Pidato : Malaysia Itu Ialah Negara,

Malaysia itu ialah negara,

Terbina dari rasa hormat,

Memahami dan saling mengerti,

Berilmu dan bercinta,

Berbudi dan berbahasa.

Terima kasih Puan Pengerusi Majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana.Saya Nurul Aqilah binti Mohamad Fauzan dari Tingkatan 2 Bestari 1.Arena pada hari ini saya warnai dengan pidato yang berjudul Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni.

Hadirin sekalian,

Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, budi ditakrifkan sebagai kebajikan, bahasa sebagai sistem lambang yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia.. Nilai murni pula dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik,peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan tuhan.

Budi bahasa dan nilai-nilai murni adalah sesuatu yang amat perlu dalam kehidupan manusia. Budi bahasa dan nilai-nilai murni ini perlu diperkenalkan sejak di bangku sekolah lagi. Jika dilihat fenomena pada hari ini, kelunturan budibahasa dan nilai-nilai murni begitu ketara sekali.Namun, nilai-nilai murni dan budi bahasa semakin terhakis dan adab kesopanan semakin terkikis sehinggakan kerajaan terpanggil untuk mewujudkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni , bagi memulihkan keadaan ini semula.

Hadirin yang Dihormati,

Budi bahasa dan nilai-nilai murni boleh disimpulkan sebagai budi pekerti, tingkahlaku, perangai atau perlakuan yang diamalkan seseorang semasa berinteraksi dengan orang lain berdasarkan neraca atau nilai baik yang disepakati bersama. Budi bahasa juga menunjukkan kejernihan fikiran, ketinggian akhlak dan akal budi seseorang atau sesuatu bangsa.

Sebelum saya mengakhiri syarahan saya, saya ingin menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi :

Sayang sampan patah berbunyi,

Memburu rusa di Pulau Angsa,

Indah tampan kerana budi,

Tinggi bangsa kerana bahasa.

Sekian terima kasih,

Assalamualaikum.

Leave a Reply