Pidato Bahasa Jawa : Nama Sonia Martha Salsabila

Nama : Sonia Martha Salsabila

Kelas : 8E

Assalamualaikum wr. Wb

Ingkang Kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak Ibu Guru lan rencang rencang kelas 9 ingkang kula tresnani.

Monggo kito sedoyo ngaturaken puji syukur dhumateng gusti ingkang maha Agung ingkang sampun maringaken nikmat lan kewarasan dateng kito sedoyo. Kula, wakil saking rencang rencang kelas 9 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng agengipun kagem Bapak Ibu Guru lan nyuwun agenging pangapunten saking Bapak Ibu Guru mebo menawi gadhah kelepatan ingkang dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi mugi Bapak Ibu Guru kerso ngapuntenaken sedoyo kelepatan kulo lan rencang rencang.

Kadosipun Sampun cekap anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kelepatan kulo nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum wr. Wb

Purwokerto, 14 Februari 2014

Kegem Bapak lan Ibu 
Wonten dalem Surabaya

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Kados pundi kahananipun Bapak lan Ibu? Mugi – mugi Gusti Allah tansah maringi kanugrahan lan kesehatan dhumateng Bapak lan Ibu. Alhamdulillah dalem waras.

Bapak lan Ibu ingkang kula bekteni, kenanthenan serat menika, kula badhe matur bilih dalem Insya Allah badhe wangsul dateng Surabaya benjang sasi Juli  kinepatan sasi riyaya Idul Fitri. Nyuwun pangestunipun mugi – mugi sedoyo dipun paring lancar sahinggo mboten wonten tambahan tugas sekolah ingkang kedah dalem rampungaken.

Dalem kinten cekap semanten rumiyin serat saking ingkang putro.
Wassalamu’alaikum wr. wb.

Ayu

Leave a Reply