Pidato Adik : Ucaplah Alhamdulillah

Ucaplah Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah Ucapalah Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah Selawat ke atas Nabi Muhammad Ya Rasulallah Selawat ke atas Nabi Ya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullah hiwabarakatuh. Salam sejahtera wahai para ahli bersyukur. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur atas semua anugerah yang diberikan Allah kepada kita kerana […]

Pidato Basa Jawa : Nuwun Kepala SMP N 2 Ambarawa Ingkang

Assalamualaikum Wr.Wb. Nuwun kepala SMP N 2 Ambarawa ingkang kinurmatan, Bapak/Ibu saha karyawan ingkang kula hormati, uga rencang-rencang ingkang kula tresnani. Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan kaharjan. […]

4 1 2borang Pemarkahan Pidato Menengah Ms112 113 2 Versi 2

PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM SEKOLAH MENENGAH BORANG PEMARKAHAN BORANG PEMARKAHAN (SEKOLAH MENENGAH) PERTANDINGAN PIDATO PIALA KPM Giliran Peserta …….. Bahagian Pertama:7 minit Idea/ Isi (30 markah) Bilangan Idea/Isi Idea/Isi (2 markah) Huraian (4 markah) Contoh/Data (3 markah) Jumlah Peserta akan diadili dari segi: -idea/ isi yang bernas -huraian yang jelas […]

Pidato Insan Cemerlang Negara Gemilang

INSAN CEMERLANG NEGARA GEMILANG    BismillahAlhamdulillah..    Emas sarat tampak memikat,  Hiasi dulang berisi gelang,  Kualiti hebat prestasi ditingkat,  Insan cemerlang negara gemilang.    Cetusan barakah buat peneraju acara,  Saf kehakiman intelektual berkarisma,  Sidang hadirin warga dewan berwibawa..  Assalamualaikum w.b.t. dan salam karisma…    Hari  ini,  pertandingan  ini  bukanlah  pertandingan  akademi  piala  fantasia,  maka  saya  bukanlah Mawi ataupun Faizal, tetapi pelajar akademi Institut Pendidikan Guru Malaysia  yang  akan  menyampaikan  sebuah  pidato  bertajuk  Insan  Cemerlang,  Negara  Gemilang.      Sidang pendidik yang dikasihi sekalian,      Frasa  insan  cemerlang  menurut  Dato  Nordin  Kardi,  Naib  Canselor  UUM  ialah  insan  yang  berdaya  saing  dan  mampu  memanipulasikan  dirinya  ke  arah  kemajuan  seiring perkembangan zaman.      Tun  Dr  Mahathir  Mohamad  berkata,  frasa  negara  gemilang  ialah  negara  yang  dipimpin  oleh  pemimpin  berwibawa  serta  mampu  mencapai  keseimbangan  dalam  segala aspek termasuk politik, ekonomi mahupun sosial.      Sidang penonton yang penuh santun,      Bicara  saya  yang  pertama  ialah  insan  berintegiti  negara  dijulang.  integriti  membawa  maksud  nilai  kejujuran  dan  keperibadian  yang  luhur  menjadikan  negara  dipandang  hemah  dan  mulia  oleh  seantero  dunia.  Masayarakat  yang  memahami  nilai- nilai  kemanusiaan  yang  harus  menjadi  amalan  bagi  mementuk  insan  cemerlang.  Sebagai warganegara Malaysia, saya sangat berbangga kerana rakyat negara ini sudah  mempunyai  nilai  integriti  yang  baik.  Buktinya,  apabila  seorang  pegawai  TLDM  iaitu  Bakhri  Shah  Abdullah  dari  Kt  Sultan  Idris  (1)  Pengkalan  Lumut  yang  dilaporkan  oleh  akhbar  Berita  Harian  pada  15  Jun  2009  telah  menerima  Pedang  Kehormat  Kesatuan  Britannia dan beliau merupakan orang bukan British pertama menerima anugerah itu.   Selain beliau, nilai integiti ini juga telah menjadikan rakyat kita antara usahawan berjaya.  Ku  Azhar  Ku  Abd  Razak  merupakan  bekas  tentera  dan  kini  beliau  antara  usahawan  berjaya  negara  dengan kejayaan  membuka  syarikat  perusahaan feri  terbesar  Malaysia  iaitu  JMV  Tradetech.  Kejayaan  syarikat  beliau  juga  telah  memperkenalkan  destinasi  menarik  Malaysia  seperti  Langkawi  di  peringkat  global.  Ini  telah  menunjukkan  kepada  kita bahawa insan berintegriti menjulang negara di peringkat antarabangsa.  […]

Pidato Pendek GBM : Mentari Pagi Memancarkan Cahaya,

Mentari pagi memancarkan cahaya, Tua dan muda mula terjaga, Selamat pagi salam sejahtera, Pembuka kata mula bicara. Terima kasih kepada juragan pembawa acara yang berseri, kombinasi kehakiman yang berintegriti, dif-dif kehormat yang bestari dan seterusnya hadirin yang dihormati. Andai patah sayap rajawali, bertongkat jua saya ke mari, bukan kerana ingin […]

Teks Pidato Dymm Sultan Perak.

Assalamualaikum wbt, Puji dan puja kehadrat Allah SWT yang senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, Salam satu Malaysia saya hulurkan ,Salam Perak Aman Jaya Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana ,saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya, seterusnya rakan seperjuangan yang saya segani serta […]

Contoh Naskah Pidato Rapat Desa Bahasa Jawa

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa : Rapat Desa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Poro bapak, ibu lan LKMD lan poro sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Langkung rumiyen monggo kulo lan panjenengan sedoyo tansah raos syukur dumateng ngersanipun Allah swt. ingkang sampun maringi nikmat lan hidayahipun sehinggo wakdal niki saget kempal lan ngerawuhi […]

Pidato Pengajian : Bismillaahirrahmaanirrahiim…

Bismillaahirrahmaanirrahiim… Assalamu’alaikum.. Wr. Wb. Alhamdulillaahi robbil alamiin, wassolaatu wassalaamualaa asrofil anbiyaa ii wal mursaliin sayyidina muhammadin, waala alihi waashabihi ajmain, robbi srohli sodri wahsirli amri wahlul ukdatammi lisaani yafkohul kauli amma badu.  Al ustad ayah.   Yang kami hormati bpk sebagai camat/lurah………….  Yang kami hormati ketua takmir serta seluruh pengurus […]

Pidato Wisuda Tsaniyah English

English Text of Graduated Students of Marhalah Tsaniyah Excellency KH. Thoha Muntaha Ali Mannan as the director of Minhajuth Thullab Islamic Boarding School. Honorable the chief of Minhajuth Thullab Islamic Education. Respectable to all of The Parents of Graduated students. Unforgettable all of my beloved teachers Ladies and gentleman are […]

Pidato Lingkungan Hidup : Yth. Bapak Kepala Sekolah SMP

Yth. Bapak Kepala Sekolah SMP Tunas Harapan, Para guru serta teman-teman sekalian, Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, Sungguh suatu kehormatan bahwa pada […]

Teks Pidato : Bissmillahirohmannirrohim

BissmillahirohmannirrohimAssalamu allaikum We,wb..Selamat pagi,Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karna berkat izinya jualah kita dapat berkumpul disini menghadiri acara yang telah kita rencanakan bersama-sama ini. Sholawat dan salam semoga tetap engkau limpahkan kepada beliau nabi Muhammad SAW. Yth kepala sekolah SMP N 11 Palembang […]

Pidato Bahasa Inggris : Excellency, The Head Master Of SMA

Assalamu’alaikum Wr. Wb Excellency, the Head Master of SMA AL MUKROMHanourable, all of teachersRespectable, all of my friendsDear Brothers and Sisters, Ladies and Gentlemen First of all, let’s pray and thanks to our God, Allah SWT, for giving us mercies and blessings so we can attend and gather in this […]

Pidato Pesantren.docx : Pertama-tama Marilah Kita Panjatkan

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taufik, Hidayah dan Inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita panjatkan ke ruh baginda kita nabi besar Muhammad SAW yang mana dialah yang telah […]

PIDATO PEMBAWA ACARA : Salam Sejahtera…

Assalamu’alaikum. Wr. Wb Salam sejahtera… Pertama-tama, merilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan keberkahan yang sungguh tak terhingga. Yang saya hormati Bapak…. selaku PembicaraYang saya hormati Ibu …. selaku (sebutkan jabatannya)Yang saya hormati Bapak ….. […]

NASKAH PIDATO.docx : PIDATO Versi 2

NASKAH PIDATO UPAYA MENINGKATKAN MINAT MEMBACA BAGI PELAJAR Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Pelajaran Bahasa Indonesia semester II Tahun Ajaran 2014/2015 Oleh : DEASY NOVIYANTI NIS.121310135 XII-IPS 3 PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN E-mail : smanda-cis@yahoo.com 2014 Diagram Pidato PENDIDIKANAN PENDIDIKANAN BAKAT MINAT BAKAT MINAT MENULIS […]

51625604 Teks Pidato Contoh Versi 2

Teks Pidato Contoh Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Dihormati saudara Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, tetamu kehormat, gugu-guru, rakan-rakan pelajar dan seterusnya hadirin sekalian. Pada pagi yang mulia ini saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Memartabatkan Bahasa Melayu. Sesuai dengan Slogan 1Malaysia, […]

Pidato Tentang Perpisahan Sekolah Dasar

Pidato tentang perpisahan Sekolah Dasar Assalamualaikum wr. Wb Yang terhormat bapak kepala SDN 15 beserta wakil, yang terhormat bapak/ibu dewan guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Shalawat […]

Teks Pidato Publik Speaking

Rhetorica & Public Speaking Teks Pidato Jadi Penonton Cerdas Itu Biasa, Bikin Orang Cerdas Tentu Luar Biasa oleh JANE CATHERINE MATANARI 120904045 DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014 Semangat pagi semua ! Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Selamat pagi […]

Pidato Pengukuhan Prof. Dr. Ir. Suharjono Triatmojo M.s

  IMPLEMENTASI PRODUKSI  BERSIH DALAM   INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT GUNA  PENINGKATAN EFISIENSI DAN PENCEGAHAN  PENCEMARAN LINGKUNGAN               UNIVERSITAS GADJAH  MADA     Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar   pada Fakultas Peternakan   Universitas Gadjah Mada         Oleh:  Prof. Dr. Ir. Suharjono Triatmojo, M.S.  2  IMPLEMENTASI PRODUKSI  BERSIH […]

Speech Of CONTOH PIDATO BAHASA INGGRIS.docx

Assalamualaikum Wr. Wb Excellency Mr. Wachid Anshory the head master of SMAN 3 Kediri Honorable . Respectable .. Dear ladies and gentlemen First of all, lets thank and pray unto our God Allah SWT, who has given us mercies and blessings so we can attend and gather in this place […]

Teks Pidato Guru Berintegriti

Teks Pidato Disediakan oleh : Mohd Aidil Bin Sahipaludin Tajuk : Guru Berintegriti Penjana Transformasi Pendidikan Negara. Aprisiasi buat guru-guru berintegriti ; Saya bawakan idea bermisi dalam maudhu bicara berbunyi Guru Berintegriti Penjana Transformasi Pendidikan Negara. Terima kasih saudara pengerusi, panel juri penjunjung kesaksamaan, dif-dif kehormat, kelompak pendidik bestari, hadirin […]

Pidato Wiwit : Asaalamualaikum Wr.wb

Asaalamualaikum wr.wb Yang terhormat kepala sekolah SMAN 1 BAEBUNTA Yang terhormat bapak / ibu guru SMAN 1 BAEBUNTA Yang terhormat orang tua siswa Yang terhormat teman temanku sekalian yang telah hadir di tempat ini . Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya […]

Pidato : Yang Terhormat Ibu Kepala Sekolah Beserta Staf Guru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh… Yang terhormat Ibu kepala sekolah beserta staf guru dan tata usaha. Yang terhormat teman-teman siswa SMA Negeri 01 Tanjung dari kelas X sampai kelas XII. Sebelum saya memulai untuk memberikan sebuah pidato, saya ingin mengajak kalian semua untuk bersyukur kehadirat Allah yang maha kuasa, yang telah memberikan […]

Remaja Indonesia (Pidato)

REMAJA INDONESIA Oleh : Fernanda Liesdayanti Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yth. Ibu Eliza dan teman-teman yang saya sayangi. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena-Nya lah kita dapat berkumpul disini pada hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang remaja Indonesia yang […]

Tahap Penyusunan Konsep Pidato

TAHAP PENYUSUNAN KONSEP PIDATO A. Prinsip-Prinsip Penyusunan Pidato Banyak cara menyusun pesan pidato, tetapi semuanya harus didasari dengan tiga prinsip komposisi. Prinsip-prinsip ini mempengaruhi se­luruh organisasi pesan. These three great rhetorical principles, kata Raymond S. Ross, dalam buku Jalaluddin Rakhmat have a profound bearing upon how we should organize massages. Prinsip-prinsip […]

Pidato Sambutan Kelulusan Sekolah

PIDATO SAMBUTAN KELULUSAN SEKOLAH Assalamualaikum WrWb Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDS Kartika X-7 Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDS Kartika X-7 Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir, serta teman-teman SDS Kartika X-7 Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang […]

Pidato : Arahmatullahi Wabarakatuh.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat kepala sekolah,yang saya hormati,Bapak/Ibu Guru serta staf Tata Usaha,dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat.Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang Narkoba. […]

Pidato Siswa : Guru Sebagai Sosok Pahlawan

Pidato Siswa : Guru Sebagai Sosok Pahlawan Peserta: BOY MARLON Kelas: III Sekolah: SDN Campaka III Asalamulaikum Wr. Wb Yang terhormat Bapak Ibu dewan juri yang terhormat, hadirin yang hadir dalam acara ini,. Pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulilah atas kehadirat Allah SWT. Yang telah memberi9kan nikmat sehat […]

PIDATO : Dewan Juri Yang Saya Hormati, Puji Syukur

Assalamu alaikum Wr. Wb. Dewan Juri yang saya hormati, Puji syukur Alhamdulilah atas segala limpahan karunia-Nya. Sholawat dan salam milik Allah semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Tujuan kita menuntut ilmu salah satunya adalah agar pandai, agar tidak bisa ditipu orang. […]

Pidato Banyak : Dear Father Of Principal. What We Respect

Assalamu’alaikum wr.wb. Dear father of principal. What We respect the father of the guardian class. What we also honor our father and teacher mother. Also the colleagues who I love. First of all we are very grateful to God then the one on the outpouring of His grace given to […]

Pidato Sex Education : The Honourable,

Assalamuallaikum Wr.Wb. The honourable, The judge of English speech contest, The teacher, brother and sister, and all of the participants of English Speech contest, good morning. May I tell you, first of all how pleased Im to have an opportunity to stand here and deliver a speech in front of […]

Teks Pidato Dan Puisi UP

Bacalah Teks Pidato Perpisahan! Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati Para orang tua murid kelas VI yang saya hormati Serta teman-teman yang saya cintai Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmad dan hidayahNya […]

Pidato Sunda : Ala Alihi Washohbihi Ajmain. Amma Badu.

Assalamualaikum wr.wb. Alhmadulillahi robbil alamin.washolatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washohbihi ajmain. Amma badu. Para hadirin anu mulia, salaku umat Islam atos sawajarna urang mengenal lebih deket junjungan urang yakni Nabi Besar Muhammad SAW. kabehanana eta semata-mata kango ningkatken kataqwaan urang ka Allah SWT. Ku cara seperti kitu […]

TEKS PIDATO 1 Gaya Hidup Sihat

TAJUK PIDATO GAYA HIDUP SIHAT MENJAMIN KESEJAHTERAAN KELUARGA BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM, Sejambak kasih, seharum kasturi buat peneraju majlis ,kombinasi kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan, penjaga masa yang peka tiap detiknya, warga pendidik yang disanjungi, rakan-rakan seperjuangan seterusnya warga dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahhiwabarokatuh. Pembuka bicara. Gaya Hidup Sihat Menjamin Kesejahteraan Keluarga. Demikianlah tajuk […]

Pidato Perpisahan : Yang Saya Hormati Bapak Ibu Guru. Dan

Bismillahirrohmanirrohimi, Assalamualaikum Wr. Wb. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. dan seluruh teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, atas berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang […]

Pidato : Bahasa Sunda Tema Perpisahan SD

Pidato Bahasa Sunda Tema Perpisahan SD Assalamualaikum wr. WbAsshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama baduTipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat.Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, […]

PIDATO : KEBAIKAN BERSUKAN

KEBAIKAN BERSUKAN Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis,  yang dihormati Tuan Guru Besar, para hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi.           Tajuk syarahan saya ialah Faedah Bersukan. Bersukan merupakan aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah seperti bermain bola sepak, bola jarring dan sebagainya, Hadirin yang […]

Pidato Ch : Hamdan Wa Sukrolillah, Washolatu Wasalamu Ala

Assalamu alaikum wr. wb.Hamdan Wa Sukrolillah, Washolatu wasalamu Ala Rosulillah, Amma ba du.Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang adab berpakaian.Allah berfirman di dalam Al Quran yang artinya: Pakailah pakaian kamu yang baik-baik setiap memasuki masjid, makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Dewan juri yang saya hormati.Di dalam semua hal, […]

Pidato : Tanggap Wacana Perpisahan Murid Saking Wakil

Tanggap Wacana Perpisahan Murid Saking Wakil Assalamualaikum Wr. Wb. Bapak Kepala Sekolahsing tak hormati, Bapak/ibu Guru ingkang.,lan konco-kocoku sing tak tresnani.. Pertama tama ayo manjatipun puji syukur neng Gusti seng maha agung amargi rahmatipun iso nggarei awkedhewe saget kumpul bareng kanggo ngadakne acara perpisahan murid saking wakil. Hadirin kang budiman […]

TEKS PIDATO : Nama FAJAR PRAMESTI

Nama: FAJAR PRAMESTI No: 09 Kelas: XII IPA 2 TEKS PIDATO Assalamualaikum w.w., Yang terhormat, Ibu Murtinem selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Yang saya sayangi, teman teman kelas XII IPA 2. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpah rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga kita dapat […]

Kerangka Pidato Bahasa Indonesia

Nama : Chaerunnisa A Ansar Kelas: X 3 KERANGKA PIDATO Tema: Budaya Pembukaan Salam pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ucapan puji syukur Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat Ucapan terima kasih Terima kasih kepada […]

Pidato : Nama Kadek Dewi Puspita

Nama: Kadek Dewi Puspita Utari Nomor: 11 Kelas: XII IPA 1 Om Swastyastu. Yang saya hormati bapak guru, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di pagi […]

Pidato Utk Sksati : Bismillahirrahmanirrahim,

Bismillahirrahmanirrahim, Terima kasih saudara peneraju acara, para hakim yang cendekia, penjaga masa yang setia serta sidang hadirin yang berwibawa. Assalamulaikum, salam sejahtera, salam 1 Malaysia. Hadirin dan hadirat,tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi/ Andai patah sayap rajawali bertongkat jua saya kemari, Bukan kerana ingin mencari calon suami,tetapi untuk membawa kita […]

Pidato Banyumasan(4).docx : LOMBA BAHASA JAWA DIALEK

LOMBA PIDATO BAHASA JAWA DIALEK BANYUMAS DENGAN JUDUL KULTUM KEKUATAN DNONGA LAN DZIKIR NENG KEURIPAN SABEN DINA KANGGO MBENTUK KARAKTER INSAN MULIA OLEH : Drs.WIHARYONO,M.Si Assalamualaikum wr wb Menurut Bhasyarat Ali ahli Filsafat lan Sosiolog Berebangsaan Persi Njelasna nek dzkir yakue ngemut Allah SWT sewektu wektu lan kapan bae nangendi […]

Pidato Sambutan Untuk Tuan Rumah

Pidato sambutan untuk pernikahan Posted by: Syam Jr on: November 11, 2008 In: essay | folklore | Opini | story   73 Komentar Kemaren, hari Minggu 09 Nopember 2008 saya diminta untuk memberikan kata sambutan untuk acara pernikahan anak seorang sahabat yang sudah seperti saudara sendiri. Dengan demikian anaknya yang akan menikahpun sudah seperti anak sendiri. Jadi saya diminta untuk memberikan kata sambutan […]

Naskah Pidato : Bismillahirrohmaanirrohiim…

Bismillahirrohmaanirrohiim… Assalaamualaikum warohmatullahi wabarokaatuhu… Innal hamda lillah, nahmaduhu wanastaiinuhu wanastaghfiruh. Wanauudzu billahi min syuruuri anfusinaa, wa min sayyi-aati amaalina. Man yahdihillahu falaa mudhillalalah, wa man yudhlilhu falaa haadiyalah. Asyhadu allaa ilaaha illallohu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhuu warosuuluhu. Ammaa badu.. Yang saya hormati, para dewan juri festival […]

Kertas Konsep Pidato Pengguna

PERTANDINGAN PIDATO PENGGUNA KELAB PENGGUNA SEKOLAH PERINGKAT ZON 5 KINTA UTARA 2014 PENGENALAN Pidato ialah satu cabang seni penyampaian mesej secara lisan yang mengandungi idea, menaakul konsep, menghuraikan dan merumuskannya secara berkesan. Penyampaian pidato yang berkesan adalah secara bersahaja dalam bentuk nasihat, peringatan, penegasan, sindiran dan selingan kecindan yang bertujuan […]

114212606 PIDATO Hidup Muafakat Membawa Berkat

TEKS PIDATO Melati kuntum tumbuh melata, Sayang merbah di pohon cemara, Assalamualaikum mula bicara, Sembah hamba pembuka bicara. Salam perpaduan dan salam 1 Malaysia dihulurkan untuk semua. Terima kasih tuan pengerusi majlis, yang saya hormati, panel hakim yang arif lagi bijaksana serta sentiasa menegakkan paksi kebenaran, warga pendidik yang budiman […]

Pidato Perpisahan Kelas XII

Assalamuallaikum Wr Wb Salam sejahtera bagi kita semua, Yang terhormat Kepala SMA Mardisiswa, Yang saya hormati pendidik dan tenaga kependidikan SMA Mardisiswa, Yang saya hormati Orang Tua wali murid kelas XII, Dan kakak kelas XII yang saya sayangi Pertama-pertama marilah kita Panjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan […]

Pidato Wisuda I Umm Th 2004 (Dibaca)

PIDATO WISUDA LULUSAN ANGKATAN I TAHUN AKADEMIK 2003/2004-05-22 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Robbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udhwaana illa aladh dholimin. Wasollallohu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi waashabihi ajmain. Amma baduh. Ibu, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini sabtu […]