Pidato Kenegaraan : Nama Ari Anugrah Putra Perdana

Nama : Ari Anugrah Putra Perdana

Kelas : XII IPA 3

Semangat Hari Merdeka

Ibu Bapak Guru pengajar yang saya hormati

Dan rekan-reka sekalian yang saya cintai

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Setiap 17 Agustus negeri kita berpesta untuk memeriahkan hari Kemerdekaan, 17 Agustus merupakan hari dimana seluruh bangsa Indonesia mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan. Ucapan syukur, bangga dan bahagia menyelimuti kedamaian negeri kita, Indonesia. Suara-suara pekikan merdeka bergema disetiap pelosok negeri, mengumandangkan, menyorakan dan meneriakan kemerdekaan dengan tegasnya, MERDEKA, MERDEKA, MERDEKA.

Hadirin yang berbahagia

Alhamdulillah kini telah genap 66 tahun negeri kita telah merdeka. Puji syukur sudah sepatutnya kita ucapkan atas perjuangan keras yang telah diraih oleh para pahlawan terdahulu berupa kemerdekaan, sehingga kini kita semua dapat merasakan ketenangan dan dapat hidup berdampingan secara damai.

Hadirin yang berbahagia

Seperti yang kita ketahui, meraih kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Segalanya memerlukan perjuangan baik jiwa maupun raga. Beratus-ratus tahun negeri kita dijajah, diinjak-injak dan dirampas kesejahteraannya oleh para penjajah. Beratus-beratus kali peperangan, beribu-ribu nyawa dengan beribu-ribu liter darah menjadi korban kebiadaban para penjajah.

Setelah kita mendengar kerasnya perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan, sudah sepatutnya kini kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghargai dengan megisi hari kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif dengan semangat dan memiliki rasa Nasionalisme yang tinggi. Sehingga kita dapat ikut andil dalam memeriahkan kemerdekaan.

Semangat dan rasa Nasionalisme yang tinggi dapat kita wujudkan dalam berbagai hal, namun hal yang paling pokok bagi kita sebagai pelajar adalah belajar, belajar dan belajar. Agar kita dapat memberi kebanggaan kepada bangsa kita, sehingga kita dapat ikut serta mengharumkan nama bangsa Indonesia.

Belajar bukanlah hal yang sulit apalagi jika kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Maka dari itu marilah kita menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Generasi yang kompetitif, aktif dan imajinatif bagi nama bangsa kita, INDONESIA.

Hadirin yang berbahagia

Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Terimakasih atas perhatiannya.

Wabillahitaufik walhidayah

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Leave a Reply