Pidato Azka : Teks Ujian Bahasa Sunda ( AL AULIA AR RAHMAN

Teks Ujian Pidato Bahasa Sunda ( AL AZKA AULIA AR RAHMAN )

Assalamualaikum wr.wb.

Sadaya puji disanggakeun ka Gusti Allah SWT, Rohmat sinareng salam mugia di curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabiyullah Muhammad SAW., para kulawargina, para shahabatna sareng umatna anu satia dugi ka akhir zaman.

Para Hadirin sadaya

Urang sadaya ngayakinkeun, yen sadaya jalmi nalika dilahirkeun estuning bodo, teu tiasa sareng henteu terang nanaon, henteu tiasa nyarios-nyarios acan. Nanging sanaos kitu, jalmi teh dilahirkeun ka alam dunya ngemban tugas ti Gusti Allah SWT janten Khalifah (Pamimpin) di alam dunya.

Para Hadirin sadaya

Jalaran tugas urang sadaya salaku Khalifatulloh, tangtosna urang sadaya kedah mempersiapkeun diri urang ku elmu anu manfaat, margi pami urang bodo tangtos dunya teh bakal ancur.

Para Hadirin sadaya.

Salami genep taun urang sasarengan nyukcruk elmu dina raraga nyumponan kawajiban urang kaluar tina kabodoan. Tangtosna dina salami urang sasarengan seueur pisan dina tata ucap, sikap laku lampah pribados anu teu saluyu sareng manah para wargi sadaya pribados bade neda sing hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin. Terutami ka bapak guru anu salami ieu parantos ngabimbing abdi sadaya, mugia kasabaran sareng kaikhlasan bapak salami ieu kengeng pangwales ti Allah SWT ku pahala anu berlipat ganda. Amin

Salajengna dina raraga perpisahan ieu abdi sadaya neda pidua tinu janten sepuh mugia abdi sadaya sing dijantenkeun jalmi anu sholeh/sholehah, manfaat kanggo umat, salamet dunya akherat..amin ya Robbal alamin

Akhirul kalam, hayu urang tingkatkeun tekad urang kanggo tholabul ilmi kanu langkung luhur disarengan ku niat ikhlas karena Allah supados Barokah pinuh ku rahmat Allah SWT.

Saninten buah saninten

Saninten di kalapaan

Hapunten abdi hapunten

Tina samudaya kalepatan

Billahi fie sabilil haq.Wassalamualaikum Wr.Wb.

Leave a Reply