Pidato Bhs Sunda : Langkung Tipayun Urang Panjatkeun Puji

Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.Dina salah sahiji hadits diterangkeun…Inna dhofatu minal imanNu hartosna : Kabersihan teh sabagian tina Iman Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu nyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih. Para wargi anu mulya.Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten. Wassalammualaikum Wr. Wb. Contoh Pidato Bahasa Sunda 2 Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh     Alhamdulillahi robbil alamin. Wassholatu wassalamu ala Muhammadin. Waala alihi washohbihi azmain. Amma badu    Bapa-bapa, ibu-ibu anu dipihormat tur dipiajrih ku sim kuring.    Teu kakantun hadirin anu dimulyakeun ku Alloh SWT.    Langkung tipayun sim kuring muji syuur ka Alloh ku ngedalkeun Alhamdulillahi robbil alamin wireh dina ieu waktos tiasa ngadeg di payuneun parabapa, paraibu miwah hadirin kanggo ngadugikeun biantara.    Sholawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka panutan alam, nabi anu pinuji nyaeta Nabi Muhammad SAW. Ka kaluwargina ka parasohabat sareng ka umatna anu taat kana pituturna. Amin ya robbal alamin.    Bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin anu dimulyakeun ku Alloh SWT.    Neda widi ka sadayana, dina ieu waktos sim kuring seja ngadugikeun perkawis program wajib belajar salapan taun anu ayeuna nuju dilaksanakeun.    Tujuan pamarentah ngedahkeun sadaya warga nagara ngalaksanakeun wajar dikda 9 taun the sanes kanggo ngahontal cita-cita bangsa Indonesia anu kaunggel dina Tujuan Pendidikan Nasional nyaeta ngahontal masyarakat anu sampurna. Dina babasan urang mah manusa anu cageur, bageur, bener, pinter, tur singer.    Kanggo umat islam program belajar the diwajibkeun tur teu diwatesanan 9 taun tapi wajib ti kawit dibabarkeun dugi ka maot.    Sakumaha pidawun Rosululloh SAW  Tolabul ilmi faridotun ala kullil muslimin walmuslimat minal mahdi ilalahdi.    Naging nu dimaksad program wajar dikdas 9 taun mah nyaeta program diajar di pendidikan formal. Murangkalih anu yuswana 7 dugi ka 15 taun kedah diajar di sakola ti SD dugi ka SMP.    Bapa-bapa, ibu-ibu, hadirin anu dimulyakeun ke Alloh SWT.    Ieu program pamarentah moal tiasa kalaksanakeun upami teu aya gawebareng ti sadaya lapisan masyarakat, utamina ti para sepuh nu kagungan murangkalih ti yuswa 7 dugi ka 15 taun.    Mugi-mugi ku cara rempug jukung sauyunan, gawe rancage sadaya lapisan masyarakat ti kawit pejabat dugi ka rahayat ieu program tiasa dilaksanakeun kalayan hasil nu nyugemakeun.    Pamungkas, sadaya pamaksadan moal tenekanan upami teu aya ridho Alloh SWT. Ku kituna urang sami neneda ka Mantenna mugia sadaya paneja urang diijabah. Amiin Ya Alloh Ya Robbal alamin.    Rupina sakitu nu kapihatur, bilih aya catur nu ngalantur, aya basa nu  teu luyu sareng tetakrama, mugia sadayana jembar manah nghapuntenna.    Wassalamualaikum warohmatuloohi wabarokatuh.

Pidato Sunda.docx : Tema Kebudayaan

Tema: Kebudayaan Assalamualaikum wr wb Ibu/Bapak Guru anu ku simkuring dipihormat. Teu kalangkung rerencangan sadayana. Langkung tipayun, mangga urang sami-sami muji syukur ka Gusti nu Maha Agung, margi mung barokah sareng rohmat Mantenna urang tiasa riung mumpulung dina kasempatan ieu. Hadirin sadayana, dina danget ieu simkuring bade nepikeun pidato ngenaan […]

Contoh Pidato Biantara Sunda 6

Contoh Pidato Biantara Sunda 6 Dedi Naskah Lomba Biantara Basa Sunda Siswa SD :Tingkat Kec. Cikole Kota Sukabumi Thema : Ngarasa Reueus Jadi Urang Sunda NGAMUMULE BASA SUNDAKenging : Dedi Junaedi, S.Pd.Saptu, ping 4 Maret 2006 Assalammu alaikum wr. wb.Sampurasun !Ibu-ibu nu luhung ku elmu-panimu, bapa-bapa nu jembar ku karsa […]

Pidato Sunda : Alhamdulillah Urang Sadayana Tiasa Nagriung

Assalamualaikum Wr.Wb Alhamdulillah urang sadayana tiasa nagriung mungpulung dina ieu tempat kalayan sehat walafiat anu mudah – muadahan aya dina lindungan Allah SWT. Amin… Langkung tipayun hayu urang sami sami manjatken puja sinareng puji ka Dzat Illahi Ghafur anu parantos masihan nikmat ka urang sadayana, nyaeta Allah Azza Wajalla. Oge […]

PIDATO BASA SUNDA : Nami

Nami: Kelas : Pidato Kalulusan Kelas VI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh . Alhamdulillahi robilalamin wasalatu wasallam ala sayidina mmuhamadin waala ailihi wahsobini ajmain langkung ti payun puji sinareng sukur urang sanggakeun ka Allah SWT, solawat miwah salam mugia di kocorkeun kajungjunan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargana , ka […]

Pidato Sunda : Dina Munggaran Cariosan, Hayu Urang Sadayana

Assalamualaykum Warahmatullah Wabarakatuh Dina munggaran cariosan, hayu urang sadayana manjatkeun puja sarta syukur urang ka hadirat Gusti Allah Subhanallahu wa taala. Tema nu ku simkuring dicandak dina kasempetan ayeuna nyata soal kanakalan remaja. Guru-guru sareng rerencangan sadayana anu kusimkuring dipikacinta, kanakalan barudak di era modern ayeuna atos jauh tina watesna, […]

Pidato Basa Sunda Wajar 12 Taun

URANG SUNDA KUDU NGAROJONG KANA ATIKAN PIKEUN SUKSESNA KAWAJIBAN DIAJAR 12 TAUN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun.. Dwan yuri anu ku sim abdi di pihormat, ibu kalih bapa guru nu sami rawuh di ieu tempat, teu kakantun rrncangan sadaya anu ku sim abdi di pitresna. Bismillah wiwitan kedalna lisan kairing ku […]

Pidato Bahasa Sunda : Hikmah Puasa Jeung Kasantunan

Pidato Bahasa Sunda Hikmah Puasa Jeung KasantunanPidato Bahasa Sunda Hikmah Puasa Jeung Kasantunan Hikmah Puasa Jeung Kasantunan Assalamualaikum Wr.Wb Loba manfaatna nu bias dibeunangkeun jeung sakabeh muslim ti ibadah puasa. Salahsahijina, jeung media ngalatih kasantunan jeung berimokrasi sapopoe jalema muslim nu hayang ngajaga kamurnian puasana wajib ngangembangkeun. Cara berinteraksi nu […]

Pidato Bahasa Sunda

Pidato Bahasa Sunda Langkung tipayun sim kuring asmana Bapak, Ibu guru Sekolah Unsilster seja ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti gerah kabingahan, bingah ka giri-giri, bingah amarwata suta, bingah anu taya hinggana, sanggem paripaos tea mah sim kuring teh asa mobok manggih gorowong, asa ditonjok ku congcot, rehna dina danget ieu […]

Pidato Basa Sunda : Hadirin Anu Dimulyakeun, Para Tamu

Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu dipihormat! Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung mungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mustari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mitra sadaya. Teu […]

Pidato Sunda : Ka pihatur ka para juri sareng ka para peserta anu ku sim abdi dipihormat.

http://manuskripkesunyian.wordpress.com/2009/05/10/kirim-tebak-tebakan-yuk/comment-page-1/#comment-15115 http://manuskripkesunyian.wordpress.com Assalamualaikum Wr Wb Ka pihatur ka para juri sareng ka para peserta anu ku sim abdi dipihormat. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Illahi rabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok, tiasa kempel dina ieu tempat kalayan dina kayaan […]

Pidato Sunda : Marilah Urang Panjatkan Puji Sarta Syukur Ka

Assalamu’alaikum Wr. Wb Marilah urang panjatkan puji sarta syukur ka hadirat Pangran anu maha esa, alatan berkat rahmat sarta karunianya dina po anu berbahagia ieu urang bisa ngariung dikelas urang tercinta ieu Bapa/Ibu guru anu kuring hormati.dina kasempetan anu alus ieu perkenankan kuring pikeun diajar pidato kalayan nyokot tma atikan […]

Pidato Basa Sunda : Aujubillah Himinassyaiton Nirojim.

Assalamualaikum Wr.Wb.Aujubillah himinassyaiton nirojim.Bismilah hirohman nirohim. Ashadu ala ilaha illeloh wa ashadu ana Muhamaddarosululoh. Allah huma soli ala syaidina muhammadi abdika warosulika nabiyil umiyil wa ala alihi wasohbihi wasalim, ama badu.Sagala puji urang sanggakeun ka gusti nu maha suci dzat nu ngatur sagala eusi dunya katut eusina, nyaeta Allah Subhanahu […]

Contoh Pidato Sunda : | Biantara Nyrnkeun Jeung Narima

Biantara Nyrnkeun jeung Narima Calon PangantnBiantara Sesepuh ti Calon Pangantn Aww Assalamualaikum Wr. Wbr. Ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos nysakeun lolongkrang waktos kanggo simkuring, pikeun sasanggem dina ngabagakeun kulawarga calon pangantn pameget. Rupina teu aya deui kecap nu langkung anteb kanggo ngbrhkeun rasa bagja jero dada, iwal ti […]

Pidato Sunda : MNA

MNA Asalamualaikum wr. wb Para hadirin anu ku simkuring di pihormat, alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok, dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan Jawa Barat. Hadirin anu ku simkuring di pihormat, sakumaha anu uninga ku urang sadayana, sabaaraha kota di Jawa Barat teh […]

Pidato Pendek Bahasa Sunda Tema Kebersihan

Assalamualaikum Wr. Wb Wilujeng Enjing Sadayana. Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan, siswa kelas IV nu dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di […]

Contoh Pidato Bahasa Sunda Langkung Tipayun Urang Panjatkeun

Assalamualaikum wr wb Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat. Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang […]

Pidato Bahasa Sunda Remaja Dan Budaya

PIDATO BAHASA SUNDA TEMA REMAJA DAN BUDAYA Assalamualaikum.wr.wb Wilujeung Enjing sadayana Ibu/bapak, saderek sadaya, sareng rerencangan rumaja nu aya di ieu tempat sareng nu ku simkuring dihormat. Wasta abdi Glory Gelarich ti IX A. Dina waktu ieu simkuring baris medar biantara anu judulna : PERLUNA PARA RUMAJA NGAMUMULE BASA SUNDA […]

Pidato Bahasa Sunda As Asshaduallailahaillalah Waashaduanna

Assalamualaikum wr. Wb Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu Tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, teu hilaf ka […]

Pidato Bhsa Sunda : Hadirin Anu Ku Simkuring Dipihormat.

Assalamualaikum Wr. Wb. Hadirin anu ku simkuring dipihormat. Dina danget ieu sim kuring bade ngadadarkeun babad singkat Sukamulya. Sateuacana taun 1740, Cipanas mangrupikeun Cantilan ti dayeuh Cigadung. Cipanas anu mangrupukeun Cantilan ti Cigadung ngagaduhan kahayang nyaeta ngatur pamarentahan sorangan. Alesanana elmu-elmu anu dipiboga ku tokoh-tokoh masyarakat di dayeuh Cigadung sarua […]

Contoh Naskah Pidato Biantara Basa Sunda

Contoh Naskah Pidato Biantara Basa Sunda Tema Internet Assalamualaikum.wr.wb Bapa/ ibu guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, sateuacana hayu urang panjatkeun puji sareng sukur ka gusti Alloh nu maha Esa, anu tos masihan rohmat sarta hidahyana ka urang sadayana. Ku kituna ayeuna urang tiasa ngumpul di tempat ieu. Hadirin […]

Pidato Sunda 2 : Asalamualaikum Wr. Wb

Asalamualaikum wr. wbPara hadirin anu ku simkuring di pihormat, alhamdulilah danget ieu urang sadayana tiasa pateupung lawung pa amprok jonghok, dina raraga urang mi eling kanu jadi kabersihan kota Garut. Hadirin anu ku simkuring di pihormat, sakumaha anu uninga ku urang sadayana, kota Garut teh tos sering kenging piala adipura […]

Pidato Sunda 1 : Salam Sejahtera

Salam sejahtera Para wargi anu ku simkuring dipikahormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo […]

Pidato Sunda : (ngesian Kamerdekaan)

Assalamualaikum Wr Wb(ngesian kamerdekaan)Hadirin anu ku simkuring dipihormat.,Kersaning Gusti Nu Maha Suci, urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok jonghok dina ieu acara. Mugi ieu acara th lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Amin.Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami rawuh, taya sanes seja ngiring […]

Pidato Bahasa Sunda Zaldi

Pidato Bahasa Sunda | Panghulung Kalbu Pidato Bahasa Sunda | Panghulung Kalbu Panghulung Kalbu Panghulung kalbu kajembaran fuji janten panghias ati urang sanggakeun ka dzat anu maha suci. Dzat anu ngan sahiji nyatana Allah rabbul ijati. Fuji anu janten panghias rasa urang sanggakeun ka dzat anu maha kawasa nyatana Allah, […]

Pidato Sunda : Ala Alihi Washohbihi Ajmain. Amma Badu.

Assalamualaikum wr.wb. Alhmadulillahi robbil alamin.washolatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washohbihi ajmain. Amma badu. Para hadirin anu mulia, salaku umat Islam atos sawajarna urang mengenal lebih deket junjungan urang yakni Nabi Besar Muhammad SAW. kabehanana eta semata-mata kango ningkatken kataqwaan urang ka Allah SWT. Ku cara seperti kitu […]

Pidato Haki Bahasa Sunda Tentang Kebersihan

Assalamualaikum Wr. Wb Nama : Muhamad Haki Isharaki Kelas : VI Nama : Muhamad Haki Isharaki Kelas : VI Wilujeng Enjing Sadayana. Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan, siswa kelas 6 nu dipikacinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos […]

Pidato Sunda Maulid Nabi

Pidato Sunda Maulid Nabi Prinsip Dakwah Rasul Hadirin rahimakumullahDina danget ieu urang parantos dugi deui kana sasih robi`ul awwal sasih anu bersejarah nyatana dibabarkeunana kangjeung nabi anu mulya, anu jadi panutan pikeun sakabeh jalma dina tata peryoga oge dina segi panglima.Peraturan anu jadi catur pikeun laku lampah umat manusa di […]

Contoh Naskah Pidato : (Biantara) Bahasa Sunda

Contoh Naskah Pidato (Biantara) Bahasa Sunda   Tema     : Lingkungan Kabersihan Sakola Jejer      : Ngajaga Kabersihan Sakola Pikeun Kanyamanan Diajar Assalamualikum Wr. Wb.                                      Puji sareng syukur hayu sasarengan urang sadaya haturkeun ka Gusti Allah SWT kumargi dina ieu waktos urang sadaya di pasihan kasehatan lahir sareng bathin. Teu […]

Pidato Sunda : Miara Lingkungan

Miara Lingkungan Assalamualaikum warakhmatullahi wabarakaatuh ! Salam Sejahtera Mula-mula kuring hayang ngedalkeun hatur nuhun ka ibu guru sarta kabh rncang kuring anu geus mr kasempetan kuring pikeun pidato dina beurang ieu, ngeunaan miara lingkungan. Hadirin anu dipihormat, urang nyaho yn global warming nyata masalah anu serius pikeun nagara-nagara anu aya […]

Pidato Bahasa Sunda 16 – Paturay Tineung Ti Wawakil Siswa

Pidato Anda ada bisa Anda lihat pada baris berikutnya!!! ——————————————————————————————————– Terima Kasih Anda sudah mengunjungi kami. Kabarmu.blogspot.com | Kabarmu.blogspot.com | Kabarmu.blogspot.com Anda sekarang sudah bisa mendapatkan lebih dari 100 contoh pidato, target kami sudah bisa melayani Anda dengan 500 contoh pidato. ——————————————————————————————————–Contoh pidato ini mungkin belum lengkap karena itu silahkan […]

Pidato Bahasa Sunda Tentang Kebersihan

Pidato Bahasa Sunda Tentang Kebersihan Assalamualaikum wr wbLangkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kailahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalwan dina kayaan sehat walafiat.Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. […]

Pidato Sunda Paturay Tineung

Pidato Sunda Paturay Tineung Biantara Paturay TineungAssalamu’alaikum Wr. Wb Puji Sinareng Sukur Kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah dina denget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upicara Paturay Tineung, wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar tilu taun. Bapa kalih Ibu, hadirin […]

Pidato Bahasa Sunda : Ngajaga Kaendahan Lembur

Ngajaga Kaendahan Lembur Assalamualaikum Wr. Wb. Mukadimah ( Inalhamdalilah./ Alhamdulilah Wasalatu Wasalamu ) Langkung tipayun puja urang sanggakeun kanu maha kawasa puji kanu maha suci, sukur kaaloh anu maha gofur anu masih keneh ngusik malikeun awak sakujur, tug dugika kiwari masih keneh masihan jatah umur, ngan omat eta umur ulah […]

Pidato Azka : Teks Ujian Bahasa Sunda ( AL AULIA AR RAHMAN

Teks Ujian Pidato Bahasa Sunda ( AL AZKA AULIA AR RAHMAN ) Assalamualaikum wr.wb. Sadaya puji disanggakeun ka Gusti Allah SWT, Rohmat sinareng salam mugia di curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabiyullah Muhammad SAW., para kulawargina, para shahabatna sareng umatna anu satia dugi ka akhir zaman. Para Hadirin sadaya Urang […]

Pidato Basa Sunda : Nami Yuni Nurul Hikmah

Nami : Yuni Nurul Hikmah Kelas : X9 TUGAS B.SUNDA Tarekah Nyingkahan Narkoba Assalamualaikum Wr.Wb Kanggo sadayana ibu bapa anu ku abdi di pika hormat. Sateuacaana abdi bade ngadugikeun Tarekah Nyingkahan Narkoba abdi manjatkeun puji syukur kanu maha kawasa anu maha suci nyaeta Allah SWT anu masihan nikmat iman sareng […]