Pidato Pendidikan Cemerlang Negara Terbilang

Suka saya memetik satu rangkap bait yang berbunyi, mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi pada masa hadapan. Itulah cabaran yang keenam yang jelas telah terkandung di dalam […]

Pidato Internet : CONTOH HARI PENDIDIKAN NASIONAL

CONTOH PIDATO HARI PENDIDIKAN NASIONAL Saudara-saudara sekalian !Yang saya hormati Dosen Stai Darul Qalam Drs. Habibullah .Yang saya hormati mahasiswa/ mahasiswi Stai Darul Qalam .Alangkah bahagianya saya selaku menjabat sebagai ibu kepada Negara Indonesia, pada hari ini ! pada hari ini, kita merayakan hari pendidikan Nasional, yang bertempat dilapangan Istana […]

Pidato : – Pendidikan Karakter

Pidato – Pendidikan Karakter Bismillahirahmannirahim, Assalamualaikum wr wb, Ibu guru yang saya hormati, teman-temanku kelas XII IA 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT ysng telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Semoga shalawat […]

TEKNIS LOMBA PIDATO : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS BAHASA DAN SENI HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA JEPANG PANITIA PELAKSANA BUNKASAI VII Sekretariat: Kampus Bawah UNDIKSHA Jalan A.Yani no 67 Singaraja Bali 81116 TEKNIS LOMBA SPEECH CONTEST PADA BUNKASAI 7 NIHONGO DE HANASHIMASHOU 19 NOVEMBER 2013 KETENTUAN UMUM : 1Setiap sekolah hanya diperbolehkan mengirim maksimal […]

PIDATO PENDIDIKAN Versi 2

PIDATO PENDIDIKAN AssalamualaikumWr.Wb.Yang terhormat kepada bapak guru.Dan teman-teman yang saya banggakan.           Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul disini dengan keadaan sehat.  Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang peningkatan kualitas pendidikan. […]

Pidato Pendidikan Moral

PIDATO PENDIDIKAN MORAL Assalamualaikum wr wb, Yang terhormat kepala sekolah SMPN 2 TAWANGMANGU Bapak dan ibu guru yang saya hormati, juga tak lupa teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul […]

Pidato Tentang Pendidikan Versi 3

PIDATO TENTANG PENDIDIKAN Assalamualaikum Wr.Wb. Yang terhormat Bapak Kepala SekolahYang saya hormati Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul disini dalam satu wadah lembaga pendidikan yang […]

PIDATO BAHASA : Pendidikan Adalah Sebuah Proses Yang

Pendidikan adalah sebuah proses yang berkesinambungan hingga dapat mengantarkan anak memasuki usia balig dalam kondisi siap untuk menerima segala bentuk pembebanan hukum syariah saat dewasa. Di samping itu, anak perlu dibekali dengan keterampilan hidup yang memungkinkan baginya untuk bisa eksis dalam mengarungi kehidupan ini. Untuk itulah seorang Ibu dituntut agar […]

Contoh Pidato Dengan Tema Pendidikan

CONTOH PIDATO DENGAN TEMA PENDIDIKAN (BAHASA INDONESIA) Pidato memang kerap kali kita butuhkan dalam kehidupan, apa lagi jika kita merupakan orang yang memiliki jabatan yang penting. Pidato sendiri sebenarnya memiliki banyak jenis, ada pidato tentang hari kemerdekaan, pidato tentang bagaimana cara mengatasi global warming, pidato tentang hari kartini, pidato tentang pendidikan […]

Pidato Dannidawd : TEMA PENDIDIKAN

TEMA PIDATO: PENDIDIKAN PIDATO DALAM RANGKA SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM 2014 (Disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah kota Salatiga) NASKAH PIDATO Disampaikan dalam Ujian Praktik Berbahasa Indonesia Kelas XII-IPA 1 Semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014 Disusun oleh: Danni Wahyudi Manta ( XII IPA 1 / 10 ) SEKOLAH MENENGAH ATAS […]

Praktek Pidato : TOPIK PENDIDIKAN

TOPIK : PENDIDIKAN TEMA : Wajib Belajar 9 Tahun Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala SMAN 1 Malang,Yang terhormat Bapak/Ibu Guru,dan teman-teman yang saya sayangi, Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME karena berkat rahmat-Nya, kita bisa berkumpul di sini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada […]

Teks Pidato : Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara

Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara Pengenalan – Fungsi dan peranan guru dipandang tinggi dan diiktiraf bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, jurutera sosial, penyubur perpaduan, pencorak minda, pembangun sahsiah malah sebagai agen perubahan. —————————————————————————————————————– Isi 1 – Guru bertindak sebagai pencetus dan penggerak kepada proses transformasi sistem pendidikan negara usaha melahirkan […]

Bahan Pidato Tentang Pendidikan

bahan pidato tentang pendidikan JUDUL URL Cuplikan Contoh Pidato Bahasa Indonesia.pdf – Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional Dilindungi Undang-undang Membuka Click Here Page (1) – Doocu.com Jendela Ilmu kumpulan contoh pidato bahasa indonesia tentang agama islam, Tembolok 6 Feb 2011 pertolongan baik berupa obat-obatan maupun tenaga medis, bahan pangan, […]

Pidato Bertema Pendidikan : Contoh –

Contoh Pidato Bertema Pendidikan – Pidato Pendidikan Assalamualaikum Wr. Wb. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepadaAllah SWT, dimana pada hari ini kita semua masih diberi bebrapa kenikmatan, yangsama sekali tidak bisa kita hitung, berapa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita.Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada […]

PIDATO PendidikAN 1

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan) Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia, […]

Pidato Hari Pendidikan Nasional Versi 4

Tema : Pendidikan Bapak kepala sekolah yang saya hormati Bapak wakil kepala sekolah yang saya hormati Rekan rekan guru beserta staf tata usaha yang saya hormati Serta murid murid ku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum Wr.Wb. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT yang […]

Pidato Hari Pendidikan Nasional Versi 3

Pidato Hari Pendidikan Nasional Selamat siang,Yang Terhormat, Koordinator Lokasi SMAK Ipeka Pluit, Bu SwiyaniYang Terhormat, Kepala Sekolah SMAK Ipeka PLuit, Pak Anky,Yang Terhormat, guru-guru SMAK Ipeka Pluit danYang Terkasih, teman-teman semuanya Pertama-tama, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ataskesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Saya […]

Tugas Pidato2 : PENTINGNYA PENDIDIKAN DI ERA

PENTINGNYA PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI Assalamualaikum Wr.Wb Ibu Guru yang terhormat Serta kawan-kawan yang saya cintai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Mengawali Pidato ini,marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan […]

Pidato Bm : INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUANKU BAINUN 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU BAHASA MELAYU KONTEKSTUAL NAMA PELAJAR: MUHAMAD NAZRI BIN MAHMUD ANGKA GILIRAN: 2009302310025 NO K.P: 900728-10-5897 KUMPULAN / UNIT: BM / PJ / PSV NAMA / KOD M.P: BAHASA MELAYU KONTEKSTUAL / BM3311D1 NAMA PENSYARAH: […]

Pidato 1 : PENDIDIKAN CEMERLANG NEGARA TERBILANG

PENDIDIKAN CEMERLANG NEGARA TERBILANG    Terima kasih peneraju acara, panel juri teguh saksama dan seluruh warga dewan berkarisma. Assalamualaikum dan salam ceria buat semua.  Sesungguhnya pendidikan cemerlang ditakrifkan sebagai prakarsa menyuburkan pemahaman teori, praktikaliti dan budaya mengkaji tanpa henti dalam mencanai ketinggian akal budi insan sejati. Proses ini dapat memanusiakan […]

PIDATO : INSTITUT PENDIDIKAN GURU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF 2 NAMA: KAARTEEKA ANBARASAN NOM.KAD PENGENALAN: 911002 -01-5538 KURSUS: Bahasa Melayu Komunikatif KOD KURSUS: TAJUK: Teks pidato NAMA PENSYARAH: Madam Noor Bebe TARIKH HANTAR: GURU PENJANA TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA Kami guru MalaysiaBerikrar dan berjanjiMendidik dan memimpinPutra putri negara kita Di […]

Pidato Iik : Yang Terhomat Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan

Assalamualaikum WR.WB Yang terhomat bapak kepala UPT Dinas Pendidikan burneh. Bapak kepala SD Negeri BUrneh 2 yang kami hormati. Bapak /ibu guru yang kami hormati dan taati. Bapak/Ibu Wali murid dan para undangan yang di muliakan Allah, serta teman-temanku yang saya cintai. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah […]

Pidato : Tajuk Institut Pendidikan Guru Lestari

Tajuk Pidato: Institut pendidikan guru lestari Selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Dihormati Saudara Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, tetamu kehormat, guru-guru, rakan-rakan pelajar dan seterusnya hadirin sekalian. Pada petang yang mulia ini saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Institut pendidikan guru lestari. Sebelum memulakan […]

Pidato : PENDIDIK BERSAHSIAH PEMANGKIN PENDIDIKAN BERTARAF

PENDIDIK BERSAHSIAH PEMANGKIN PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA Apakah maksud sistem pendidikan bertaraf dunia? Mengikut Merian-Webster Online, taraf dunia ditakrifkan sebagai terdiri daripada kaliber yang tertinggi di dunia. Pada saya bertaraf dunia bermaksud satu pencapaian yang tertinggi atau yang setaraf dengannya di dunia. Dari aspek pendidikan bermaksud apa sahaja yang ada pada […]

Contoh Naskah Pidato Topik Pendidikan

Contoh naskah pidato topik pendidikan Salam sejahtera, Semoga dipagi hari yang cerah ini kita semua masih dalam lindungan yang maha Kuasa, Amin. Yang saya hormati Bapak kepala sekolah SMP 07 Sleman beserta segenap jajaran dewan guru dan pengurus. Yang saya hormati Bpk, Ibu, Saudara (i) sekalin yang hadir pada kesempatan […]

Contoh Pidato Untuk Acara Hari Pendidikan Nasional

Contoh Pidato untuk Acara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Saudara-saudara hadirin yang kami hormatiHari ini tepat tanggal 2 Mei 2102 kita bersama-sama berkumpul memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional yang juga merupakan hari bersejarah bagi bangsa indonesia.Saya katakan bersejarah karena kita sebagai bangsa yang merdeka telah pernah mencatat, bahwa pendidikan di Indonesia […]

Pidato Integriti Antara Institut Pendidikan Guru Malaysia

Pidato Integriti Antara Institut Pendidikan Guru Malaysia 2010 Peringkat Kebangsaan TAJUK TEKS TAJUK TEKS 1. Penguatkuasaan Undang-undang Kurang Berkesan Dalam Penyelesaian Masalah Integriti. 2. Malaysia Mempunyai Infrastruktur Kelas Pertama, Tetapi Mentaliti Kelas Ketiga. 3. Pelan Integriti Nasional Teras Bangsa Berjaya. 4. Sistem Pendidikan Negara Berjaya Memupuk Perpaduan Kaum. 5. Pencapaian […]

Contoh Naskah Pidato Tentang Pendidikan

Contoh Pidato Tentang Pendidikan. Pidato Tema Pendidikan. Sebetulnya sudah ada beberapa contoh pidato pendidikan yang ada di blog ini, tapi tidak ada salahnya bila artikel tentang pidato ini ditambah kembali walau dengan tema yang sama. Silahkan kalian mengedit ulang sesuai dengan kebutuhan kalian. Assallamu alikum Wr. wb. Sebelumnya saya ucapkan terimakasih, […]

Pidato Uprak Pendidikan : Saya Pun Berharap Dihari Nasional

Saya pun berharap dihari pendidikan nasional ini, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju semoga negeri ini bisa lebih maju khususnya dalam bidang pendidikan. Karena, dengan pendidikan yang lebih maju negeri ini akan lebih meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan Negara lain dan siswa siswi pelajar indonesia dapat termotivasi […]

Pidato Tentang Hari Pendidikan Nasional

Pidato tentang Hari Pendidikan Nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hadirin -hadirat sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di halaman SDN Ngronggo 1 & 2 dalam rangka […]

Pidato Pentingnya Pendidikan Bagi Pelajar Sekolah

Nama : Deska N Pidato Pentingnya Pendidikan Bagi Pelajar Sekolah Pidato Pentingnya Pendidikan Assalamu Alaikum Wr. Wb. Yth. Ibu guru dan teman-teman yang saya banggakan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT . Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan […]

Pidato Dalam Rangka Hari Pendidikan

PIDATO DALAM RANGKA HARI PENDIDIKAN Assalamualaikum Warahmatutlahi Wabarakaatuh. Yang Terhormat Bapak Kepala Sekolah SD As Syafiiyah Yang Saya Sayangi, Bapak/Ibu Guru SD As Syafiiyah Yang Saya Cintai Teman-teman Pelajar SD As Syafiiyah Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Swt, karena atas rahmat serta hidayah-Nya sehingga pagi yang cerah ini, kita […]

Pidato Hardiknas Smp Contoh Hari Pendidikan Nasional Pada

Assalamualaikum Wr.Wb. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 4 Semarang, Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Staf karyawan SMPN 4 Semarang, Dan teman-teman yang saya cintai. Pada pagi yang cerah ini marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua […]

Pidato Sampel Tema : Pendidikan

Tema : Pendidikan Judul : Wajib Belajar 9 Tahun Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenanNya, Kita semua dapat hadir pada pagi hari ini. Terima kasih tidak lupa Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman IX […]

Pidato Guru Siswazah Di Sekolah Rendah Pemangkin Pendidikan

1.0 PENGHARGAAN Syukur kepada Tuhan, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan di atas nikmat dan rahmat-Nya, saya dapat meneruskan kehidupan sehingga saat ini. Saya bersyukur kerana dengan izin-Nya, saya dipermudah untuk menyempurnakan tugasan ini dalam tempoh yang telah ditetapkan. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada […]

Teks Pidato.doc Pidato Pendidikan

PENDIDIKAN Assalamualiakum Wr. Wb Pendahuluan : Hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada ALLAH SWT. Atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di dalam acara peringatan hari Pendidikan Nasional. Isi Pidato : […]

Pidato Contoh Hari Pendidikan Nasional Hadirin Sekalian Yang

Hadirin sekalian yang berbahagia! Ucapan tahmid dan tasyakkur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Kalau kita bicara tentang Pendidikan Nasional, bayangan kita langsung tertuju kepada bapak guru pertama Pendidikan yaitu bapak almarhum Dr. Ki Hajar Dewantoro. Beliau merupakan pelopor Pendidikan […]

Tugas Pidato Jaka Pentingnya Pendidikan Di Era Globalisasi

PENTINGNYA PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI Assalamualaikum Wr.Wb Ibu Guru yang terhormat Serta kawan-kawan yang saya cintai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Mengawali Pidato ini,marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan […]

Teks Pidato Contoh Tema Pendidikan. Pendidikan Adalah Awal

Contoh teks pidato tema pendidikan. Pendidikan adalah awal untuk mengejar semua impian yang tertanam dalam benak seseorang. Pendidikan adalah alat untuk merealisasikan  semua harapan. Pendidikan memberikan kita teori bagaimana semestinya kita memperjuangkan cita-cita kita dengan cara-cara yang benar dan bijak. Pendidikan memperkaya kita dengan teori/ilmu, sehingga kita selaku manusia mutlak […]

Pidato Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Pelajar

Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Pelajar Assalammualaikum wr. wb. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang mana karena izin-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Shalawat dan salam tentunya kepada nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir jaman. Baik, disini saya akan […]

Kumpulan Contoh Pidato Bertema Pendidikan

Kumpulan Contoh pidato Bertema Pendidikan http://allisyacute.blogspot.com/2012/08/contoh-contoh-pidato-bertema-… Foto Gadget Harga dan Spesifikasi Humor Kata Bijak Kesehatan Lowongan Kerja Makalah Pendidikan Puisi Resep Sms Home Sport Tips Desain Interior Internet Humor ARTIKEL TERBARU Cara Merawat Rambut di Rumah Tanpa Home > Pendidikan > Kumpulan Contoh pidato Bertema Pendidikan Harus ke Salon Kumpulan […]

Pidato Hari Pendidikan Nasional

Pidato Hari Pendidikan Nasional Selamat siang, Yang Terhormat, Koordinator Lokasi SMAK Ipeka Pluit, Bu Swiyani Yang Terhormat, Kepala Sekolah SMAK Ipeka PLuit, Pak Anky, Yang Terhormat, guru-guru SMAK Ipeka Pluit dan Yang Terkasih, teman-teman semuanya Pertama-tama, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada […]

8 Naskah Pidato Pendidikan

Top of Form Bottom of Form 8 Naskah Pidato Pendidikan Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak/Ibu guru Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang teleh berkenan memberikan kita rahmatnya […]

Pidato Pendidikan 1 : Yth. Para Peserta Pelatihan

Yth. para peserta pelatihan peningkatan mutu pendidikan dan hadirin yang berbahagia Assalamu’alaikum Wr. WbSalam sejahtera bagi kita semua Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME, karena berkat rahmat dan karuniaNya pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara pelatihan peningkatan mutu pendidikan yang bertepatan […]

CONTOHPIDATOHARIPENDIDIKANNASIONAL : Saudara-saudara

Saudara-saudara sekalian ! Yang saya hormati guru saya ibu .dan teman kelasku yang tercinta .Alangkah bahagianya saya dapat berdiri disini untuk menyampaikan pidato saya tentang pendidikan di indonesia, Pendidikan yang memadai adalah situasi yang sangat didambakan oleh semua rakyat Indonesia. Pendidikan bukan maju dari pada kuantitasnya, tetapi juga dari kualitasnya.Menurut […]

Pidato Pendidikan :

Pidato Pendidikan Saudara-saudara sekalian !Yang saya hormati.Yang saya hormati Bapak/ibu Warga desa/kota/kab… pada hari ini, kita merayakan hari pendidikan Nasional, yang bertempat dilapangan … pada tanggal 2 Mei 20… Dengan memperingati Pendidikan Nasional semoga kita lebih semangat dan bangkit untuk memajukan dan mencerdaskan pendidikan anak-anak bangsa agar berguna bagi bangsa, […]

Pidato B. Bali : Nyanggra Pakeling Hari Pendidikan Nasional

Nyanggra Pakeling Hari Pendidikan Nasional ( HARDIKNAS ) 2 Mei Inggih Kepala Sekolah lan Guru sane wangiang titiangg ! Para sisia sane tresnasihin titiangg Pinih ajeng ngiring nyinahang rasa angayubagia majeng ring Ida Sang Hyang Parama Kawi, duaning wantah sangkaning asung kerta wara nugraha Ida, mawinan titiangg ping kalih pamilet […]

09-Pidato : Pendidikan

Pelajaran 7 Pendidikan Presiden Soekarno adalah salah satu orator terbaik di dunia. Kesuksesannya dalam menggalang pejuang patut kita hargai. Hal yang beliau tonjolkan dalam perjuangan adalah dengan berbahasa, karena dengan bahasa beliau mampu membakar semangat para pejuang. Ragam bahasa memegang peran penting dalam proses komunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, ragam sosial […]

Pidato HARDIKNAS : Contoh Tema Pendidikan

Contoh Pidato Tema Pendidikan PIDATO PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2008 Yang terhormat Bapak/Ibu guru SMA Negeri 4 Singaraja serta teman-teman yang saya banggakan, Om Swastiastu, Pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama-sama sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai dengan […]

PIDATO : Pentignya Pendidikan Budi Pekerti

Pentignya Pendidikan Budi Pekerti Selamat siang, Bapak dan ibu guru penguji yang saya hormati serta teman teman sekalian yang saya kasihi, pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena segala berkatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. […]