NGUBUR MAYIT

Teks pidato yang digunakan saat akan mengubur jenazah, dengan menggunakan bahasa jawa tentunya. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Poro bapak, ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati.Kulo wonten mriki dados wakil saking keluarga ibu…..bapak;…… lan sederek;…..ingkang dinten niki ing dalem keadaan duka cita, amergi dipun paringi cobian arupi tilaripun bapak, ibu utawi; …..(ingkang pejah). […]

Pidato B Jawa : Nama Wahyu Apriyanto

Nama : Wahyu Apriyanto No: 28 Kelas: IX A Sugeng rawuh lan sugeng siang, Ingkang kula kurmati Bapak Ibu guru, para staff karyawan AMPN 2 Pengasih, ingkang kula kurmati para tamu undangan lan kelas VII lan kelas VIII ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan sumangga kita ngunjukaken atur puji lan syukur […]

Pidato Bhs Jawa : Bapak Kepala Sekolah Ingkang Kinurmatan.

Assalamualaikum Wr Wb. Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras ing adicara perpisahan sak manika.Mboten kasupen […]

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Bulan Ramadhan

Pidato Bahasa Jawa Tentang Bulan Ramadhan Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati ! Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Kranten Alloh sampun paring Rohmat, Nimat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam. Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan […]

Jawa Aps – Pidato

Sugeng enjang para bapak lan ibu sekalian.Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kinabekten, bapak ibu guru ingkang dahat kinurmatan, rencang rencang, saha adik kelas ingkang kula tresnani. Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring berkah kawilujengan dateng kita sedaya. Dene kula panjenengan sami saged makenpal wonten ing sekolahan […]

Kumpulan Pidato Bahasa Jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa [Sumpah Pemuda] Posted on 23 Januari 2012 by Junaidi M Assalamualaikum Wr Wb Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani. Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan […]

Pidato Perpisahan Kepala Sekolah Dengan Bahasa Jawa

Pidato Perpisahan Kepala Sekolah dengan Bahasa Jawa Jumat, 23 April 2010 at 13:50 |     Assalamualaikum Wr. Wb.Bapak/Ibu Guru SMAN 3 SIDOARJO ingkang kulo hormatiBapak/Ibu Wali murid ugi ingkang kulo hormatiSiswa-siswi kelas X,XI, lan XII ingkang kulo tresnani Langkung rumiyin sumangga kito dherekaken raos puji syukur dhumateng ngarsa dalem […]

Pidato Bahasa Jawa : Nama Julita Diana Putri

Nama : Julita Diana Putri Kelas : IX D No Abs: 15 TEKS PIDHATO PERPISAHAN KELAS SONGO Assalamualaikum Wr.Wb Bapak Kepala sekolah ingkang setuhu kula bekteni. Bapak Ibu guru ingkang dahat kinurmatan. Serta rencang-rencang kelas 9 lan adhik-adhik ingkang kula tresnani. Ing wekdal niki, mangga kita sedaya panjataken puji syukur […]

PIDATO BAHASA JAWA : Bapak Kepala Sekolah Ingkang Satuhu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kula bekteni Bapak ibu guru ingkang dhahat kinurmatan Para wali murid kelas VI kuta kinurmatan ugi Kanca-kanca ingkang kula tresnani Kaping setunggal, sumangga sesarengan ngunjukaken puja pudyastuti katur dumateng ngarsanipungusti Allah ingkang maha Agung ingkang sampun paring rahmat saha hidayah dhumateng kita […]

Contoh Pidato Bahasa Jawa Bagus

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tuladha pidato Nuwun, para sesepuh para pinisepuh…., para warga mudha-mudhi ingkang karoban ing raos bagya. Para rawuh sedaya sumangga sumangga ngaturaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti, dene kita sedaya tasih kaparingan kalodhangan makempal wonten ing wekdal menika kanthi wilujeng tanpa alangan setunggal menapa. Kula minangka […]

Pidato Bahasa Jawa السلا م عليكم ورحمة

. Ingkang dahad kinormatan Bapak Kepala SMK Batik Sakti 1 Kebumen, bapak ugi ibu guru, staf TU, konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani. Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget […]

Teks Pidato After : Andai Patah Sayap Rajawali, Bertongkat

Andai patah sayap rajawali, bertongkat jua saya kemari, bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa anda semua menyelami mauduk pidato yang berbunyi, Bahasa Jiwa Bangsa Ke Arah Memartabatkan Negara Terima kasih sejambak mawar seharum kasturi buat pimpinan majlis, barisan respektatif intelektual berkarisma, penjaga masa yang setia akan setiap detiknya, barisan […]

Bhs. Jawa Pidato Nuwun Bapak/ibu Kepala Sekolah Ingkang

Assalamualaikum Wr. Wb. Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita […]

Pidato B.jawa : Nama Resa Paksi M

Nama: Resa Paksi M No: 25 Kelas: IX A Perpisahan Kelas Sanga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu Bapak kepala sekolah ingkang minulya, bapak saha ibu guru dahat kinurmatan. Kaliyan kanca kanca sedaya ingkang kula tresnani. Saderengipun sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring kawilujengan […]

Pidato Jawaa : Dumateng Panjenenganipun Bapak Ketua Rt 1

Assalamualaikum Wr.Wb Dumateng panjenenganipun bapak ketua rt 1 dusun Tanjungsari ingkang dahat kinurmatan. Bapak ibu warga rt 1 dusun tanjungsari ingkang ugi kulo kormati. Mboten kesupen para kadang mudo ingkang satuhu kulo tresnani. Langkung rumiyin sumangga kito ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT, ingkang tansah maringi kito nikmat […]

Pidato Laporan Pertanggungjawaban Ketua Rt 05

PIDATO LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KETUA RT 05 Oleh: Bpk. H. Yudatoro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara pemilihan ketua RT ditempat ini. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita panjatkan […]

Tajuk Pidato :  Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

TAJUK PIDATO :  ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB BERSAMA Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim Yang Arif Lagi Bijaksana, Dif-Dif Terhormat dan seterusnya hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum pembuka bicara. Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Begitulah tajuk pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelum lidah menerus bicara, izinkan saya mendefinisikan […]

Pidato Bahasa Jawa Nama : Mukhamad Nur Kholis

Assalamualaikum Wr. Wb NAMA: MUKHAMAD NUR KHOLIS KELAS: XII MIPA-4 ABSEN: 18 NAMA: MUKHAMAD NUR KHOLIS KELAS: XII MIPA-4 ABSEN: 18 Para juri ingkang dahat kinurmatan ugi bapak ibu guru ingkang satuhu luhuring budi,lan para rawuh ingkang bagya mulya. Sumangga kita sesarengan ngaturaken puja lan puji dhumateng Gusti Allah Ingkang […]

Contoh Pidato Bahasa Jawa Naskahpidato

Assalamualaikum Wr.Wb Bapak Kepala Sekolah ingkang kula kurmati. Bapak/Ibu Guru ingkang dahat kinurmatan. Konco saha adik-adik ingkang kula tresnani. Puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun angluberaken rahmat sarta hidayah saengga kita saged makempal wonten aula kangge ngawontenaken acara perpisahan. Bapak/Ibu Guru ingkang kula kurmati, kula minangka wakilipun […]

Pidato Perpisahan Bahasa Jawa Kelas SMPN

Pidato perpisahan bahasa jawa Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi SMPN temayang ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak […]

Pidato Bahasa Jawa Pentingipun Tata Krama Ing Jaman

PENTINGIPUN TATA KRAMA ING JAMAN GLOBALISASI Oleh Faradhea Safira/ XI MIPA 4 Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Purbalingga, Ingkang kula kurmati Bapak-Ibu Guru, Ingkang kula tresnani kanca- kanca kelas 10,11 lan 12. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Allah ingkang Maha […]

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Inggil

contoh pidato bahasa jawa krama inggil Sugeng siang sedaya kemawon Ingkang dahad kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMPN 3 Semarang, Pengurus Komite Sekolah, Para Tiyang Sepuh dalah Wali Siswa, Bapak-Ibu Guru, staf TU, konco-konco lan adhik-adhik sedaya kemawon ingkang kula tresnani. Sapisan, monggo kita sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang […]

4 Pidato Bahasa Jawa Dengan Tema Perpisahan

PIDATO BAHASA JAWA DENGAN TEMA PERPISAHAN Assalamu’alaikum wr. wb. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak – Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang – rencang kelas 9 ingkang kula tresnani. Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan […]

Pidato Bahasa Jawa Tentang Lingkungan

PIDATO BAHASA JAWA TENTANG LINGKUNGAN Assalamualaikum Wr. Wb. Para bapak, para ibu guru ingkang dahat kinurmatan lan rencang-rencang ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin sumangga sesarengan ngujukaken puji syukur wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring rahmat lan hidayah, saengga kita saged makempal ing mriki. Ing dinten punika kawula […]

Pidato Bahasa Jawa Tugas Pelajaran Siswa Sekolah Dasar

Pidato Bahasa Jawa Sugeng Siang Ingkang kinurmatan Ibu Kepala sekolah ugi Bapak Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang rencang kelas 6 ingkang kula tresnani. Monggo kito sedoyo ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan dateng kito sedoyo dumugi sakmeniko kito […]