Pidato PIDATO PENGARUH GLOBALISASI DIKALANGAN PELAJAR Yth. Wali Kelas dan Teman-teman yang saya cintai Guru dan teman-teman yang saya kasihi…

Pidato Assalamu’alaikum wr.wb. Yang kami hormati bapak kepala sekolah. Yang Kami hormati ibu wali kelas. Yang kami hormati pula bapak…

  3nd SESERI i-BowlS 2015  PERTANDINGAN PIDATO BAHASA MELAYU PERINGKAT ANTARABANGSA    SYARAT DAN PERATURAN  1.0  FORMAT PERTANDINGAN  Pertandingan  dijalankan  dalam  dua  bahagian  dan  setiap  peserta  wajib  bertanding dalam  kedua-dua  bahagian  tersebut.  Giliran  peserta  setiap  bahagian  ditentukan mengikut  undian.  Proses  undian  dijalankan  oleh  Ketua  Hakim  di  hadapan  semua peserta  sebelum  pertandingan  dimulakan.  Pengacara  majlis  dan  peserta  pidato TIDAK DIBENARKAN memperkenalkan diri, sekolah dan negeri masing-masing.  1.1  BAHAGIAN PERTAMA  Peserta akan menyampaikan pidato masing-masing dengan tajuk yang telah disediakan oleh jawatankuasa pertandingan terlebih dahulu.    1.2  BAHAGIAN KEDUA  Peserta  akan  menyampaikan  pidato  masing-masing  secara  spontan atas  tajuk  yang  ditentukan  oleh  jawatankuasa  pertandingan.  Peserta dikehendaki  memilih  tajuk  di  dalam  sampul  yang  disediakan  di  meja ketua  hakim.  Pertandingan  pidato  secara  spontan  ini  dijalankan selepas sahaja selesai pertandingan pidato bahagian pertama. Setelah mendapat  tajuk,  peserta  diberi  masa  SATU  MINIT  untuk  membuat persediaan  di  pentas  pidato  tanpa  bantuan  mana-mana  pihak,  alat tulis, kertas catatan, alat komunikasi dan alat elektronik.    1.3  SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN  1.3.1  Peserta  diberi  masa  tujuh  (7)  minit  untuk  pidato  bahagian  pertama, dan empat (4) minit untuk…

  Folmulir pendaftaran festival band dan lomba pidato  Anti narkoba bagi pemuda provinsi kalimantan tengah  Tahun 2015    Peserta pidato anti narkoba    1.  Nama lengkap      : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…

AJUK PIDATO :  ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB BERSAMA  Yang Dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim Yang Arif Lagi Bijaksana, Dif-Dif Terhormat dan seterusnya hadirin hadirat sekalian.  Assalamualaikum pembuka bicara. Kepentingan menjaga Alam Sekitar. Begitulah tajuk pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelum lidah menerus bicara, izinkan saya mendefinisikan dahulu tajuk pidato ini.  Mengikut kamus dewan, alam sekitar ditakrifkan sebagai segala yang ada di…

Mencintai Allah dan Kedua Orang Tua Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin sayyidina wamaulana muhammadin wa’aala…