Pidatone Aan : Cerpen Cinta

Cerpen Cinta

Cerpen Persahabatan

Kata Mutiara Cinta

Puisi Persahabatan

Cerpen Lucu

Puisi Cinta

Top of Form

Bottom of Form

Kumpulan Cerpen Indonesia Terbaru 2013

Kirim Karya

Cerpen

Puisi

Kata Mutiara

Naskah Drama

Cerita Rakyat

Cerita Lucu

Kata Bijak

Teks Pidato

Gambar Lucu

Home Pidato Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Sekolah

Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Sekolah

Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Sekolah – Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan postingan saya sebelumnya yakni Pidato Bahasa Inggris dan kali ini saya akan Posting Pidato Bahasa Jawa dengan tema Perpisahan sekolah, dalam isi pidato ini memang ditunjukan untuk wali murid atau orang tua yang berpidato akan tetapi bisa di edit oleh kita untuk berpidato dalam acara Perpisahan sekolah, Okelah langsung saja untuk membaca atau Copy Teks Pidato Jawa tentang Perpisahan Sekolah dibawah ini.

PIDATO BAHASA JAWA TENTANG PERPISAHAN SEKOLAH

. . . , . .

Hadratul mukarromin, poro Ulamaul amilin poro Bapak guru dan bu guru ingkang kulo taati, poro Bapak wali murid ingkang kulo hormati, poro konco-konco sedoyo siswa-siswi madrasah ingkang kulo sayangi. Poro hadirin sekalian ingkang kulo hormati.

Saderengipun kulo ngaturaken nopo ingkang dados beban kawulo, langkung rumiyin kulo muji syukur dateng Alloh SWT ingkang sampun paring Rohmat Nikmat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sehinggo kito sami saged karoyo-royo, saget bertemu, berpadu lan bersatu wonten ing majelis puniko kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat.

Ingkang kaping kalehipun mugi-mugi tambahipun Rahmat Tadzim Alloh tetep dipun limpahaken dateng junjungan kito Nabi Besar Muhammad SAW, soho dumateng poro ahli keluarga lan sohabatipun.

Ingkang kaping tigonipun kulo ngaturaken matur nuwun dumateng sederek pembagi acara ingkang sampun mempercayakan penuh dumateng kawulo, saperlu nyampeaken sambutan atas nama wakil sedoyo siswa-siswi, khususipun siswa-siswi kelas tiga tsanawiyah, ingkang sekedap maleh bade ninggalaken bangku sekolah wonten ing Madrasah puniko.

Poro Rawuh ingkang kulo hormati !

Sesuai kalian fungsi sangking tugas kawulo inggih puniko mewakili sangking sedoyo siswa-siswi khususipun siswa-siswi kelas tigo Tsanawiyah wonten ing madrasah puniko. Wonteng ing mriki kawulo ngaturaken matur nuwun ingkang saagungipun dumateng Poro Bapak Kyai, soho sedoyo dewan Asyatid ingkang sampun jerih payah ngorbanaken jiwa raga, tenaga, lan fikiran. Boten pandang wekdal, siang utawi dalu, panas utawi jawah sak perlu mendidik soho membina dumateng kawulo sakonco awit milahi mlebet wonten ing madrasah mriki sehingga wekdal puniko saget dipun wastani Tamat tingkat tsanawiyah. Wonten ing mriki kulo sakonco, boten saget bales punopo-punopo atas jerih payahipun, utawi jasa-jasanipun Poro Bapak Kyai, lan Bapak Guru, kejawi kulo namung saget ngaturaken.

Mugi-mugi Allah SWT ingkang bales jasa-jasa utawa jerih payahipun Poro Bapak Kiyai, Bapak Guru lan Ibu Guru kanti balesa ingkang sasahe-sahenipun, soho ingkang katah. Amien yaa Robbal Aalamien.

Poro Bapak poro Ibu soho Hadiri sedoyo, selajengipun kulo sakonco ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru wonten ing madrasah puniko, sebab kulo sakonco sering damel susah payahipun poro Bapak Kiyai soho poro Bapak Guru sami ugi wonten ing salebetipun Madrasah utwai wonteng ing jawinipun madrasah. Pramilo sepindah kulo nyuwun dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan batin.

Ingkang terakhir kulo nyuwun barokah doa restu dumateng Poro Bapak Kiyai soho Bapak Guru, mugi-mugiu sedoyo ilmu ingkang sampun kulo pelajari sangking madrasah puniko, sageto manfaat maslahah lan barokah saget manfaati lan barokahi dumateng pribadi kulo, masyarakat agami, lan negari ingkang akhiripun saget dados lantaran kangge taqorrub dumateng Alloh, soho ndadosaken sababiyahipun khusnul khotimah. Amieen.

Lan mugi-mugi sak sampunipun kito tamat sangking tingkat tsanawiyah puniko sageto nerusaken dateng tingkat saterusipun sehinggo saget hasil lan tercapai nopo ingkang kito cita-citaaken. Amien.

Kintenipun cekap semanten atur sangking kawulo awal ngantos akhir sedoyo kelepatan kulo, kulo nyuwun agengipun pangapunten.

Itulah Teks Pidato Bahasa Jawa tentang Perpisahan Sekolah yang bisa anda baca dan Kembali ke Pidato Bahasa Jawa yang lainnya.

87

Lainnya dari Pidato

Contoh Pidato Singkat Bahasa Sunda

Kumpulan Teks Pidato Bahasa Indonesia Terbaru 2012

Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Sekolah

Advertisement

Komentar untuk Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Sekolah

Kumpulan Puisi Perpisahan Terbaru – Puisi 2013 Cerpen Cinta Sedih 2012 – Missing You

Follow Loker Seni

Advertisement

Kawasan Lucu

 • Gambar Bergerak (Animasi) Lucu

 • Video Lucu

Artikel Terbaru

 • Kumpulan Pantun Cinta Lucu Terbaru 2013

 • Kumpulan Kata Kata Cinta Terbaru Update 2013

 • Kumpulan Cerpen Motivasi Terbaru Update 2013

 • Fantasteen – Cerpen Fantasi

 • Mendali Terakhirnya – Cerpen Motivasi

 

 • DMCA

 • Privacy Policy

 • Disclaimer

 • About Me

Copyright 2011 – 2012. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Support By Blogger

Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Sekolah

DMCA Protection on: http://www.lokerseni.web.id/2012/02/teks-pidato-bahasa-jawa-tentang.html#ixzz2IbFg5BW5

Follow Loker Seni

Advertisement

Kawasan Lucu

Gambar Bergerak (Animasi) Lucu

Video Lucu

Artikel Terbaru

Kumpulan Pantun Cinta Lucu Terbaru 2013

Kumpulan Kata Kata Cinta Terbaru Update 2013

Kumpulan Cerpen Motivasi Terbaru Update 2013

Fantasteen – Cerpen Fantasi

Mendali Terakhirnya – Cerpen Motivasi

 

DMCA

Privacy Policy

Disclaimer

About Me

Copyright 2011 – 2012. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Support By Blogger

Teks Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Sekolah

DMCA Protection on: http://www.lokerseni.web.id/2012/02/teks-pidato-bahasa-jawa-tentang.html#ixzz2IbFg5BW5

Leave a Reply