Pidato Lingkungan Hidup : Yth. Bapak Kepala Sekolah SMP

Yth. Bapak Kepala Sekolah SMP Tunas Harapan, Para guru serta teman-teman sekalian, Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, Sungguh suatu kehormatan bahwa pada […]

2.1 Kertas Konsep Pidato Sekolah Rendah.docx

PIDATO PIALA KPM SEKOLAH RENDAH KERTAS KONSEP KERTAS KONSEP PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Pengenalan Pidato ialah satu cabang seni penyampaian mesej secara lisan yang mengandungi idea, menaakul konsep, menghuraikan dan merumuskannya secara berkesan. Penyampaian pidato yang berkesan adalah secara bersahaja dalam bentuk nasihat, peringatan, penegasan, sindiran […]

Pidato : Hasil Riset Yang Dilakukan Sekolah Tinggi Sandi

Hasil riset yang dilakukan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) Indonesia bersama Yahoo menunjukkan, kalangan remaja usia 15-19 tahun mendominasi pengguna internet di Idonesia (64%). Pesatnya perkembangan dunia online ini mulai dilirik sebagai peluang emas oleh para pebisnis. Para hadirin, Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan dampak negatif dari […]

Pidato Motifasi : Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dan Ibu Guru

Assalamualaikum WR.WB Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai. Marilah dalam kesempatan ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita, sehingga dapat berkumpul pada kesempatan ini. Terimakasih pada Bapak Guru yang telah memberikan […]

Rubrik Pemarkahan Pertandingan Pidato Sekolah Rendah

4.0 RUBRIK PEMARKAHAN PERTANDINGAN PIDATO TAHAP ITEM PENILAIAN CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH 1. PENDAHULUAN (10 MARKAH) 10-9 markah – Kata aluan sangat menarik – Definisi tajuk sangat tepat – Gaya / Cara memulakan pidato sangat baik dan keyakinan amat tinggi 8-6 markah – Kata aluan menarik – Definisi tajuk tepat […]

Pidato.docx : Yang Terhormat Kepala Sekolah Versi 2

Assalamualaikum Wr WbYang terhormat kepala sekolahYang saya hormati Bapak/Ibu Guru serta staf Tata Usaha dan Tamu undangan yang telah hadir Serta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul disini dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato […]

Tugas Pidato : Kepada Yang Terhormat Bapak Kepala Sekolah

Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDI AL-AZHAR 9 Kemang pratamaKepada yang terhormat Bapak / Ibu Guru SDI AL-AZHAR 9 Kemang pratamaYang berbahagia Orang tua murid SDI AL-AZHAR 9 Kemang pratamaSerta seluruh teman – temanku kelas 6 dan semua adik – adik kelasku Assalamu’alaikum wr. wb Hari ini kita semua […]

Contoh Pidato : Kepada Yang Terhormat Kepala Sekolah

Kepada yang terhormat kepala sekolah madrasah umum unggulan genggong Bapak atau Ibu guru yang telah membimbing saya Dan tidak lupa kepada teman-temanku yang tercinta Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada allah swt yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat.kedua kalinya marilah […]

Pidato Kejujuran : Yang Terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP N 1

Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP N 1 Kalasan, Yang Saya Hormati Bapak/Ibu Guru, Serta Yang Saya Sayangi kawan-kawan semua. Selamat pagi Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan YME karena berkat hidayah dan karunianya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat sentosa dan tidak kekurangan […]

Pidato : Sebeden Kauleh Hormadin Kepala Sekolah SMPN 1

Assalamualaikum Wr.Wb Sebeden kauleh hormadin kepala sekolah SMPN 1 arosbaya Sebeden kauleh hormadin para bapak ban ibu guruh Ban taloppah da cakancah se beden kauleh sayangih Alhamdulillah,pertama eatoren kauleh sareng panjenengan sedejeh ngocap poji syokor ke ajungan se kobasah allah SWT.sekaimmah kauleh sareng panjenengan sadejeh bisa agipanggi neng majlis se […]

Pidato : Yang Terhormat Kepada Ibu Kepala Sekolah

Assalamualaikum Warakhmatullahi Wabarakkatuh Yang Terhormat Kepada ibu Kepala Sekolah Yang Terhormat Kepada Bapak Ibu Guru dan Staff Karyawan SekolahDan Tak lupa kepada siswa siswi yang ibu sayangi Pertama tama, Marilah kita panjatkan puja dan puji Syukur terhadap Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita […]

Pidato : Yang Terhormat Kepala Sekolah SMP/SMA Sekolah Darma

Assalamualaikum Wr. Wb. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP/SMA Sekolah Darma Bangsa, Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat berkumpul disini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato […]

Naskah Pidato : Pendidikan di Sekolah Indonesia

Naskah Pidato Pendidikan Assalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatu Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semuanya melalui pendidikan yang tertata rapi: pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang bajik dan bijak, dan menguasai sains dan teknologi. Itulah nanti yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi Indonesia baru. ita masih merasa […]

Contoh Pidato.docx : Dhumateng Bapak Kepala Sekolah

Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh . . . Dhumateng Bapak Kepala Sekolah Dhumateng Bapak lan Ibu guru Lan dhumateng rencang sedaya ingkang kulo tresnani Hadirin ingkang kulo tresnani Monggo kita sesarengan njunjungake puja lan puji syukur marang Gusti allah SWT amargi sampun maringi berkah lan karunia. Saengga kita sedaya saged makempal sesarengan […]

Pidato Gue : Ibu Kepala Sekolah Yang Terhormat,

Assalamu’alaikum wr. wb. selamat pagi Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru yang saya hormati, Dan temen2 yg saya banggakan Pertama2 Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karuni-Nya pada saat ini kita masih diizinkan untuk berkumpul menghadiri acara perpisahan siswa […]

2.2 Borang Pemarkahan Pidato Piala Diraja Sekolah Rendah

PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH RENDAH BORANG PEMARKAHAN B ORANG PEMARKAHAN PIDATO PIALA DIRAJA SEKOLAH RENDAH Giliran : KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Giliran : Bahagian Pertama:5 minit Peserta : ……………… Idea/ Isi (30 markah) Bilangan Idea/Isi Idea/Isi (2 markah) Huraian (4 markah) Contoh/Data (3 markah) Jumlah Peserta akan diadili dari segi: -idea/ […]

Pidato : Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dan Ibu Guru Yang Saya

Assalamualaikum WR.WBBapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai.Marilah dalam kesempatan ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya kepada kita, sehingga dapat berkumpul pada kesempatan ini.Terimakasih pada Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk […]

Pidato Valentine : Yang Terhormat Kepala Sekolah …..

Yang terhormat Kepala sekolah …..Yang terhormat Ibu dan Bapak guru serta staf Tata usaha,Dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,Yang paling utama yang ingin saya sampaikan ialah curahan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat, anugerah serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini menggelar acara pidato […]

Bm Pidato 背 : Sekolah Wawasan Cara Terbaik Menyatukan

Sekolah Wawasan cara terbaik menyatukan pelajar berbilang kaum. Ibadat kata pepatah Melayu, Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengetua, guru-guru, serta warga dewan sekalian. Saya amat Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana telah memberikan keizinan-Nya untuk saya berdiri […]

Pidato Tasya : Selamat Pagi Bapak Kepala Sekolah, Bapak

Selamat pagi bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, para orang tua murid yang saya hormati, serta teman-teman satu angkatan yang saya kasihi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato saya. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengaruniakan kesehatan sehingga kita […]

PIDATO : Kepada Yth. Bapak Kepala Sekolah SDN Tembarak II

ASSALAMUALAIKUM WR.WB. Kepada yth. Bapak kepala sekolah SDN Tembarak II Kepada yth. Bapak dan ibu guru, Serta teman- temanku sekalian yang aku sayangi Pertama- tama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat Kedua […]

Pidato : Yang Terhormat Kepala Sekolah

Yang terhormat kepala sekolah Yang saya hormati Bapak/Ibu Guru serta staf Tata Usaha Serta teman-teman yang saya cintai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita bisa berkumpul hari ini untuk melaksanakan kegiatan […]

Pidato Permata Ummah : SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN DATUK KUMBAR

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN DATUK KUMBAR PESERTA PIDATO:NUR SYAHIRAH BT MAHADHIR TAJUK PIDATO: PERMATA UMMAH Indahnya suasana Kita di hari ini Ceria,,,bersama,,bermesra Erat silatulrahim Saling menghormati Tuntutan agama yang mulia. Assalamualikum pembuka bicara kepada hakim yang arif bijaksana. Tidak lupa juga guru-guru, penonton dan pengacara yang dirahmati. Pernah ligat saya, pernah […]

Pidato : Yang Terhormat Kepala Sekolah Beserta Wakilnya

Assalammualaikum Wr. Wb Yang terhormat Kepala sekolah beserta wakilnya Yang saya hormati pula guru-guru sekalian Dan teman-teman yang saya sayangi Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad saw, […]

Pidato Bapak Kepala Sekolah Yang Kami Hormati, Serta Ibu

Assalamualaikum warohmatullohi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin wassolatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin sayyidina muhamadin waala alihi wasohbihi ajmain ammabadu. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, bapak serta ibu guru yang kami hormati, tidak lupa kepada bapak ibu orang tua siswa kelas I- VI yang kami hormati, serta adik-adik kelas […]

Teks Pidato : Kepada Bapak Kepala Sekolah Yang Kami

  Assalamualaikum wr. Wb.    Kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Ibu dan Bapak Guru yang kami cintai, serta teman-teman yang berbahagia.    Segala puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, serta nikmat-Nya kita bisa berkumpul dan berpartisipasi dalam acara Peringatan Hari Pahlawan ini. Tak lupa shalawat […]

Pidato Agung Yang Terhormat Bapak Kepala Sekolah Sdn 05

Yang Terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 05 Indralaya dan Yang Terhormat Bapak Ibu guru SDN 05 Indralaya dan Yang Terhormat Orang Tua murid dan Undangan Kakak-kakak kelas VI yang saya cintai serta teman teman yang saya cintai dan saya hormati. Assalammualaikum, Wr. Wb. Pada kesempatan yang baik ini mari kita […]

Yana Pidato : Kepada Yang Terhormat Ibu Kepala Sekolah,

Assalamualaikum Wr.Wb. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Serta tidak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan sayangi. Marilah kita yang pertama-tama dan yang paling utama kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah SWT karena berkah dan karunianya kita semua dapat berkumpul di dalam kelas ini […]

Markah Pidato : BORANG PEAN (SEKOLAH MENENGAH)

BORANG PEMARKAHAN (SEKOLAH MENENGAH) PERTANDINGAN PIDATO KEPENTINGAN MEMBACA Nama Peserta:……………………………………………………….Perpustakaan:……………………………. Idea/ Isi (30 markah) Bilangan Idea/Isi Idea/Isi (2 markah) Huraian (4 markah) Contoh/Data (3 markah) Jumlah Peserta akan diadili dari segi: -idea/ isi yang bernas -huraian yang jelas -data / contoh yang tepat/logik -Maksimum 3 idea/isi Idea/ Isi 1 Idea/Isi […]

Pidato Yang Terhormat Bapak Kepala Sekolah,yang Ketua

Assalamualaikum Wr. Wb. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Yang terhormat Bapak Ketua Komite, Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. […]

Pidato Istigoshah Yang Terhormat Kepala Sekolah Sma Negeri

Assalamualaikum Wr. Wb. Yang terhormat kepala sekolah SMA Negeri 01 Tanjung, semua guru dan staf administrasi SMA Negeri 01 Tanjung dan semua teman-teman ku dari kelas X sampai XII. Pada kesempatan yang baik ini, dan juga untuk memeperingati hari guru yang jatuh pada tanggal 25 November ini, saya akan menyampaikan […]

Pidato Yang Terhormat Kepada Bapak Kepala Sekolah

Assalamualaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Kepada Bapak Kepala Sekolah Yang Terhormat Kepada Bapak Ibu Guru Staf Dewan Guru, dan tak lupa kepada teman teman yang saya cintai Pertama tama marilah kita panjatkan puji Syukur terhadap allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul […]

Pidato Putri : Yang Terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 64

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 64 JakrtaYang terhormat Bapak dan Ibu GuruYang terhormat Bapak,Ibu orang tua murid,serta temen-teman yang saya cintai Pertama tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,karenaatas karunia-nya,sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangkamengikuti acara pelepasan siswa-siswi […]

Pidato Sambutan Wakil Kepala Sekolah Dalam Acara Wisuda

SAMBUTAN WAKIL KEPALA SEKOLAH DALAM ACARA WISUDA Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Fathonah selaku Kepala Sekolah SMA N 6 Yogyakarta. Bapak/Ibu guru beserta karyawan yang saya hormati. Para tamu undangan dan para wisudawan/ wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan […]

Pidato Bm Nama Sekolah: Sjk(t) Selama

Nama Sekolah: SJK(T) Selama Nama Murid: Harivaraci a/p Murugan KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA Sekalung penghargaan buat peneraju acara, barisan panel hakim yang arif lagi teguh saksama, penjaga masa yang cakna akan randiknya, warga pendidik bersemangat waja, pesaing yang bijak berbicara dan warga seisi dewan peneraju wawasan negara. Salam sejahtera, […]

Pidato 17 Agustus Contoh Bapak Kepala Sekolah,— Dan Ibu

Bapak Kepala Sekolah,— Bapak dan Ibu Guru serta Karyawan SDN Ragunan 014 Pagi yang saya hormati. Tidak lupa untuk anak-anakku yang berbahagia yang selalu Ibu sayangi. Assalamualaikum warrahmatullahi wa barrakhatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak ada ucapan yang lebih indah kecuali ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan,..Allah SWT yang telah […]

Pidato Berucap Guru Siswazah Di Sekolah Rendah Pemangkin

Guru Siswazah Di Sekolah Rendah Pemangkin Kemajuan Pendidikan Negara Bismillahirrahmanirrahim, William Glasser pernah berkata , "Kita boleh mengajar banyak perkara ; tetapi jika seorang guru tidak boleh bercakap kepada sekumpulan pelajar yang senang diajak berbicara ,beliau tidak akan pernah menjadi guru yang kompeten . " Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Yang dihormat […]

Pidato Bahasa Jawii Bapak Kepala Sekolah Ingkang Kinurmatan.

Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten […]

Bm Pidato 背 Sekolah Wawasan Cara Terbaik Menyatukan

Sekolah Wawasan cara terbaik menyatukan pelajar berbilang kaum. Ibadat kata pepatah Melayu, Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengetua, guru-guru, serta warga dewan sekalian. Saya amat Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana telah memberikan keizinan-Nya untuk saya berdiri […]

Pidato 17 Agustus Sekolah

Assalamualaikum Warakhmatullahi Wabarakkatuh Yang Terhormat Kepada Bapak Kepala Sekolah Yang Terhormat Kepada Bapak Ibu Guru dan Staff Karyawan SekolahDan Tak lupa kepada teman teman yang saya sayangi Pertama tama, Marilah kita panjatkan puja dan puji Syukur terhadap Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat […]

Pidato Penddkan : Kepada Bapak Kepala Sekolah Yang Saya

Assalamualaikum wr wbKepada Bapak kepala sekolah yang saya HormatiBapak dan Ibu guru pembimbing yang saya hormatiDan tak lupa semua teman-teman yang saya cintaiSelamat pagi dan salam kesejahteraan untuk kita semua Pertamanya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat serta karunianya kita masih […]

Pidato : Yang Terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2

Assalamualaikum Wr. Wb. Yang terhormat bapak kepala sekolah SMA Negeri 2 Cirebon.Yang terhormat Ibu Bapak guru beserta Staff TU,Dan rekan rekan yang saya banggakan.Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada tuhan yg maha esa atas rahmat yg dilimpahkannya kepada kita, seperti nikmat sehat. Rekan rekan yang saya banggakan, selama kurang […]

CONTOH PIDATO PENGARUH TELEVISI TERHADAP SISWA

CONTOH PIDATO PENGARUH TELEVISI TERHADAP SISWA Assalamualaikum wr wb, Bapak/ ibu guru beserta rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada tuhan yang maha esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul ditempat ini, saya ucapkan banyak terimakasih atas kesempatan […]

Isi Pidato Peringkat Sekolah

ISI PIDATO SPONTAN NEGARA BERSIH RAKYAT SIHAT USAHA MEMBENTUK NEGARA BERSIH -Gotong Royong Membersihkan Kawasan, contohnya di kawasan pantai, sungai dan kawasan perumahan -Kempen Cintai Bumi Kita -Kempen Bumi Hijau -Kawalan Undang-Undang KESAN POSITIF NEGARA BERSIH -Kualiti hidup rakyat semakin meningkat-taraf kesihatan bertambah baik -Menjamin Kesihatan Elak penyakit baru muncul […]

Pidato : Disebuah Sekolah Swasta Terkenal, Sebut Saja Cita

Disebuah sekolah swasta terkenal, sebut saja Cita Harapan. Disana bangunannya sangat luas dan hanya orang-orang tertentu yang bisa bersekolah di sekolah ini. Ada sekelompok remaja putrid yang terdiri dari 5 anak. Mereka dari keluarga yang terkaya dan terpandang. Namun, mereka sangat sombong dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Suatu pagi […]

Pidato : Yang Terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAN 1

Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Garawangi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta staf pengurus Sekolah SMAN 1 Garawangi. Para hadirin, saudara-saudara, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum WR.WB Bapak, Ibu, dan Para hadirin, sebelum saya memulai pidato pendidikan tentang bagaiman sukses dan bahagia […]

Pidato Tentang Pengaruh Facebook

Assalamualaikum Wr Wb Yang terhormat kepala sekolah Yang saya hormati Bapak/Ibu Guru serta staf Tata Usaha Dan teman-teman yang saya cintai Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul disini dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang Narkoba. Di Indonesia […]

Pute Pidato : Yang Terhormat Kepala Sekolah SMA 1 Bontang

Yang terhormat Kepala Sekolah SMA 1 Bontang Yang terhormat Bapak/Ibu guru Yang terhormat Wali murid Serta teman-teman dan adik kelas yang saya sayangi Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu Selamat pagi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat taufiq dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul untuk merayakan acara perpisahan […]

Hanyu (Pidato) : Yang Terhormat Bapak Kepala Sekolah. Yang

Assalamualaikum Wr. Wb. Yang terhormat bapak kepala sekolah. Yang saya hormati bapak dan ibu guru beserta staff tata usaha. Serta teman-teman saya yang saya sayangi. Saya berdiri di sini akan berpidato tentang upaya untuk menjaga lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan bisa membuat kita menjadi nyaman dan sehat. Sehingga saat belajar di […]

Pidato Abby : Yang Bijaksana, Guru-guru Dari Semua Sekolah

Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Yang Berusaha para hakim yang bijaksana, guru-guru dari semua sekolah dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Tajuk pidato saya ialah MUSLIMAH BERKUALITI NEGARA DIHORMATI. Kawan-kawan kenal tak siapa SITI KHADIJAH??? Siti Khadijah wanita mulia, Pandai menjaga dirinya, Dia hartawan dan juga dermawan, […]